Så fungerar IQoro

IQoro är en neuromuskulär behandlingsmetod som aktiverar kroppens eget inprogrammerade system för sväljningsprocessen. Den involverar nervbanor och totalt 148 muskler, inkluderat såväl viljestyrd- som icke viljestyrd muskulatur.

Sväljningsprocessen är en förprogrammerad händelsekedja där nervsignaler skickas upp till och ner från hjärnan. Processen involverar muskulatur hela vägen från munnen, svalget och matstrupen, ner till magsäcken och diafragman.

När du tränar med IQoro stimuleras alla fyra känselnerverna i munhålan samtidigt och blixtsnabbt, varpå signaler skickas upp till hjärnan. Hjärnan i sin tur skickar signaler ner till musklerna. 

Det är samma kommunikation via nervsignaler som skickas ut vid en vanlig sväljning. Men när du tränar med IQoro skickas starkare impulser till hjärnan, vilket ger en högintensiv träning.

Det förklarar varför IQoro har en effektiv inverkan på hjärnans plasticitet, alltså hjärnans förmåga till ny-inlärning och omstrukturering, samt på den inre- och yttre muskulaturen.

 • Magiskt! Men helt seriöst det bästa jag köpt.

  Kundrecension av Kline, verifierad kund.
 • Bättre än väntat. Sura uppstötningar har minskat med 90%

  Kundrecension av Ulf, verifierad kund.
 • Hjälpte mot mångårig halsbränna.

  Kundrecension av Li för sin sambos räkning, verifierad kund.
 • Problem med sura uppstötningar borta.

  Kundrecension av Helinä, verifierad kund.
 • Kan rekommendera den till andra. Har hjälpt mig mycket.

  Kundrecension av Bo, verifierad kund.
 • Enkelt att använda krävs inte mycket tid 👍

  Kundrecension av Mabel, verifierad kund.

Därför behandlar IQoro många symtom samtidigt

På så sätt behandlar IQoro enkelt och effektivt våra mest basala och livsviktiga funktioner som att kunna andas, äta, svälja, tala och le.

Dessa funktioner använder samma muskler och nervbanor, men på något olika sätt. Det förklarar varför IQoro har ett brett användningsområde och kan behandla många olika symtom samtidigt.

Nedan förklarar vi hur träning med IQoro når hjärnans styrsystem.

Träning med IQoro

Träningen består i att du placerar IQoro innanför läpparna, framför tänderna. Du pressar ihop läpparna mot skaftet, töjer rakt ut och håller draget statiskt under 5-10 sekunder samtidigt som du håller emot med läpparna.

Upprepa töjningen rakt ut totalt tre gånger med tre sekunders vila mellan dragen. Träningen utförs tre gånger om dagen, med minst två timmars vila mellan träningspassen, en aktiv träningstid om 90 sekunder per dag.

Här hittar du en mer detaljerad beskrivning av hur du tränar med IQoro.

Genom att IQoro stimulerar munnen nås styrsystemet för sväljningsprocessen, vilken också är tätt kopplad till styrsystemet för de andra kroppsfunktionerna[3]. Det ingår andning, förmågan att forma ljud och tal, ansiktsmimik, kroppshållning (postural kontroll)[1], mag- och tarmfunktion, med mera.

Placera IQoro innanför läpparna, men framför tänderna.

Töj rakt ut under 10 sekunder. Vila i 3 sekunder och upprepa 2 gånger. Klart!

Utför träningen 3 gånger dagligen med 2 timmar emellan för bästa möjliga resultat.

Så stimulerar IQoro sväljningsprocessen

IQoro ger en högintensiv träning för muskulaturen involverad i din sväljningsprocess, vilket gör att du naturligt stärker muskulatur i ansikte, munhåla, övre luftvägar och matstrupe, ner till diafragma och magsäck. 

Man kan likna träningen vid en power-sväljning där hela sväljningsprocessen och alla inblandade muskler får arbeta extra intensivt.

Lär dig mer om hur den naturliga sväljningsprocessen fungerar

IQoro stimulerar sväljningsprocessen effektivt genom att:

 • Läpparna, via CN (cranial nerve) Trigeminus, är triggerpunkten för vårt centrala program som styr både andning och sväljfunktion. De aktiveras direkt då IQoro placeras innanför läpparna samt under träning.
 • Alla sensoriska uppåtgående hjärnnerver (afferenta nervbanor), CN Trigeminus, Facialis, Glossopharyngeus och Vagus, i munhålan stimuleras samtidigt och blixtsnabbt.

  Dessa aktiveras genom beröring av läppar, att läpparna pressas ihop, att ett undertryck skapas i munhålan under töjningsmomentet, varpå tungan rör sig bakåt till kontakt med främre gombågen och mjuka gommen. 

 • Tungans bakåt- och uppåtrörelse mot mjuka gommen effektiviserar den direkta stimuleringen upp till hjärnan via CN Glossopharyngeus och Vagus.
 • Muskelkedjan från läppar ner till diafragman aktiveras direkt fysiskt under träningens töjningsmoment rakt ut. 
 • Det platta handtaget ger en bra stabilitet/jämvikt i träningen och utvecklar därmed en symmetrisk muskelstyrka.

  En symmetrisk muskelstyrka är betydelsefull för bland annat tungbenets övre- och nedre muskler (de supra- och infrahyoidala musklerna) vars balans är avgörande för tungbenets bakåt- och uppåtrörelse, då sväljningen förbereds. Samt därefter för tungbenets framåt- och uppåtrörelse, då sväljningen initieras.

  Samspelet mellan dessa muskler är viktig vid stängning av luftvägen (larynx) och risken för felsväljning kan på så sätt minimeras eller elimineras.

 • IQoros form, storlek och ytstruktur, samt det faktum att den är hård, gör att det skapas en stor kraftutveckling som effektivt aktiverar muskler från läpparna ända ner till diafragman under töjningsmomentet.  

Källhänvisningar

 1. Hägg M., Tibbling L. Effect of IQoro® training on impaired postural control and oropharyngeal motor function in patients with dysphagia after stroke. Acta Otolaryngol 2016; 136 (7):742-748.
  DOI:10.3109/00016489.2016.1145797 
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/00016489.2016.1145797

   
 2. Forskning bakom IQoro  – artikellista
   
 3. Ekberg O, (2011), Röntgendiagnostiska avdelningen, Universitetssjukhuset MAS, Malmö, Normal sväljning inclusive anatomi och fysiologi, (pdf). Hämtad 2015-12-05, kl 15.00,
  http://media1.dysfagi.se/2011/06/svaljningssvarigheter.pdf 

Läs mer