Undersøgelse af behandling af mellemgulvsbrok med IQoro

Hvordan kan du vide, at det er muligt at træne reflukshalsbrand og andre symptomer på mellemgulvsbrok væk? Måske er det vigtigste svar, at de videnskabelige undersøgelser giver klare resultater.

Der er lavet ikke mindre end 17 videnskabelige undersøgelser af effekten af træning med IQoro. Selvom IQoro altid bruges på samme måde, er udgangspunktet forskelligt mellem undersøgelserne, og en række forskellige symptomer er blevet undersøgt.

Hvis du vil fordybe dig i studierne, finder du via linket alle publicerede videnskabelige artikler om træning med IQoro.

Der er hovedsageligt tre undersøgelser, der undersøger almindelige symptomer på mellemgulvsbrok, og her vil vi fokusere på, hvad de er kommet frem til.

IQoro forbedrer symptomerne ved mellemgulvsbrok

Undersøgelsen Effekt af IQoro-træning hos patienter med mavegulvsbrok og med fejldirigeret synke- og esofeale retentionssymtomer viser, at daglig træning med IQoro har en signifikant* forbedrende effekt på en række forskellige symptomer hos mennesker med mellemgulvsbrok.

De undersøgte symptomer var forkert indtagelse, hæshed, hoste, stopfornemmelse i brystet og klumpfornemmelse i halsen

Alle deltagere forbedrede sig i alle symptomer, og størstedelen af symptomerne forsvandt fuldstændigt (54-73 procent afhængigt af symptomer).

Det blev også konstateret, at mellemgulvet aktiveres under træning med IQoro, hvilket gør den stærkere og dermed kan kontrollere mavens position og lækage af mavesyre. 

Kort sagt viste undersøgelsen, at IQoro giver en forbedring for dem, der har mellemgulvsbrok med besværlige symptomer.

Læs mere: Hvad betyder statistisk signifikans og signifikant forbedring?

Sådan blev undersøgelsen gennemført

I alt 28 patienter, halvt mænd og halvt kvinder, mellem 22-85 år, der havde problemer i mindst et år før studiestart, fik lov til at træne med IQoro 90 sekunder om dagen i 6-8 måneder. Patienternes værdier blev målt før og efter behandlingsperioden.

Diagnosticeret mellemgulvsbrok eller ej – det betyder ikke noget

Undersøgelsen Esofageal dysfagi og reflukssymptomer før og efter oral IQoro-træning undersøgte, om personer med dysfagi (esofageal dysfagi) og reflukssymptomer opnåede bedring ved at træne med IQoro.

Patienterne blev opdelt i to grupper. En gruppe mennesker, der havde mellemgulvsbrok fundet ved undersøgelse og en anden gruppe med symptomer på mellemgulvsbrok, men hvor det ikke kunne konstateres ved undersøgelse.

Alle deltagere havde synkebesvær og 86 procent havde symptomer på refluks ved undersøgelsens start.

Resultaterne viste, at der ikke var nogen forskel i resultaterne mellem dem, der havde en diagnosticeret mellemgulvsbrok og dem, der kun havde symptomer, men hvor mellemgulvsbrok ikke kunne konstateres ved undersøgelsen (det er almindeligt, at mellemgulvsbrok ikke kan ses ved en undersøgelse).

Deltagerne fik lige gode resultater, uanset hvilken gruppe de tilhørte. Alle deltagere oplevede en betydelig forbedring efter træning med IQoro.

Resultaterne viser, at træning med IQoro giver lige så godt et resultat for personer med bekræftet mellemgulvsbrok, som for personer med symptomer alene.

Sådan blev undersøgelsen gennemført

I alt 43 patienter, 22 mænd og 21 kvinder, mellem 19-85 år blev opdelt i to grupper afhængigt af, om de havde en bekræftet mellemgulvsbrok eller kun symptomer på mellemgulvsbrok. Patientværdier blev målt før behandlingsperioden og derefter trænet med IQoro 90 sekunder om dagen i 6 måneder, før opfølgning blev foretaget.

Før undersøgelsen blev det undersøgt, at der ikke var nogen neurologiske forklaringer på patienternes symptomer. Det blev også konstateret, at der ikke var nogen statistisk signifikant forskel i sværhedsgraden af de symptomer, patienterne havde før undersøgelsen.

Selvtest – har du mellemgulvsbrok?

Simpel selvtest på 3 minutter
– du får svar direkte.

Overvægt er ingen hindring for effektiv behandling

Undersøgelsen Oral neuromuskulær træning lindrer brokrelateret dysfagi og GERD-symptomer lige så effektivt hos overvægtige som hos ikke-overvægtige patienter viste, at overvægtige mennesker kan forvente lige så gode resultater som normalvægtige, når følgende almindelige symptomer på mellemgulvsbrok blev fulgt op:

  1. refluks
  2. halsbrand
  3. brystsmerter
  4. synkebesvær
  5. klumpfornemmelse i halsen
  6. hoste
  7. hæshed
  8. synkebesvær

Deltagerne blev opdelt i tre grupper afhængigt af BMI (vægt i forhold til højde). Alle grupper forbedrede sig signifikant i alle symptomer.

Der var ingen forskel på, hvor meget de forbedrede sig. Ud over svært overvægtige mennesker, hvor halsbrand, hoste og forkert indtagelse var mere almindelige, blev forbedret mere end normalvægtige.

Sådan blev undersøgelsen gennemført

I alt 86 patienter, 40 mænd og 46 kvinder, blev opdelt i tre grupper afhængigt af BMI: Normalvægt; moderat overvægtig; svært overvægtig. Patientværdier blev målt før behandlingsperioden og derefter trænet med IQoro 90 sekunder om dagen i 6 måneder, før opfølgning blev foretaget.

Medianalderen varierede fra 52 til 72 år mellem de forskellige grupper. Alle deltagere havde haft symptomer på refluks i en længere periode (mindst et år) og var på PPI-medicin. Deltagerne blev undersøgt forud for undersøgelsen for at udelukke underliggende sygdomme.

Sammenfattende: Hvad siger undersøgelserne?

Resultaterne i alle tre undersøgelser er ensartede. Træning med IQoro reducerer symptomer fra mellemgulvsbrok hos alle deltagere. Mange bliver helt symptomfri.

Der er heller ingen statistisk signifikant forskel mellem forskellige grupper, der er blevet undersøgt, selv der er resultaterne ensartede.

Afslutningsvis viser resultaterne af undersøgelserne, at IQoro er en behandling for refluks, halsbrand og sure opstød, der har videnskabeligt bevist effekt.