Studier på behandling av mellomgulvsbrokk med IQoro

Hvordan kan man vite at det er mulig å trene bort reflukshalsbrann og andre symptomer på mellomgulvsbrokk? Det kanskje viktigste svaret er at vitenskapelige studier viser tydelige resultater. 

Det er gjort ikke mindre enn 17 vitenskapelige studier på effekten av trening med IQoro. Selv om IQoro alltid brukes på samme måte, er utgangspunktet for studiene ikke det samme, og en rekke forskjellige symptomer har blitt undersøkt.

Hvis du vil se nærmere på studiene, finner du dem via lenken alle publiserte, vitenskapelige artikler om trening med IQoro.

Det er særlig tre studier som har undersøkt vanlige symptomer på mellomgulvsbrokk, og her vil vi fokusere på hva de kom frem til.

IQoro bedrer symptomene på mellomgulvsbrokk

Studien Effect of IQoro training in Hiatal hernia patientes with misdirected swallowing and esophoeal retention symtoms viser at daglig trening med IQoro har en signifikant* effekt på en rekke ulike symptomer hos personer med mellomgulvsbrokk.

Symptomene som ble undersøkt var feilsvelging, heshet, hoste, stoppfølelse i brystet og klumpfølelse i halsen

Alle deltakerne opplevde bedring av alle symptomer, og de fleste symptomene forsvant helt (54–73 prosent avhengig av symptomer).

Det ble også konstatert at mellomgulvet aktiveres under trening med IQoro, noe som gjør at det styrkes og dermed kan kontrollere magesekkens posisjon og lekkasje av magesyre.  

Kort sagt viste studien at IQoro gir bedring hos personer som lider av plagsomme symptomer på mellomgulvsbrokk.

Les mer: Hva betyr statistisk signifikans og signifikant forbedring?

Slik ble studien gjennomført

I alt 28 pasienter, halvparten menn og halvparten kvinner, mellom 22-85 år, som hadde opplevd problemer i minst ett år før studiestart, fikk trene med IQoro i 90 sekunder daglig i 6-8 måneder. Pasientenes verdier ble målt før og etter behandlingsperioden.

Konstatert mellomgulvsbrokk eller ikke – det spiller ingen rolle

Studien Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro trainingundersøkte om personer med svelgeproblemer (esophageal dysfagi) og symptomer på refluks ble bedre med trening med IQoro.

Pasientene ble delt inn i to grupper. En gruppe hadde fått konstatert mellomgulvsbrokk ved hjelp av undersøkelse, og en annen gruppe med symptomer på mellomgulvsbrokk, men der dette ikke kunne fastslås ved undersøkelse.

Samtlige deltakere hadde svelgeproblemer, og 86 prosent hadde symptomer på refluks ved studiens start.

Resultatene viste at det ikke var forskjell i resultatene mellom dem som hadde fått diagnosen mellomgulvsbrokk og dem som kun hadde symptomer, men der det ikke kunne konstateres mellomgulvsbrokk under undersøkelsen (det er vanlig at mellomgulvsbrokk ikke kan ses ved undersøkelse).

Deltakerne fikk like gode resultater uavhengig av hvilken gruppe de tilhørte. Alle deltakere opplevde signifikant bedring etter trening med IQoro.

Resultatene viser at trening med IQoro gir like gode resultater for personer med påvist mellomgulvsbrokk, som for personer som kun har symptomer.

Slik ble studien gjennomført

Totalt 43 pasienter, 22 menn og 21 kvinner, mellom 19-85 år ble delt inn i to grupper avhengig av om de hadde fått påvist mellomgulvsbrokk eller kun hadde symptomer på mellomgulvsbrokk. Pasientenes verdier ble målt før behandling og deretter etter at de hadde trent med IQoro i 90 sekunder daglig i 6 måneder.

Før studien ble det undersøkt at det ikke fantes nevrologiske forklaringer på pasientenes symptomer. Det ble også konstatert at det ikke fantes statistisk signifikant forskjell i symptomenes alvorlighetsgrad før undersøkelsen.

Selvtest – har du mellomgulvsbrokk?

Ta en enkel treminutters selvtest
– du får svar med det samme.

Overvekt er ikke et hinder for effektiv behandling

Studien Oral neuromuscular training relieves hernia-related dysphagia and GERD symptoms as effectively in obese as in non-obese patients viste at overvektige personer kan forvente like gode resultater som normalvektige når følgende vanlige symptomer på mellomgulvsbrokk ble fulgt opp:

  1. refluks
  2. halsbrann
  3. brystsmerte
  4. svelgeproblemer
  5. klumpfølelse i halsen
  6. hoste
  7. heshet
  8. feilsvelging

Deltakerne ble delt inn i tre grupper avhengig av BMI (vekt i forhold til høyde). Samtlige grupper opplevde en signifikant bedring av alle symptomer.

Det var ingen forskjell på hvor mye bedre de ble. I tillegg til at alvorlig overvektige personer oftere opplever halsbrann, hoste og feilsvelging, opplevde de større bedring enn normalvektige.

Slik ble studien gjennomført

Totalt 86 pasienter, 40 menn og 46 kvinner, ble delt inn i tre grupper avhengig av BMI: Normalvektige, moderat overvektige; alvorlig overvektige. Pasientenes verdier ble målt før behandling og deretter etter at de hadde trent med IQoro i 90 sekunder daglig i 6 måneder.

Median alder varierte fra 52 til 72 år i de ulike gruppene. Samtlige deltakere hadde i en lengre periode (minst ett år) opplevd symptomer på refluks og gikk på PPI-legemidler. Deltakerne ble undersøkt før studien for å utelukke underliggende sykdommer.

Sammendrag: Hva viser studiene?

Resultatene i alle de tre studiene viser det samme. Trening med IQoro reduserer symptomer på mellomgulvsbrokk hos alle deltakere. Mange ble helt symptomfrie.

Det vises heller ingen statistisk signifikant forskjell mellom de ulike gruppene som ble undersøkt, også der viser resultatene det samme.

Kort oppsummert viser resultatene fra studiene at IQoro er en behandling mot refluks, halsbrann og sure oppstøt som har vitenskapelig bevist effekt.