Tutkimukset palleatyrän hoidosta IQorolla

Mistä tiedetään, että harjoittelulla voi päästä eroon refluksistanärästyksestä ja muista palleatyrän oireista? Ehkäpä tärkein todiste ovat tieteellisistä tutkimuksista saadut selkeät tulokset. 

IQoro-harjoittelun vaikutuksista on tehty peräti 17 tieteellistä tutkimusta. Vaikka IQoroa käytetään aina samalla tavalla, tutkimuksissa on ollut erilaisia lähtökohtia ja niissä on tutkittu useita erilaisia oireita.

Jos haluat perehtyä tutkimuksiin tarkemmin, saat linkin kautta luettavaksesi kaikki IQoro-harjoittelusta julkaistut tieteelliset artikkelit.

Palleatyrän yleisiä oireita on tutkittu erityisesti kolmessa tutkimuksessa, ja tässä keskitymme niistä saatuihin tuloksiin.

IQoro vähentää palleatyrän oireita

Tutkimus Effect of IQoro training in Hiatal hernia patientes with misdirected swallowing and esophoeal retention symtoms osoittaa, että päivittäinen IQoro-harjoittelu vähentää merkittävästi* useita erilaisia oireita henkilöillä, joilla on palleatyrä.

Tutkitut oireet olivat virheellinen nieleminen, käheys, yskä, tukoksen tunne rinnassa ja palan tunne kurkussa

Kaikkien osallistujien kaikki oireet vähenivät, ja suurin osa oireista loppui kokonaan (54–73 prosenttia oireen mukaan).

Tutkimuksessa havaittiin myös, että pallea aktivoituu IQoro-harjoituksen aikana, mikä vahvistaa sitä, jolloin se pystyy hallitsemaan mahalaukun asentoa ja mahahapon vuotamista.    

Lyhyesti sanottuna tutkimus osoitti, että IQoro parantaa sellaisten henkilöiden vointia, joilla on palleatyrä ja hankalia oireita.

Lue lisää: Mitä tilastollinen merkitsevyys ja merkittävä väheneminen tarkoittavat?

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 28 iältään 22–85-vuotiasta potilasta, joista puolet oli miehiä ja puolet naisia ja joilla oli ollut vaivoja vähintään vuoden ajan ennen tutkimuksen alkamista. He harjoittelivat IQorolla 90 sekuntia päivässä 6–8 kuukauden ajan. Potilaiden arvot mitattiin ennen hoitojaksoa ja sen jälkeen.

Ei väliä, onko palleatyrä diagnosoitu vai ei

Tutkimuksessa Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro training tutkittiin, auttaako harjoittelu IQorolla henkilöitä, joilla on nielemisvaikeuksia (ruokatorven dysfagia) ja refluksioireita.

Potilaat jaettiin kahteen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän henkilöillä oli tutkimuksessa todettu palleatyrä, ja toisen ryhmän henkilöillä oli palleatyrän oireita, mutta palleatyrää ei oltu pystytty toteamaan tutkimuksella.

Kaikilla osallistujilla oli nielemisvaikeuksia ja 86 prosentilla oli refluksioireita tutkimuksen alkaessa.

Tutkimuksen tuloksissa ei ollut eroa niiden välillä, joilla oli diagnosoitu palleatyrä, ja niiden, joilla oli vain oireita, mutta joiden palleatyrää ei oltu voitu todeta tutkimuksissa (on yleistä, että palleatyrää ei nähdä tutkimuksissa).

Molempien ryhmien osallistujat saivat yhtä hyviä tuloksia. Kaikkien osallistujien oireet vähenivät merkittävästi IQoro-harjoittelun jälkeen.

Tulokset osoittavat, että IQoro-harjoittelu tuottaa yhtä hyviä tuloksia henkilöille, joilla on todettu palleatyrä, kuin henkilöille, joilla on pelkästään oireita.

Näin tutkimus tehtiin

Yhteensä 43 potilasta, 22 miestä ja 21 naista, iältään 19–85-vuotiaita, jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan, oliko heillä todettu palleatyrä vai pelkästään palleatyrän oireita. Potilaiden arvot mitattiin ennen hoitojaksoa. He harjoittelivat IQorolla 90 sekuntia päivässä kuuden kuukauden ajan, minkä jälkeen suoritettiin seuranta.

Ennen tutkimusta varmistettiin, ettei potilaiden oireille ollut neurologista selitystä. Tutkimuksessa havaittiin myös, että potilaiden oireiden vakavuudella ennen tutkimusta ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa.

Onko sinulla palleatyrä?

Tekemällä helpon kolmen minuutin
itsetestin saat heti selville, onko sinulla palleatyrä.

Ylipaino ei estä tehokasta hoitoa

Tutkimus Oral neuromuscular training relieves hernia-related dysphagia and GERD symptoms as effectively in obese as in non-obese patients osoitti, että ylipainoiset voivat odottaa yhtä hyviä tuloksia kuin normaalipainoiset seuraavien, tutkimuksessa seurattujen palleatyrän oireiden osalta:

  1. refluksi
  2. närästys
  3. rintakipu
  4. nielemisvaikeudet
  5. palan tunne kurkussa
  6. yskä
  7. käheys
  8. virheellinen nieleminen

Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään painoindeksin (MBI, paino suhteessa pituuteen) mukaan. Kaikissa ryhmissä kaikki oireet vähenivät merkittävästi.

Siinä, kuin paljon oireet vähenivät, ei ollut eroa. Ainoastaan merkittävästi ylipainoisilla, joilla närästys, yskä ja virheellinen nieleminen olivat yleisempiä, oireet vähenivät enemmän kuin normaalipainoisilla.

Näin tutkimus tehtiin

Yhteensä 86 potilasta, 40 miestä ja 46 naista, jaettiin kolmeen ryhmään painoindeksin mukaan: normaalipainoiset, lievästi ylipainoiset ja merkittävästi ylipainoiset. Potilaiden arvot mitattiin ennen hoitojaksoa. He harjoittelivat IQorolla 90 sekuntia päivässä kuuden kuukauden ajan, minkä jälkeen suoritettiin seuranta.

Eri ryhmissä mediaani-ikä vaihteli 52 vuodesta 72 vuoteen. Kaikilla osallistujilla oli ollut refluksioireita pidemmän aikaa (vähintään vuoden ajan), ja he käyttivät PPI-lääkkeitä. Osallistujat tutkittiin ennen tutkimusta taustalla vaikuttavien sairauksien poissulkemiseksi.

Yhteenveto: Mitä tutkimuksissa selvisi?

Kaikkien kolmen tutkimuksen tulokset ovat yhdenmukaisia. Harjoittelu IQorolla vähentää palleatyrän aiheuttamia oireita kaikilla osallistujilla, ja monet tulevat täysin oireettomiksi.

Tutkittujen ryhmien välillä ei myöskään ole tilastollisesti merkitsevää eroa, vaan myös niiden tulokset ovat yhdenmukaisia.

Yhteenvetona voidaan todeta tutkimustulosten osoittavan, että IQoro on refluksin, närästyksen ja happamien röyhtäysten hoitomenetelmä, jonka teho on tieteellisesti todistettu.