Palleatyrä – oireet ja hoito

Palleatyrä tarkoittaa sitä, että palleassa oleva aukko, jonka läpi ruokatorvi kulkee, on laajentunut. Syynä on pallealihaksen osittainen tai yleinen heikentyminen. Selitämme seuraavassa, mikä palleatyrä on, sen yleiset oireet ja sen, mitä elimistössä tapahtuu.

Palleatyrän yleisiä oireita ovat muun muassa närästys, ärsytysyskä, palan tunne kurkussa ja tukoksen tunne rinnassa. Palleatyrä voi myös ilmetä vaikeuksina niellä kiinteää ruokaa, kuten kuivaa lihaa. Oireita on monia muitakin.

Palleatyrä on syynä yleisimpään nielemisvaikeuksien tyyppiin, niin kutsuttuun ajoittaiseen esofageaaliseen dysfagiaan, josta kärsii noin kymmenen prosenttia kaikenikäisestä väestöstä[1].

Palleatyrästä käytetään joskus myös nimitystä hiatushernia tai hiatustyrä.    

Onko sinulla palleatyrä?

Tekemällä helpon kolmen minuutin
itsetestin saat heti selville, onko sinulla palleatyrä.

Nielemisvaikeuksien yhteydessä on tärkeää hakeutua lääkäriin syyn selvittämiseksi ja muiden sairauksien poissulkemiseksi.

Alla käymme läpi palleatyrän, sen yleiset oireet ja sen, mitä elimistössä tapahtuu.

Selitämme myös, miten tila voidaan diagnosoida ja miten sitä voidaan nykyään hoitaa tehokkaasti ja luonnonmukaisesti neuromuskulaarisella harjoitusvälineellä IQorolla, jonka hoitovaikutus on tieteellisesti todistettu. 

Kesään 2014 asti oireita pystyttiin hoitamaan vain happoa vähentävillä lääkkeillä. Leikkausta tarjotaan vain harvoille, koska siihen liittyy riskejä. 

Palleatyrän yleisiä oireita

Palleatyrästä kärsivä henkilö yhdistää palleatyrän harvoin suoraan nielemisvaikeuksiin (dysfagia), vaan kiinnittää huomiota ja hakee apua sellaisiin oireisiin ja vaivoihin, jotka ovat palleatyrälle ominaisia. Nämä on lueteltu alla. 

Jos sinulla on palleatyrä, saatat kokea yhden tai useamman seuraavista oireista nielemisen aikana tai hieman sen jälkeen. Oireita ei välttämättä tunne päivittäin, vaan niiden esiintymistiheys voi vaihdella. 

 • Happamat röyhtäykset, närästys, refluksi
 • Ärsytysyskä
 • Palan tunne tai kouristus kurkussa ja/tai kaulakuopassa
 • Tukoksen tunne rinnassa silloin tällöin
 • Vaikeudet niellä kiinteitä ruokia, kuten kanaa, kuivaa lihaa, riisiä tai pehmeää kuivaa leipää.
 • Ruoka takertuu kurkkuun silloin tällöin, mutta useammin kuin normaalisti.
 • Varhainen kylläisyyden tunne
 • Vaahtoava, sitkeä tai runsas sylki, jota voi olla vaikea niellä, mikä johtaa toistuvaan nielemisen tarpeeseen. 
 • Ruoan nieleminen edellyttää runsasta nesteen juomista.
 • Nielty ruoka nousee takaisin suuhun, kun syömisestä on kulunut tovi. Joskus kyse on voimakkaista oksennuskohtauksista, joissa on mukana hyvin sitkeää limaa. 
 • Hengityksen estyminen
 • Käheys
 • Kurlaava, epäselvä ääni
 • Kaasut, runsas röyhtäily
 • Kipu rinnassa tai ruokatorvessa. Jotkut kokevat kivun niin voimakkaana, että sitä voidaan erehdyksessä luulla sydäninfarktiksi.
 • Kipu vatsassa – kaasu
 • Kipeä kalloluu korvan takana 
 • Kipu selässä
 • Syöminen kestää kauan ja on usein vaikeampaa muiden seurassa tai meluisassa ja stressaavassa ympäristössä. 
 • Ongelmat voivat tuntua niin vaikeilta, että henkilö välttelee sosiaalisia tilanteita, joihin liittyy syöminen ja juominen. 

Palleatyrä itsessään on vaaraton ruokatorven sairaus, mutta hoitamattomana hankalat oireet yleensä voimistuvat ajan myötä.

Useat edellä mainituista oireista voivat tulla näkyviin arjessa ja aiheuttaa ongelmia yhä useammin. Siksi hoito kannattaa aloittaa mahdollisimman pian. 

Jos odottaa liian pitkään, on vaarana, että lihaksisto veltostuu entisestään. Tämä voi ajan mittaan aiheuttaa sen, että lihasten vahvistuminen vie pidemmän aikaa.

Mitä palleatyrä aiheuttaa elimistössä

Palleatyrä tarkoittaa pallean heikkenemistä. Pallea on kuin välitaso, joka ulottuu kylkiluiden alaosasta rintalastaan ja erottaa rintaontelon vatsaontelosta (ks. oranssi vaakasuuntainen viiva alla olevassa kuvassa). Palleaa tarvitaan muun muassa hengittämiseen ja oksentamiseen. 

Ruokatorvi kulkee rintaontelon läpi sydämen takaa ja kulkee pienen palleassa olevan aukon läpi päättyen mahalaukkuun, joka sijaitsee heti pallean alapuolella. Jos joudumme oksentamaan ja tyhjentämään mahalaukun, mahalaukku pystyy normaalisti liukumaan pallean aukon läpi. 

Heti kun oksentaminen on loppunut, mahalaukku palaa hallitusti takaisin paikalleen pallean alle.  

Mahalaukku voi liukua hallitsemattomasti ylös

Palleatyrässä pallean lihaksisto on heikentynyt sen aukon ympärillä, jonka läpi mahalaukkuun päättyvä ruokatorvi kulkee. Tästä seuraa se, että osa mahalaukusta liukuu hallitsemattomasti ylös ja alas aukon läpi, mikä puolestaan vaikuttaa sekä ruokatorven toimintaan että sen alemman sulkijalihaksen kykyyn pysyä tiukasti kiinni. 

Samalla tämä vaikuttaa myös ruokatorven ylempään sulkijalihakseen (ruokatorven yläsulkija; upper esophageal sphincter, UES) siten, että se ei avaudu kokonaan ja päästä ruokaa alas ruokatorveen.

Syyt oireiden taustalla

Ruoka kulkeutuu sujuvasti ruokatorven läpi mahalaukkuun, kun ruokatorven pitkittäissuuntaiset lihakset jännittyvät. Näin muodostuu jäykkä putki, ja ruokatorven ylempi sulkijalihas avautuu, jotta ruoka pääsee kulkeutumaan alaspäin. 

Mahalaukun yläosa on rintaontelossa

Palleatyrässä osa mahalaukusta on rintaontelossa (ks. yllä oleva vasemmanpuoleinen kuva). Ruokatorvi rypistyy tuolloin kuin haitari, ja ruokatorven pitkittäissuuntaiset lihakset löystyvät. 

Tämän takia ruokatorven lihakset menettävät kykynsä muodostaa jäykän putken ja avata ruokatorven ylemmän sulkijalihaksen nieltäessä. 

Tämä on syy esimerkiksi seuraaviin oireisiin:

 • palan ja tukoksen tunne kurkussa
 • kipu ruokatorvessa
 • kouristuksen kaltainen tunne nieltäessä
 • ruoka takertuu ruokatorven taitoksiin ja täytyy joskus oksentaa ulos.

Kun ruokatorven ylempi sulkijalihas ei avaudu kunnolla, on olemassa vaara, että ruoka takertuu sinne ja siirtyy hengitysteihin. Se aiheuttaa tukehtumista, yskää tai muita hengitysvaikeuksia.   

Ruokatorven alempi sulkijalihas on auki, ja sen kautta nousee mahahappoa

Jotta ruokatorven alempi sulkijalihas (LES, lower esophageal sphincter) pysyy tiukasti kiinni eikä päästä mahahappoa nousemaan, mahalaukun on oltava kokonaan vatsaontelossa. Tällöin alempi sulkijalihas avautuu oven tapaan vain yhteen suuntaan, eikä mahahappoa pääse nousemaan. 

Jos alempi sulkijalihas on rintaontelossa, siitä tulee kuin heiluriovi, joka avautuu molempiin suuntiin. Sulkijalihas on silloin auki, ja mahahappoa pääsee nousemaan suuhun ja jopa hengitysteihin asti. 

Tämä aiheuttaa oireita, kuten:

 • ärsytysyskä
 • kurlaava, epäselvä ääni
 • happamat röyhtäykset
 • runsaasti kuplivaa sylkeä.

Kupliva sylki johtuu siitä, että hengitystiet muodostavat sitkeää, vaahtoavaa limaa suojatakseen limakalvoja ja äänihuulia syövyttävältä mahahapolta. Kun vaikutus kohdistuu hengitysteihin, oireet tulkitaan joskus virheellisesti astmaksi. 

Tällöin astmalääkitys ei auta. Vaahtoavaa ja sitkeää limaa voi olla vaikea niellä. Joillekin voi jopa tulla arkuutta korvien taakse, mikä on seurausta toistuvista nielemisyrityksistä.  

Muut elimet työntyvät syrjään

Rintaonteloon osittain luistanut mahalaukku työntää syrjään muita elimiä, kuten keuhkoja ja sydäntä. Se voi aiheuttaa rintakipua, joka voi joskus tuntua niin voimakkaana, että se tulkitaan virheellisesti sydäninfarktiksi. 

Palleatyrän hoito

Nykyisin saatavilla on IQoro, CE-merkitty ja patentoitu tuote, ja siihen liittyvä hoitomenetelmä. Hoito perustuu yli 20 vuotta jatkuneeseen ruotsalaiseen tutkimukseen, jossa on tehty yhteistyötä Uumajan, Uppsalan ja Linköpingin yliopistosairaaloiden kanssa. 

IQoro on ainoa tuote, joka harjoittaa lihaksia luonnonmukaisesti, tehokkaasti ja helposti suuontelosta palleaan ja hoitaa siten palleatyrää. IQoro hoitaa tyrää ja sen oireiden perimmäistä syytä luonnonmukaisesti ja ilman haittavaikutuksia. 

Hoida refluksi ja närästys IQorolla

Harjoittelu vie päivittäin yhteensä 90 sekuntia, ja sitä jatketaan 6–8 kuukauden ajan mahdollisimman hyvien tulosten saavuttamiseksi. Kun haluttu vaikutus on saavutettu, on tärkeää tehdä ylläpitävää harjoittelua. IQorolla on Ruotsin lääkelaitoksen (Läkemedelsverket) terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevien vaatimusten mukainen CE-merkintä.

IQorolla harjoittelu aktivoi huuli-, poski- ja nielulihaksia sekä kolmasosan ruokatorven yläosasta (poikkijuovainen lihasketju). Se vahvistaa ruokatorven alempaa sulkijalihasta ja palleaa. 

Harjoittelu lisää painetta pallean aukossa, jonka läpi ruokatorvi kulkee mahalaukkuun. Näin pallea vahvistuu ja pystyy hallitusti pitämään mahalaukun luonnollisessa asennossa pallean alapuolella. Sitä mukaa kuin pallea vahvistuu, oireet lievenevät luonnollisella tavalla ja voivat lopulta hävitä kokonaan.[2, 3]

Kuinka pian hoidon tulokset huomaa?

World Journal of Gastroenterology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan kaikkien potilaiden, joilla oli diagnosoitu palleatyrä tai tyrän oireita (esofageaalinen dysfagia), tilanne oli parantunut sen jälkeen, kun he olivat harjoitelleet IQorolla päivittäin 90 sekuntia 6–8 kuukauden ajan. 

Tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat 19–85-vuotiaita, ja heillä oli ollut oireita 1–15 vuoden ajan (mediaani 3 vuotta) ennen IQoro-hoidon aloittamista.[2] 

Palleatyrässä on kyse heikentyneestä lihaksistosta, joten mitä kauemmin oireita on ollut, sitä kauemmin lihaksiston vahvistuminen voi kestää. Tilannetta voi verrata siihen, että pitää pidemmän tauon esimerkiksi juoksemisesta tai kuntosalikäynneistä. 

Onkin tärkeää aloittaa hoito mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta ikäviä oireita ei tule enempää. Vaikutukset ovat havaittavissa vähitellen. Jotkut tuntevat eron muutaman viikon kuluttua, kun taas toisten on harjoiteltava täydet 6–8 kuukautta tai enemmän. 

Lue lisää IQorolla treenaamisesta.

IQoro – helposti saatavilla oleva hoito, joka voi korvata leikkauksen

Tutkimukset osoittavat, että harjoittelu IQorolla on helppoa ja kustannustehokasta hoitoa, joka voi korvata palleatyrän leikkauksen.[2] Näin ollen kaikki, joilla on joko oireita tai diagnosoitu palleatyrä, voivat nyt saada hoitoa välittömästi. 

Oireiden lievitys ennen hoidon tehoamista

IQoro hoitaa palleatyrän syytä tieteellisesti todistetulla teholla, mutta harjoittelun tulosten näkymiseen kuluu jonkin aikaa. Siksi voi olla tarpeen lievittää oireita, jotta arki sujuu mukavammin.

Tässä on muutamia yleisiä neuvoja oireiden lievittämiseen. Huomioi, että alla olevilla yleisillä ohjeilla voi vain lievittää oireita. 

 • Korota sänkyä pään puoleisesta päädystä noin 15 cm ja makaa vasemmalla kyljellä, jolloin mahan sisältö ei pääse ruokatorveen niin helposti. 
 • Jos sinulla on ylipainoa, laihduta. 
 • Vältä ruokia ja juomia, joiden tiedät aiheuttavan vaivoja.
 • Juo vettä jokaisen suupalan jälkeen.
 • Vältä itsesi taivuttamista eteenpäin ja painavien esineiden nostamista.

Lasten kohdalla luullaan virheellisesti, että lapsi kieltäytyy syömästä

Ruokatorven alempi sulkijalihas sijaitsee kaikilla vauvoilla luontaisesti pallean yläpuolella. Siksi mahan sisältö virtaa helposti suuhun aterian jälkeen, kun vatsaan kohdistuu kevyt paine. 

Ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla, joilla on jokin oireyhtymä tai sairaus, on usein lisäksi ongelmana erittäin heikko “ruokakanava”. Usein tämä ilmenee ryöppyävänä oksenteluna vauvan nieltyä vain muutaman kulauksen rintamaitoa. 

Lapsen ruokkimista voi vaikeuttaa entisestään se, että kasvojen, huulten ja suuontelon lihasten toiminta on tällaisissa tapauksissa usein heikentynyt. 

Normaalisti ruokatorvi alkaa kasvaa pituutta lapsen ollessa kuuden kuukauden ikäinen. Noin yksivuotiaana mahalaukku on laskeutunut normaaliin asentoon pallean alapuolella, ja “ruokakanava” alkaa vähitellen toimia normaalisti. 

Joskus harvoin lapsen ruokatorven alempi sulkijalihas jää pallean yläpuolelle ja voi siksi aiheuttaa lapselle samoja vaivoja kuin aikuiselle, jolla on palleatyrä. 

Lasten kohdalla palleatyrää luullaan usein virheellisesti ruoasta kieltäytymiseksi. Palleatyrä voi olla syy esimerkiksi siihen, miksi lapsi juo ongelmitta, mutta kääntää päänsä pois, kun hänelle tarjotaan kiinteää ruokaa, kuten lihaa, kuivaa pehmeää leipää, riisiä tai kanaa. 

Jos tietyn kokoisten suupalojen nieleminen on aina vaikeaa

Jos tietyn kokoisten suupalojen nieleminen on aina vaikeaa ja sairastut toistuvasti keuhkokuumeeseen tai laihdut nopeasti, lue lisää kohdasta Akalasia (achalasia cardiae). Palleatyrä sekoitetaan joskus harvinaiseen ruokatorven sairauteen nimeltä akalasia. 

Jos kyseessä on akalasia, diagnoosissa lukee koko latinankielinen termi “Achalasia cardiae” eikä mitään muuta.

Jos nielemäsi tietyn kokoiset suupalat pysähtyvät aina rintaan, syynä voi olla myös jonkinlainen ahtauma, kuten arpimuodostuma, ruokatorveen muodostuneet taskut tai kasvain. Tätä kutsutaan jatkuvaksi dysfagiaksi. Jos epäilet tämän tyyppistä dysfagiaa, pyydä lähete erikoislääkärille – kirurgille tai gastroenterologille.

Jos olet hakenut apua aiemmin

Jos olet aiemmin hakenut apua vaivoihisi, sinulle on todennäköisesti tarjottu vain happoa vähentävää lääkitystä lievittämään palleatyrän aiheuttamia ongelmia. Nykyisin saatavilla on sen sijaan toimiva hoitokeino. 

Hoito IQorolla on kustannustehokasta ja helppoa, eikä sillä ole sivuvaikutuksia. Siksi palleatyrästä ja sen ikävistä oireista ei tarvitse enää kärsiä. 

IQoro ja siihen kuuluva hoitomenetelmä tulivat Ruotsin markkinoille kesällä 2014 – sekä tavallisten ihmisten että sairaanhoidon saataville. Tästä huolimatta hoitomuoto on edelleen tuntematon isolle osalle sairaanhoidon henkilöstöä. 

Siksi sinun kannattaa ottaa mukaan tietoja IQorosta, kun seuraavan kerran käyt hoitoalan ammattilaisella.  

Happoa vähentävät lääkkeet

Aiemmin tarjottiin ensisijaisesti happoa vähentävää lääkettä lievittämään happamien röyhtäysten, närästyksen ja refluksin oireita. Jos ne eivät auttaneet (ja ne harvoin auttavat täydellisesti palleatyrän yhteydessä), leikkaus oli ainoa käytettävissä oleva vaihtoehto. 

Palleatyräleikkaus

Kalliissa ja aina riskin sisältävässä toimenpiteessä mahalaukku ommellaan kiinni pallean alapuolelle. Se tuo mukanaan ei-toivottuja sivuvaikutuksia.[2] 

Jos leikatun henkilön on esimerkiksi oksennettava tällaisen toimenpiteen jälkeen, se ei onnistu luonnollisella tavalla, vaan tarvitaan käynti sairaanhoidossa. Mahalaukkuun viedään katetri sisällön tyhjentämiseksi [5]

Tämän takia leikkausta on tarjottu vain niille, jotka kärsivät pahimmista vaivoista. Tämä tarkoittaa sitä, että monilla on edelleen ja on ollut pitkään hankalia oireita. Ne vaikuttavat arkeen ja mahdollisuuteen nauttia ateriasta yhdessä muiden kanssa.

Lähdeviitteet:

 1. Kjellén G, Tibbling L. Manometric oesophageal function, acid perfusion test and symptomatology in a 55-year-old general population. Clinical Physiology. 1981; 1:405-15
   
 2. Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro® training. World J Gastroenterol 2015; 21(24): 7558-7562.
   
 3. Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Effect of IQoro® training in hiatal hernia patients with misdirected swallowing and esophageal retention symptoms. Acta Otolaryngol. 2015 Jul; 135 (7):635-9. 
   
 4. Nin CS, Marchiori E, Irion KL, Paludo Ade O, Alves GR, Hochhegger DR, Hochhegger B. Barium swallow study in routine clinical practice: a prospective study in patients with chronic cough. J Bras Pneumol 2013; 39: 686-691 [PMID: 24473762 DOI:10.1590/S1806-37132013000600007]
   
 5. Tibbling-Grahn L, broschyr 03 Svenska Dysfagiförbundet, Stoppar maten upp i bröstet när du äter? Mellangärdesbråck – En vanlig matstrupssjukdom i alla åldrar. (pdf).