Når må du avstå fra behandling med IQoro?

Avstå fra behandling

Klinisk erfaring viser at det er tre medisinske tilstander der behandling med IQoro generelt ikke anbefales for voksne. Ta kontakt med oss før du bestiller hvis du har en av disse diagnosene:

 • Trigeminusneuralgi 
 • Paraøsofageal brokk
 • Akalasi (achalasia cardiae)

Start behandlingen forsiktig

Hvis du har noen av følgende diagnoser, bør du starte behandlingen med IQoro forsiktig. Les mer lenger ned på denne siden, eller kontakt vår kundestøtte for å få hjelp til å starte behandlingen på riktig måte. 

 • Tinnitus 
 • Perifer ansiktslammelse – idiopatisk perifer ansiktsisparese Bells parese

Bivirkninger og stølhet

Det er ingen funn i de vitenskapelige studiene som viser negative bivirkninger. Det er heller ikke rapportert bivirkninger i selskapets kvalitetssystem med tanke på avvik som følge av en alvorlig hendelse forbundet med behandlingen. 

I begynnelsen kan trening med IQoro forårsake stølhet i musklene som aktiveres. Vanligvis merkes stølheten i tygge-, tunge-, svelge- og halsmuskler. Stølhet er også et tegn på at du har nådd en muskelgruppe som har blitt svekket eller har fått mer trening enn vanlig. Stølhet er ufarlig og går over av seg selv. 

Ulike bruksområder

IQoro har flere bruksområder og innen ulike profesjoner. IQoro er et nyttig treningsutstyr ved behandling/rehabilitering av ulike typer dysfagi, svelgeproblemer, refluks, spiserørsbrokk, snorking og søvnapné

Dette kan omfatte pasienter med alvorlige luftveissymptomer, pasienter på intensivavdelinger, personer som bruker oksygen via nesen eller ved hjertesykdom.

IQoro kan med fordel brukes ved:

 • ulike typer svelgeproblemer. Også egnet når pasienten har PEG eller nasalgastrisk sonde 
 • ansiktslammelse
 • uklar tale
 • rennende nese eller sikling
 • nedsatt kroppskontroll
 • mellomgulvsbrokk
 • heshet og harking
 • snorking og søvnapné

IQoro etter slag

I Sverige brukes vanligvis ikke IQoro den første uken etter hjerneslag, fordi pasienten da kan være desorientert, og risikoen for tilbakefall/nytt slag er størst da.

En uke etter et slag er pasienten vanligvis stabil, og det anbefales å starte behandling med IQoro hvis det ses tegn på dysfagi. 

IQoro ved progressive sykdommer

Hvorvidt trening med IQoro har effekt også ved MS, Parkinsons er ALS ikke vitenskapelig bevist. Det er imidlertid trolig at IQoro kan fungere som et supplement, basert på det faktum at den dominerende delen av forskningen er utføret på personer med slag.

I tillegg finnes det klinisk erfaring fra behandling av personer med de nevnte diagnosene. IQoro kan ikke kurere disse sykdommene, men trening med IQoro har vist seg å ha en positiv innvirkning på de funksjonene som pasienten har igjen. Effekten vises ved at effekten beholdes i lengre tid for de musklene som ellers ville ha mistet sin funksjon raskere. 

Eksempler på nevrologiske lidelser er Parkinsons, MS, ALS og demens.

IQoro ved andre tilstander

Det finnes pasienter som ikke er fysisk stabile eller har mulighet til å trene med IQoro av andre grunner. Som med alle andre rehabiliteringstiltak, må det foretas en individuell vurdering før behandling med IQoro påbegynnes.

Tilstander der det kan oppstå vanskeligheter med å starte behandling med IQoro kan være: 

 • uvilje eller annen manglende evne til å samarbeide
 • svelgeproblemer som skyldes manglende evne til å ta imot inntrykk
 • høy muskeltonus, som etter diskusjon med det tverrfaglige teamet som samarbeider om pasienten, frarådes behandling med IQoro. Hvis teamet konkluderer med at behandling med IQoro bør testes, kan dette gjøres assistert og i innledningsvis med IQoro-testpakken. 

Sykdomstilstand

Som nevnt tidligere finnes det tilstander der behandling med IQoro ikke er hensiktsmessig utfra annen foreliggende sykdom/tilstand.

 • Trigeminusneuralgi 
 • Paraøsofageal brokk
 • Akalasi (achalasia cardiae)

Trigeminusneuralgi

Trigeminusneuralgi kjennetegnes av angrep med kortvarige, intense smerter i ansiktet. Sykdommen debuterer vanligvis rundt 50 års alder, og den er vanligere hos kvinner. Hvert år rammes rundt 6 av 100 000 personer.

Sykdommen deles opp i klassisk og symptomatisk trigeminusnevralgi. 

Ved symptomatisk trigeminusnevralgi har man funnet både tumor og nevrologisk sykdom som årsak til smerten. Smertene feiltolkes ikke sjelden som at de kommer fra tenner eller bihuler. I begge tilfeller virker det som høyre side rammes dobbelt så ofte som venstre. 

Paraøsofageal brokk

Ved paraøsofageal brokk har en del av magesekken blitt trykt opp i brystkassen, til venstre for spiserøret (under hjertet), mens den gastroøsofage overgangen (grensen mellom spiserør og magesekk) er igjen under mellomgulvet. Paraøsofageal brokk glir ikke tilbake av seg selv. Dette er en mindre vanlig tilstand. 

Akalasi (achalasia cardiae)

Achalasia cardiae er en uvanlig type esofageal dysfagi (svelgeproblemer knyttet til spiserøret), men i noen tilfeller kan det minne om symptomene på mellomgulvsbrokk som er betydelig mer vanlige.

Hvis det gjelder diagnosen akalasi, bør hele det latinske navnet brukes i journalen – achalasia cardiae – og ingenting annet. Dessverre er det ikke uvanlig at mellomgulvsbrokk og akalasi forveksles, noe som kan føre til en feildiagnostisering under legebesøk.

Det kan også oppstå misforståelser mellom lege og pasient hvis legen bruker det latinske ordet akalasi, som betyr stopp/hindring/fortrengelse, for eksempel ved øvre spiserørsmunn (PES). 

Andre diagnoser

Tinnitus

Det har hendt at personer med tinnitus får et endret lydbilde enn det de vanligvis har når de starter behandling med IQoro. Dette kommer av at én av de nervene som stimuleres ved trening med IQoro, går til mellomøret. Denne endrede lyden kan oppfattes som positiv eller negativ. Det er ikke farlig å trene med IQoro. 

Vi anbefaler at behandling med IQoro startes trinnvis og deretter gradvis økes til optimale 3×10 sekunder per økt, tre ganger om dagen. Hvis du føler at du går for raskt frem, kan du stoppe og gå tilbake til færre treningssekunder. Ring gjerne vår kundeservice for å få råd og støtte i treningen. 

Perifer ansiktslammelse – idiopatisk perifer facialisparese – Bells parese

Perifer ansiktslammelse skiller seg fra sentral ansiktslammelse. Hvis en person med perifer ansiktslammelse blir bedt om å løfte øyenbrynene, lukke øynene og smile samtidig, kan ikke den lammede halvdelen av ansiktet følge bevegelsene.

For eksempel kan ikke det nedre øyelokket følge bevegelsen, men blir hengende, og det er vanlig å se det hvite i øyet under iris. Øyenbrynet på den berørte siden løfter seg ikke, og munnviken går ikke opp, men gir et litt trist og avslappet inntrykk. 

Vi anbefaler at behandling med IQoro startes trinnvis og deretter gradvis økes suksessivt til optimale 3×10 sekunder per økt, tre ganger om dagen. Hvis du føler at du går for raskt frem, kan du stoppe og gå tilbake til færre treningssekunder. Ring gjerne vår kundeservice for å få råd og støtte i treningen.

Treningen skal foregå foran speil, slik at den foregår likesidet/synkront. Her finner du mer informasjon om likheter og forskjeller mellom perifer og sentral ansiktslammelse.