IQoro bivirkninger og bieffekter

Her svarer vi på spørsmålet: Gir IQoro bivirkninger? I tillegg forklarer vi hva bivirkninger og bieffekter faktisk er og hva som er de vanligste bivirkningene ved behandling med IQoro.

Gir IQoro bivirkninger?

Det korte svaret er nei. IQoro gir ingen kjente bivirkninger. 

IQoro er et medisinsk produkt som har blitt vurdert i vitenskapelige studier ved svenske universiteter. I disse studiene har forskerne ikke sett noen negative bivirkninger.

Det finnes heller ingen bivirkninger rapportert i vårt kvalitetssystem med tanke på avvik som skyldes en alvorlig hendelse forbundet med treningen. Hvis vi skulle motta informasjon om slike avvik, er vi pålagt å rapportere dette i henhold til de juridiske kravene som stilles til medisinteknisk utstyr.  

Enkelte som begynner å trene med IQoro opplever imidlertid bieffekter av behandlingen. Den vanligste bieffekten er stølhet. 

En annen bieffekt som noen kjenner i begynnelsen av behandlingen er at halsbrann eller andre symptomer blir midlertidig verre. Dette er en naturlig del av hendelsesforløpet når man begynner å styrke de indre musklene.  Du kan lære mer om ulike bieffekter ved bruk av IQoro lenger ned på denne siden, men la oss først forklare forskjellen mellom bivirkninger og bieffekter.

Hva menes med bivirkninger?

Legemidler som er utviklet for å behandle en plage har ofte også uønskede effekter som kan påvirke den som tar legemiddelet. Det er dette som kalles en bivirkning. Den som lanserer et nytt legemiddel er forpliktet til å undersøke og redegjøre for vanlige bivirkninger.  

Bivirkninger forårsakes av legemiddelet eller produktet som brukes og er ikke en naturlig, forventet del av bruken som skal bidra til å fjerne eller bedre en plage eller sykdom. 

Man kan si at bivirkninger kan oppstå hvis man tar et legemiddel – enten man faktisk trenger legemiddelet eller ikke. Hvis du for eksempel tar antihistamin uten å ha en pågående allergisk reaksjon, kan du fortsatt oppleve munntørrhet, fordi det er en bivirkning av stoffet antihistamin. 

Hva menes med bieffekter?

En bieffekt er «noe som følger med på kjøpet». Bieffekter kan være både positive og negative. 

Bieffekter kan være alt fra stølhet etter trening til at man blir tørst av å spise salt potetgull. Bieffekter av IQoro kan derfor være både at man kan nå høyere toner når man synger og at man blir kvitt dobbelthaken

Bieffekt er et åpent begrep og kan egentlig være alt man anser for å være relatert til treningen. Kanskje til og med at man etter en måned med IQoro har blitt flink til å vurdere nøyaktig hvor lenge 10 sekunder er uten klokke eller synes det er enda kjedeligere å pusse tennene fordi det nå krever to rutiner.

IQoro og bieffekter

Når du begynner å behandle symptomene dine med IQoro, kan du oppleve forskjellige bieffekter. De er helt ufarlige og forsvinner når de indre musklene dine blir sterkere. 

Du kan til dels oppleve endringer i symptomene du har. Kanskje opplever du mer halsbrann, men mindre sure oppstøt? Eller mindre tørrhoste, men mer en klumpfølelse i halsen.

Det er viktig å vite at forverrede symptomer i begynnelsen av behandlingen er en midlertidig forverring som er helt ufarlig, selv om det kan oppleves som ubehagelig.

Trykkendring kan midlertidig gi flere symptomer

Ofte skyldes forverrede symptomer det faktum at trening med IQoro produserer trykkendring i munnen, spiserøret og hiatuskanalen. 

Dette kan føre til at enkelte symptomer blir verre i en periode. Etter hvert som tiden går og musklene blir sterkere, vil symptomene avta for så å forsvinne helt. 

For rask nedtrappende av syrehemmende medisiner

En annen vanlig årsak til at du får bieffekter av IQoro, er at du kanskje har sluttet med en annen form for symptomlindring for tidlig, før muskulaturen har blitt sterk nok. 

Derfor bør du fortsette med syrehemmende legemidler så lenge du trenger dem. Du skal ikke måtte gå rundt og føle ubehag eller smerte. 

Når du har brukt IQoro i en periode, kan du trappe ned legemidlene i samråd med legen din til du føler at du kan klare deg helt uten. 

Rebound-effekt skaper ubehag

Hvis du har stoppet tvert med syredempende legemidler, kan du oppleve en såkalt rebound-effekt med økt produksjon av magesyre i en periode før produksjonen stabiliserer seg. En rebound-effekt er ubehagelig, men den er ikke farlig. 

Nedenfor tar vi opp noen av bieffektene som våre kunder opplever. 

Stølhet

Når du begynner å trene med IQoro, er det ikke uvanlig at du blir støl i munnen, tungen eller halsen. 

Du kan kanskje til og med begynne å tro at du blir syk, fordi du har vondt i halsen. Selv om du ikke har andre tegn på infeksjon. Da kan det godt være at du er støl. 

Stølhet oppstår når vi belaster musklene på en intens eller ny måte som vi ikke er vant til. Så hvis muskulaturen din er så svak at du har fått symptomer som halsbrann, klumpfølelse i halsen eller tørrhoste, er det ikke så rart at du blir støl i begynnelsen av behandlingen med IQoro. 

Begynn forsiktig og øk etter hvert

Det er ikke farlig å bli støl av IQoro, og du kan fortsette behandlingen som vanlig. Det kan imidlertid være lurt å trappe opp treningen langsomt de første ukene for å unngå at du blir altfor støl. 

Da kan du starte med 3 x 5 sekunder med tøying tre ganger om dagen. Sørg også for at treningsøktene er godt fordelt utover dagen, slik at musklene får tid til å komme seg igjen mellom hver gang. 

Deretter kan du trappe opp ett sekund med noen dagers mellomrom til du er oppe i 3 x 10 sekunder, tre ganger om dagen – det vil si den anbefalte treningstiden med IQoro.   

Midlertidig forverrende symptomer

Enkelte som begynner å trene med IQoro opplever at symptomene blir verre. 

Dette kan føles skuffende når du håpet på å kunne bli kvitt symptomene. Men da er det viktig å huske at denne forverringen bare er midlertidig og vil forsvinne hvis du fortsetter med behandlingen i henhold til våre instruksjoner.

Noen av de symptomer som enkelte av våre kunder kan oppleve i begynnelsen av behandlingen inkluderer: 

 • Økt halsbrann, sure oppstøt, klumpfølelse i halsen eller andre vanlige symptomer på mellomgulvsbrokk.
 • Blodsmak i munnen. 
 • Endring av eksisterende tinnituslyd. 

Økt halsbrann og andre symptomer på mellomgulvsbrokk

Når du starter behandlingen med IQoro, er det en liten risiko for at du først opplever mer halsbrann eller flere sure oppstøt enn vanlig. Dette skyldes at behandling med IQoro skaper en viss trykkendring i kroppen. 

Musklene dine er fortsatt ikke sterke nok til å holde magesekken på plass, samtidig som trykkendringen gjør at magesyren presses opp i spiserøret og halsen enda litt lettere. 

Når dette skjer, er det viktig å fortsette med behandlingen, fordi sterke muskler vil motvirke symptomene dine på sikt.  Det er også viktig at du fortsetter å ta de syredempende legemidlene du eventuelt har tatt frem til nå inntil musklene blir sterkere og symptomene begynner å avta. Først da kan du redusere bruken av legemidler.

Hvis du opplever andre symptomer på mellomgulvsbrokk enn tidligere, er det et positivt tegn. Det betyr at musklene dine prøver å finne veien tilbake til sine opprinnelige funksjoner. I denne perioden finner de hverandre igjen og styrkes, og du kan enten oppleve endrede eller nye symptomer. Dette er veldig uvanlig, men hvis det skjer med deg, er det godt å vite at det ikke er farlig, og at det vil gå over når du har trent opp muskulaturen igjen. 

Blodsmak i munnen

Hvis du får blodsmak eller blod i munnen når du trener med IQoro, skyldes dette vanligvis tre ulike ting. 

 • Hvis du har hatt problemer med sure oppstøt, refluks, halsbrann eller slim i halsen, har du hatt magesyre som kommer opp i spiserøret. Siden magesyren er etsende, kan den begynne å etse på slimhinnen i spiserøret, slik at det oppstår en liten blødning. Vanligvis ville blodet ha gått ned i magesekken, men når du trener med IQoro skapes det et økt trykk som kan føre til at blodet i stedet kommer opp i munnen.

  Blodet er ufarlig og kan noen ganger se verre ut enn det er når det blandes med spytt. Blødningene i spiserøret vil forsvinne når du styrker muskulaturen og ikke lenger får magesyre inn i spiserøret.
 • Hvis du har en pågående infeksjon i munnens slimhinne eller i en tann, kan dette også føre til blod i munnen. Refluks og halsbrann kan faktisk være en grunn til dårlig munnhelse og tannkjøttbetennelser. Selv tannstein kan bidra til ømfintlige slimhinner som bløder lettere.
 • Hvis du tar et legemiddel som kan gi ømfintlige slimhinner som bivirkning, kan blodet skyldes dette. 


Hvis du opplever blod eller blodsmak i munnen i sammenheng med trening, kan du prøve å se hvor blodet kommer fra. Bruk et speil og kanskje en lommelykt. Du kan også kontakte oss på telefon eller via e-post hvis du føler deg urolig. 

Tinnitus

Det har hendt at personer med tinnitus har opplevd et endret lydbilde når de begynner med behandlingen. Dette kommer av at en av de nervene som stimuleres ved trening med IQoro, går til mellomøret. Hvis du har tinnitus og skal begynne, eller allerede har begynt å trene med IQoro, er det fint hvis du ringer oss slik at vi kan hjelpe deg med å komme i gang med behandlingen på riktig måte. 

Kan trening med IQoro være farlig?

For de aller fleste er IQoro helt ufarlig. Det er et treningsverktøy som styrker den indre muskulaturen og behandler problemer som refluks, halsbrann, svelgeproblemer og snorking uten noen kjente bivirkninger. 

Klinisk erfaring viser imidlertid at det er tre sykdomstilstander der IQoro ikke kan anbefales, og to diagnoser der behandling med IQoro bør igangsettes med forsiktighet. Les mer om dette nedenfor. 

Når kan behandlingen startes forsiktig?

Ved følgende diagnoser anbefales det å starte med kortere treningstid og deretter øke sakte.

 • Tinnitus
 • Nakkeslengskade
 • Perifer ansiktslammelse – Bells parese

For personer med disse diagnosene anbefaler vi å tøye ut i tre sekunder de første to til tre ukene og deretter øke med ett sekund per uke så lenge det føles bra. Øk til maksimalt 10 sekunder per tøying. For øvrig er det de vanlige treningsinstruksjonene som gjelder.

Kontakt vår kundestøtte for å få råd og støtte om hvordan du kan trene riktig med din diagnose. 

Når bør man ikke bruke IQoro?

Personer som har en av de tre diagnosene nedenfor bør mest sannsynlig unngå å trene med IQoro, fordi dette kan føre til ytterligere problemer.

Kontakt vår kundestøtte for å få råd før du bestiller IQoro hvis du har en av følgende diagnoser:

 • Akalasi (achalasia cardiae)
 • Trigeminusneuralgi 
 • Paraøsofageal brokk

Akalasi (achalasia cardiae)

Akalasi er en sjelden sykdom i spiserøret. Det er en motorisk lidelse i det indre muskellaget i spiserøret samt i nedre spiserørsmunn.

Akalasi er svært uvanlig, som noen ganger forveksles med mellomgulvsbrokk. Hvis det gjelder diagnosen akalasi, bør hele det latinske navnet brukes i journalen – achalasia cardiae.

Hvis du har blitt undersøkt for achalasia cardiae og har blitt diagnostisert av en lege, bør trening kun startes i samråd med legen og under nøye oppfølging.  

Ring vår kundestøtte hvis du har spørsmål eller føler deg utrygg.  

Trigeminusneuralgi

Trigeminusneuralgi er attakker med kortvarig intens smerte. Sykdommen debuterer vanligvis rundt 50 års alder, og den oppstår hyppigere hos kvinner enn hos menn. Hvert år rammes rundt 6 av 100 000 personer. 

Smertene feiltolkes ikke sjelden som at de kommer fra tenner eller bihuler. I begge tilfeller virker det som høyre side rammes dobbelt så ofte som venstre.

Paraøsofagealt brokk

Ved paraøsofagealt brokk har en del av magesekken blitt trykt opp i brystkassen, til venstre for spiserøret (under hjertet), mens den gastroøsofageale overgangen (grensen mellom spiserør og magesekk) er igjen under mellomgulvet. Paraøsofageale brokk glir ikke tilbake av seg selv. Dette er en mindre vanlig tilstand.