Halsbrann og sure oppstøt

I de fleste tilfeller er grunnårsaken til sure oppstøt og halsbrann en mellomgulvsbrokk, noe som innebærer at muskelen i mellomgulvet er svekket. Her forklarer vi hvordan symptomer oppstår, og hva du kan gjøre med det.

Å ofte plages av sure oppstøt og halsbrann fører til at hverdagen og søvnen kan påvirkes. Alt fra å føle en sviende følelse i halsen under måltid, til at du unngår visse matretter, te eller kaffe. 

Du kan føle deg trett og irritert på grunn av en forstyrret nattesøvn, siden magesyren lettere lekker opp når du ligger. Kanskje er du til og med nødt til å sitte og sove.

Videre kan det påvirke både arbeidet, og relasjonene dine til venner og familie. I mange tilfeller har du som lider av sure oppstøt, også andre symptomer. For eksempel kan problemet forverres når du bøyer deg ned, graver i blomsterbedet eller gjør situps.

Tilbakevendende plager over lengre tid og følelsen av at ingenting hjelper, kan skape stor frustrasjon og oppgitthet. I dag finnes det behandling som styrker muskulaturen der det trengs og derfor behandler årsaken til problemet, ikke bare symptomene.

Les mer om hvordan behandlingen med IQoro fungerer.

Hvorfor får du halsbrann?

Selvtest på 3 minutter.
Få svar med en gang!


Årsak til halsbrann og sure oppstøt

Hvorfor får man halsbrann og sure oppstøt? Ofte handler det om en mellomgulvsbrokk, noe som innebærer at mellomgulvet er svekket. Symptomer som halsbrann og sure oppstøt oppstår når magesyre lekker opp i spiserøret.

I denne filmen viser spesialistsykepleieren Charlotte Pålsson de bakenforliggende årsakene til halsbrann og sure oppstøt.

At mellomgulvet er svekket, kan komme av arv, endrede kostvaner, at kosten i dag ofte er for lettygget, stillesittende arbeid, lav fysisk aktivitet, tunge løft eller graviditet. Men i mange tilfeller vet man ikke hvorfor problemene har oppstått. Halsbrann, sure oppstøt og refluks kan ramme så vel barn og unge, som voksne.

Hvis du har sure oppstøt og halsbrann, kan det også hende at du har symptomer som tørrhoste, klump i halsen eller langvarig heshet. Dette er noen andre vanlige symptomer på mellomgulvsbrokk.

Les mer om vanlige symptomer på mellomgulvsbrokk og behandling.

Behandling av halsbrann og sure oppstøt

Du har sikkert lett etter mange måter å lindre plagene på: alt fra syredempende legemidler, kjerringråd, å sove sittende og unngå visse typer mat og drikke. Kanskje har du allerede prøvd alt dette med mer eller mindre vellykkede resultater?

Syredempende legemidler, også kalte protonpumpehemmere(PPI), av forskjellige slag er en vanlig metode for å forsøke å lindre symptomer. På grunn av de kjente bivirkningene skal disse bare brukes ved midlertidige problemer, ikke på lang sikt. 

Hvis du likevel har brukt syredempende legemidler over en lang periode (én til to måneder eller lenger), er den generelle anbefalingen å trappe ned på bruken (hvis det ikke er slik at medisinen er foreskrevet av lege på grunn av noe annet)[1-7]

Før du begynner å trappe ned, er det fint å ha påbegynt treningen med IQoro. Gjennom parallell trening med IQoro, 90 sekunder om dagen, styrker du opp muskulaturen i mellomgulvet og behandler grunnårsaken til halsbrann og sure oppstøt. 

Les mer om hvordan du trener med IQoro

Kildehenvisninger

  1. Läkemedelsvärlden (2011), PPIs are linked to serious side effects, https://www.lakemedelsvarlden.se/ppi-kopplas-till-allvarliga-biverkningar/ Retrieved 26/10/2018 at 14:24
  2. Region Halland, Läkemedelskommittén [Pharmaceutical Committee] (2018), Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare, Att sluta med behandlingen[Information about Omeprazol and other PPIs – stopping treatment] https://www.regionhalland.se/PageFiles/136945/724_Broschyr_A5_PPI_V6.pdf Retrieved: 26/10/2018 at 17:16
  3. Region skåne, Terapigrupp Gastroenterologi [Gastroenterology Therapy Group] (2017) Att sluta med protonpumpshämmare, Information till dig som skall avsluta din behandling [Stopping PPIs – Information for those stopping treatment] https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/patientinformation-protonpumpshammare.pdf Retrieved 26/10/2018 at 17:19 (New link: https://vardgivare.skane.se/patientadministration/patientinformation/broschyr/att-sluta-med-protonpumpshammare/ Hämtad 2020-03-26 kl 10:29)
  4. Läkartidningen (2008), Ökad risk för magsjuka med protonpumpshämmare, nr 17 [Increased risk of stomach issues with PPIs, No. 17] https://lakartidningen.se/lakemedelsfragan/2008/04/okad-risk-for-magsjuka-brmed-protonpumpshammare/
  5. Västernorrland County Council, Läkemedelskommittén [Pharmaceutical Committee] (2018), Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare – att sluta med behandlingen [Information about omeprazol and other PPIs – stopping treatment] https://www.rvn.se/contentassets/patientfolder-omeprazol-och-andra-protonpumpshammare-att-sluta-med-behandling.pdf,Retrieved 30/10/2018 at 13:25
  6. Region Örebro County, Läkemedelskommittén [Pharmaceutical Committee] (2017), Patient information – information on Omeprazole and other PPIs, stopping treatment  https://www.regionorebrolan.se/patientinfo_PPI_RegOrebrolan.pdf, Retrieved 30/10/2018
  7. Neal K., Scott H., Slack R., Logan R. (1996), Omeprazole as a risk factor for campylobacter gastroenteritis: case-control study, BMJ vol. 312 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8601113
  8. Kjellén G, Tibbling L. Manometric oesophageal function, acid perfusion test and symptomatology in a 55-year-old general population. Clinical Physiology. 1981; 1:405-15
  9. Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro® training. World J Gastroenterol 2015; 21(24): 7558-7562.