Snorking – Social snorking

Snorkelyder forårsakes ofte av at den bløte ganen, ved drøvelen i halsen, slapper av for mye under søvn og vibrerer i den trange luftpassasjen. Snorking kan over tid føre til så vel vibrasjonsskader som at både du og partneren din får forstyrret nattesøvn. Søvn som er viktig for å hente seg inn og læring.

Det finnes en rekke forskjellige lindrende hjelpemidler mot snorking. Men for effektivt å behandle den vanlige grunnårsaken bak snorking trenger du å styrke den svekkede muskulaturen.

Vanlige symptomer ved snorking

Snorking er noe som, direkte eller indirekte, berører de aller fleste av oss og er et vanlig forekommende problem. Du snorker kanskje ikke selv, men hvis din partner gjør det fører det kanskje til at dere begge, mer eller mindre, rammes av forstyrret nattesøvn. Atskillige par har atskilte soverom som følge av snorkeproblemer, noe mange ikke liker å snakke høyt om.

Hvis du bor alene, er det ikke sikkert at du vet at du snorker, men får høre det først når noen du har delt rom med, påpeker problemet. I alle disse tilfellene handler det om såkalt sosial snorking. 

Vanlige symptomer ved snorking kan være:

 • Omgivelsene dine klager mens du selv ikke har merkbare symptomer.
 • Du føler deg tørr eller har vondt i halsen når du våkner.
 • Hodepine om morgenen.
 • Føler deg ikke uthvilt, og er trett om dagen.

Det skjer i kroppen når du snorker

De lydene som oppstår når man snorker, forårsakes ofte av at den bløte ganen, en muskel ved drøvelen i halsen, slapper av for mye. I luftstrømmen begynner bløtdelene å vibrere. Det er vibrasjons-lydene vi kaller for snorking.

Snorking kan forårsake vibrasjonsskader

Snorking kan være anstrengende for omgivelsene, men de nattlige vibrasjonene i svelget kan også føre til vevsskader i svelget. Vibrasjonene gir også nerveskader. Dette gjør at nervesignalene forstyrres, og dermed forverres kontakten med musklene, noe som fører til at musklene svekkes over tid. Skadene kan ifølge forskning ved universitetet i Umeå være én av grunnene til at svelget kollapser under søvn. Dette resulterer i pustestans, såkalt søvnapné.[7]

Søvnapné innebærer at kroppen rammes av oksygenmangel, noe som bør behandles for ikke å risikere alvorlige følgesykdommer. Derfor er det greit å gjøre noe med snorkingen, selv om det kanskje er mest omgivelsene som forstyrres av den foreløpig.

Hva kan jeg gjøre selv?

Det finnes en god del du kan gjøre for å hindre og behandle snorkingen. Det er mulig å dele opp alternativene i aktive og passive behandlingsmetoder. 

Med en aktiv behandlingsmetode trener du opp muskulaturen for å åpne opp luftveiene og på den måten redusere snorkingen. 

En passiv behandlingsmetode virker bare under bruken og gjør ingenting med den virkelige grunnårsaken til at du snorker.

Aktiv behandling mot snorking

En aktiv behandlingsmetode for snorking er trening med det nevromuskulære treningsutstyret IQoro. Ved å trene 3 x 10 sekunder, tre ganger om dagen, styrker du svekket indre muskulatur som er en bakenforliggende årsak til snorking. Du får en bedre spenst og dermed evne til å holde luftveiene frie under søvn. Risikoen reduseres dermed for at svelget blir trangt, og at den bløte ganen slapper av for mye og begynner å vibrere i luftstrømmen.

Effekten får du over tid, og snorkingen avtar etter hvert. For å bevare resultatene må du, akkurat som med vanlig styrketrening, fortsette å vedlikeholde treningen.

Se filmen for en 30 sekunders rask gjennomgang av hvordan du trener med IQoro. Du kan også lese mer inngående om de vitenskapelige studiene av IQoro (lenke nederst på siden).

Passiv behandling mot snorking

Det finnes en rekke forskjellige tradisjonelle måter å behandle snorking på. Men de fungerer bare mens man bruker dem, og lindrer kun selve symptomene. Dette innebærer at når du slutter å bruke en passiv behandlingsmetode så vil snorkingen komme tilbake.

Dette er noen vanlige passive behandlingsmetoder mot snorking:

 • Nesespray kan hjelpe hvis snorkingen forårsakes av tett nese.
 • Halsspray brukes til ganens bløtdeler og demper vibrasjonene som oppstår ved snorkingen.
 • Snorkeskinne eller bittskinne drar frem underkjeven for å utvide luftveiene når du sover og redusere risikoen for snorking.
 • CPAP (overtrykksendring med maske) som først og fremst brukes til pasienter med pustestans under søvn, obstruktiv søvnapné (OSA).
 • Kirurgiske inngrep er uvanlige siden det finnes få gode studier på behandlings-effektene, og det er vanlig med bivirkninger etter operasjon på den bløte ganen. Kirurgi kan imidlertid anvendes på barn hvis søvnapneen er forårsaket av for eksempel store halsmandler eller kjertler i nesen. Også hos voksne med søvnapné anbefales store halsmandler å avhjelpes operativt. [1]

Flere tips mot snorking

Det finnes flere ting du kan gjøre for å underlette mens du trener opp muskulaturen:

 • Puster gjennom nesen. Hvis du puster gjennom munnen, selv om du ikke er forkjølet, kan det komme av fortrengelse i nesen og bør undersøkes for å få til en optimal pusting gjennom nesen.
 • Sove på siden eller magen – unngå ryggleie.
 • Påse at du ikke har for høy pute som gjør at du bøyer nakken når du sover. En bøyd nakke gjør at svelget blir trangt.
 • Ved overvekt – tenk på at noen kilos vektreduksjon kan hjelpe mye mot snorkingen.
 • Unngå å drikke alkohol som gjør at muskulaturen slapper av og bidrar til snorking.
 • Hvis du bruker snorkeskinne, kan du godt fortsette med den om natten mens du trener med IQoro på dagtid og styrker muskulaturen. I de tilfeller behandlingseffekten av IQoro oppleves så pass god at du ønsker å slutte å bruke snorkeskinne, går det oftest bra. Men hvis du har fått den forskrevet av helsekontakt, skal du alltid rådføre seg med helsekontakten i forbindelse med ditt neste oppfølgingsbesøk før du slutter.

Når skal jeg søke helsehjelp?

Hvis du i tillegg til at du snorker føler deg trett om dagen, og hvis noen har fortalt deg at du har pustestans under søvn, skal du henvende deg til lege eller tannlege. Derfra kan du henvises videre til spesialklinikk for søvnutredning.

Hvis du har pustestans når du sover, kan du lese mer om det her.

Hva skjer ved søvnmangel?

Det er viktig å ha god søvnkvalitet. Den kan bli påvirket hvis du snorker, eller hvis du ligger ved siden av noen som snorker. Det er når vi sover at hjernen fyller på med energi. Søvnen er også svært viktig for hjernens plastisitet, det vil si hjernens evne til å tilpasse og endre seg, noe som er nødvendig ved innlæring.

Søvnmangel kan med tiden føre til problemer, for eksempel:

 • Hjerte- og karsykdom.
 • Overvekt.
 • Diabetes type II.
 • Depresjon.
 • Bekymringer.

Mangel på søvn kan også føre til at vi får langsommere reaksjonsevne og lavere kognitiv evne.

Hvor mange timers søvn et menneske trenger, er vanskelig å svare på siden det mer handler om kvaliteten på søvnen enn hvor mange timer man faktisk ligger i sengen. Hvis du føler deg pigg på dagen og fungerer som menneske, får du antakelig tilstrekkelig med søvn. Hvis du stadig er trett på dagen og har hodepine, kan det være at du faktisk har en forstyrret nattesøvn på grunn av snorking og søvnapné. [5, 6]

Eva trente bort snorkingen – i smug

Eva fant plutselig ut at hun snorket, noe som gjorde henne både forbauset og forlegen. Så hun begynte å trene med IQoro i smug.

Barn og barnebarn er jo de eneste som har visst om at jeg snorker, men derimot har de ikke hatt en anelse om at jeg har trent det hele bort med IQoro. «Jaha, da har jeg vel vokst det av meg!» ble svaret mitt. Les Evas historie

Snorker både menn og kvinner?

Snorking er vanlig, og vi kjenner alle noen som snorker, eller som lider av at en annen gjør det. Visste du at lyden fra en som snorker i ekstreme tilfeller kan komme opp i 80 desibel? Det er som å sove ved en høy-trafikkert vei.

Både menn og kvinner snorker, og med alderen øker andelen som snorker forstyrrende og høylytt. Flest snorkere finnes i aldersgruppen 50–60 år, der 26 prosent av mennene og 15 prosent av kvinnene snorker hver natt. 

Kvinner slipper generelt billigere unna, noe som kan forklares av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen – som kanskje har en beskyttende effekt – og at overvekt ikke setter seg på samme måte som hos menn. Menn har en tendens til å få en mer sentral fedme rundt buk og hals. [1]

Andre årsaker til snorking

 • Tretthet eller stress.
 • Alkohol – fungerer muskelavslappende, noe som forverrer evnen til å holde luftveiene frie.
 • Røyking irriterer slimhinnene og kan bidra til snorking.
 • Trangt svelg.
 • Overvekt – en fedme rundt buk og hals øker trykket på luftveiene og gjør det vanskeligere å holde frie luftveier.
 • Store mandler eller polypper – kan bidra til munnpusting og dermed snorking.
 • Overbitt og alternativt liten underkjeve.
 • Muskelavslappende medisiner, for eksempel søvntabletter eller morfinpreparater.

Graviditet og snorking

Snorking under graviditet er vanlig, spesielt mot slutten, då over 20 prosent av alle gravide snorker. Forskere i Umeå har påvist at gravide kvinner som snorker løper dobbelt så stor risiko for å rammes av høyt blodtrykk og svangerskapsforgiftning.

Barn som snorker

Det er ikke normalt at barn snorker, og de skal derfor alltid undersøkes i nese og svelg. De vanligste årsakene er store halsmandler eller en kjertel bak nesen (adenoid) som dekker til de øvre luftveiene.

Vitenskapelige studier om IQoro

IQoro, et nevromuskulært treningsutstyr, har gjennom flere vitenskapelige studier vist at det effektivt kan styrke muskulaturen i de øvre luftveiene og den bløte ganen.

I dag, etter mer enn 20 års klinisk erfaring, vet vi at IQoro gir markante forbedringer blant pasienter som har vært henvist til CPAP-behandling eller der snorkeoperasjoner har mislyktes. 

Forskningen viser dessuten at muskulaturen i de øvre luftveiene og den bløte ganen styrkes signifikant etter trening med IQoro. Personer med totallammelse i svelget fikk igjen funksjonen etter 13 ukers trening. [2] 

Objektive tester med høyoppløsningsmanometri og trykkmålinger har vist at den nevromuskulære behandlingsmetoden med IQoro kommer til muskulaturen hele veien fra munnhulen til mellomgulvet. [3, 4] IQoro når styresystemet for svelgeprosessen som også er tett sammenkoblet med pustefunksjonen.

Kildehenvisninger

 1. Hjärt och lungfonden (2016), Sömnapné – En skrift om andningsuppehåll under sömn. vetenskapligt ansvarig: Karl Franklin, universitetslektor och överläkare, Enheten för kirurgi, Umeå universitet, Umeå, Experter: Richard Harlid, överläkare vid Aleris FysiologLab i Stockholm; Jan Hedner, professor i sömnrelaterade sjukdomar, Sömnlaboratoriet, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg; Michael Lysdahl, Aleris FysiologLab i Stockholm; Eva Lindberg, docent och överläkare, verksamhetschef för lung och allergikliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala; Marie Marklund, tandläkare och universitetslektor vid institutionen för odontologi, Umeå universitet. https://www.hjart-lungfonden.se/Documents/Skrifter/S%C3%B6mnapn%C3%A9_2016_webb.pdf
 2. (English translation, ”Sleep apnoea – A paper on breathing suspension whilst sleeping”)  
 3. Sömnapné.se, https://www.somnapne.se (English translation,”Sleep apnoea”).
 4. Yaggi HK, Concato J, Kernan WN, Lichtman JH, Brass LM, Mohsenin V. Obstructive sleep apnea as a risk factor for stroke and death. N Engl J Med 2005: 353: 2034-2041.
 5. K. A. Franklin, C. Sahlin, H. Stenlund, E. Lindberg, Sleep apnoea is a common occurrence in females, European Respiratory Journal Mar 2013,
 6. 41 (3) 610-615; DOI: 10.1183/09031936.00212711 
 7. Hägg M., Tibbling L. Effect of IQoro® training on impaired postural control and oropharyngeal motor function in patients with dysphagia after stroke. Acta Otolaryngol 2016; 136 (7):742-748. DOI:10.3109/00016489.2016.1145797
  http://dx.doi.org/10.3109/00016489.2016.1145797.
 8. Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Effect of IQoro® training in hiatal hernia patients with misdirected swallowing and esophageal retention symptoms. Acta Otolaryngol. 2015 Jul;135(7):635-9.
 9. Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro® training. World J Gastroenterol 2015; 21(24): 7558-7562
 10. Open access: http://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i24/7558.htm