Vilkår for ytelsesgarantien

I de vitenskapelige studiene forbedres minst 97 prosent av treningen med IQoro. I tillegg til dette er det kliniske erfaringer og kundeundersøkelser som bekrefter effekten av behandling med IQoro. For at du som kunde skal føle deg trygg på at IQoro har den beviste effekten vi hevder, gir vi deg en 6-måneders ytelsesgaranti.

Begrepene kortfattet

  • Ytelsesgarantien kommer med alle kjøp fra og med den 24.06.2021, uten at du som kunde trenger å gjøre noe.
  • Ytelsesgarantien kan påberopes hvis du etter 6 måneders trening i henhold til håndboken med IQoro ikke har forbedret symptomene dine.
  • Ytelsesgarantien kan tidligst påberopes etter 6 måneder, men senest 9 måneder etter kjøpet.
  • Du må kontakte kundestøtte før du returnerer produktet.
  • Et spørreskjema må besvares før refusjon kan gis.
  • IQoro må returneres etter bevilgningen for å få refusjonen.
  • Kostnaden for produktet vil bli refundert.
  • Frakt betales av kunden.
  • Gjelder bare for ett kjøp per kunde.

Her svarer vi på spørsmål som kan oppstå angående ytelsesgarantien.

Dette gjelder for IQoro med ytelsesgaranti

Vår ytelsesgaranti betyr at du kan kreve refusjon hvis symptomene dine ikke har blitt bedre etter 6 måneders aktiv bruk i henhold til håndboken, og du velger å returnere IQoro.

I studier med IQoro trente deltakerne totalt 90 sekunder om dagen i 6-8 måneder, noe som er mengden trening vi anbefaler. Minst 97 prosent av deltakerne forbedret seg i studiene, og mer enn halvparten ble symptomfrie. For å oppnå symptomfri behandling kan det være behov for lengre treningstid. 

Ytelsesgarantien er inkludert i alle produkter med bestillingsdato fra og med den 24.06.2021.

Hvordan trene for å oppnå resultater

Resultatene av de vitenskapelige studiene er basert på garanti for resultater. Når du bestiller IQoro, er det inkludert en håndbok som beskriver hvordan du trener og hvor ofte trening anbefales. Disse anbefalingene er de samme som de som mottas av deltakerne i de vitenskapelige studiene.

For å kunne regne med et lignende resultat som studiedeltakerne, må du derfor trene i henhold til håndboken, totalt 90 sekunder per dag, delt inn i tre anledninger. Treningen er enkel, men krever en daglig rutine.

Vennligst se videoer under Slik trener du på IQoro.com, samt få hjelp fra vår kundesupport hvis du ikke får resultater eller har spørsmål. Støtte er inkludert fra dag én, så ikke vent til 6 måneder har gått.

Hvis du trener i henhold til anbefalingene, men fortsatt ikke forbedrer deg, kan du påberope deg ytelsesgarantien.

Slik aktiverer du ytelsesgarantien

Garantien kan tidligst påberopes etter 6 måneders aktiv opplæring med IQoro beregnet fra bestillingsdatoen til IQoro. 

For å få penger tilbake under garantien, må IQoro sendes til oss og mottas senest innen 9 måneder, men ikke tidligere enn 6 måneder, etter bestillingsdatoen. Det betyr at du har 3 måneder på deg. Husk at returforsendelsen betales av deg som kunde.

Når du velger å påberope deg ytelsesgarantien for IQoro, skal du kontakte vår kundestøtte på info@iqoro.com. Du vil da motta et skjema som du svarer på for at vi skal kunne godkjenne retur av produktet. Vår ambisjon er at alle kunder skal få best mulig resultater, og svarene dine er derfor viktige i forbedringsarbeidet vårt.

Når returen er godkjent og produktet er mottatt av oss, vil vi refundere kostnadene for produktet. Vi vil gjøre refusjonen så snart som mulig, men senest innen 14 dager. Tilbakebetalingen skjer via den betalingsmåten som du brukte for å betale produktet. 

Ytelsesgarantien kan bare brukes for ett kjøp per kunde.

Å returnere IQoro uten å kontakte oss først vil resultere i ytterligere tollgebyrer som må trekkes fra refusjonen din.

Hvis du kjøper IQoro med rabatt

Beløpet som refunderes er prisen du betalte etter eventuelle fradrag av rabatter (ekskl. frakt). Hvis du kjøpte flere IQoro med rabatt på hele kjøpet, vil hele rabatten bli trukket fra IQoro eller IQoro du velger å returnere.

Eksempel: Bestillingen din inneholder to IQoro (pris 1 500 kr) og du har mottatt en rabatt på 750 kr på det totale kjøpet. Hvis du velger å påberope deg ytelsesgarantien for en av dine bestilte IQoro, vil 750 kr bli refundert (1 500 kr – 750 kr = 750 kr). 

Hvis du velger å påberope deg ytelsesgarantien for hele bestillingen med to IQoro, vil 2 250 kr bli refundert (2 x 1500 kr – 750 kr = 2 250 kr).

Ytelsesgarantien gjelder bare for IQoro, ingen andre produkter i vår nettbutikk. 

Angrerett og reklamasjonsrett

Vær oppmerksom på at Ytelsesgarantien ikke bør forveksles med angreretten og reklamasjonsretten i henhold til forbrukersalgsloven, som du kan lese mer om på siden om kjøpet ditt. Ytelsesgarantien gjelder i tillegg til de ordinære vilkårene ved kjøp av IQoro.