Vanskelig å svelge mat

Ved mellomgulvsbrokk er det vanskeligere å svelge faste og tørre konsistenser som ris, kylling eller kjøtt, mens væske fungerer problemfritt. Hvis du også har problemer med å svelge væske, kan det finnes en nevrologisk årsak.

Personer som har problemer med å svelge mat, kan få forskjellige symptomer, som de opplever på forskjellige måter:

  • Det kan føles som om noe har satt seg fast i halsen eller brystet. 
  • Andre føler at det er trangt i halsen, og at maten stopper opp, eller kommer tilbake opp i munnen igjen. 
  • Det kan gjøre vondt i spiserøret ved svelging, gi smerte i brystet eller en tidlig metthetsfølelse. 
  • Sårhet eller smerte, og følelse av hevelse ved berøring av huden på halsens sider eller bak øret.

Alle symptomene har en negativ innvirkning på livskvaliteten hos deg som er rammet. Måltider, som i vanlige tilfeller er hyggelige stunder, blir en kamp. Problemene kan komme og gå, for med tiden å forekomme oftere eller konstant. 

Hvis du har svelgvansker, er det viktig å søke helsehjelp for å finne ut av årsaken til problemene og utelukke sykdom.

Skyldes svelgeproblemene mellomgulvsbrokk?

Ta en enkel treminutters selvtest
– du får svar med det samme.

Årsaker til problemer med å svelge mat

Den vanligste årsaken til å ha problemer med å svelge (øsofageal intermittent dysfagi) er mellomgulvsbrokk. Det innebærer at mellomgulvsmuskelen som holder magesekken på riktig sted, er blitt svekket. 

Hvis en del av magesekken glir opp i brysthulen, gjennom mellomgulvet, folder spiserøret seg, og biter av mat setter seg lettere fast på veien ned. Hvis mat setter seg fast i spiserørsfolden, løser kroppen dette ved hosting eller brekning for å få opp matbiten, ofte sammen med skummete slim.

Når spiserøret er foldet, kan ikke den øvre spiserørsmunnen åpne seg ordentlig, og er i veien for maten på vei ned mot magesekken. Den klumpen eller fortrengelsen i halsen du kan føle, er den øvre spiserørsmunnen, spiserørslukkemuskelen, som ikke åpner seg. Dette er også grunnen til at fastere konsistenser setter seg fast i halsen, mens flytende føde oftest tar seg forbi uansett. 

Matbiter kan da også svelges feil slik at du setter i halsen og i beste fall hoster og får opp matbiten. Ellers er det fare for at maten eller drikken havner i luftveiene, noe som kalles stille aspirasjon.

Hjelp og behandling av svelgevansker

Det er en fordel å komme i gang med behandling så snart som mulig for at mellomgulvsbrokken ikke skal forverres. 

Det nevromuskulære treningsutstyret IQoro trener opp muskulaturen som er blitt svekket i hele svelgeprosessen. Forskning viser at du kan bli kvitt svelgeproblemene gjennom den nevromuskulære behandlingen som IQoro gir. 

Tren 90 sekunder om dagen, og du får en naturlig, effektiv og enkel behandling uten bivirkninger. Les mer om IQoro, og bestill i nettbutikken for å komme i gang med behandlingen.

Kildehenvisninger

  1. Kjellén G, Tibbling L. Manometric oesophageal function, acid perfusion test and symptomatology in a 55-year-old general population. Clinical Physiology. 1981; 1:405-15
  2. Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro® training. World J Gastroenterol 2015; 21(24): 7558-7562.