Svårt att svälja mat

Vid diafragmabråck är det svårare att svälja fasta och torra konsistenser som ris, kyckling eller kött, medan vätska fungerar problemfritt. Har du även besvär att svälja vätska kan det finnas en neurologisk orsak.

Personer som har svårt att svälja mat kan få olika symtom som de upplever på olika sätt:

  • Det kan kännas som att något har fastnat i halsen eller bröstet.
  • Andra känner att det är trångt i halsen och att maten stoppar upp eller kommer tillbaka upp i munnen igen.
  • Det kan göra ont i matstrupen vid sväljning, ge smärta i bröstet eller en tidig mättnadskänsla.
  • Ömhet eller smärta och känsla av svullnad vid beröring av huden på halsens sidor eller bakom örat.

Samtliga symtom har en negativ inverkan på livskvaliteten hos dig som drabbas. Måltider, som i vanliga fall är trevliga stunder, blir en kamp. Problemen kan komma och gå, för att med tiden förekomma oftare eller konstant. 

Har du sväljsvårigheter är det viktigt att söka vård för att ta reda på orsaken bakom problemen och utesluta sjukdom.

Svårt att svälja mat vid en middag
Sociala middagar upplevs som jobbiga för många som har svårt att svälja mat.

Orsaker till svårigheter att svälja mat

Den vanligaste orsaken till att ha svårt att svälja (esofageal intermittent dysfagi) är ett diafragmabråck. Det innebär att diafragmamuskeln som håller magsäcken på rätt plats har blivit försvagad.

Om del av magsäcken glider upp i brösthålan, genom diafragman, veckar matstrupen sig och bitar av mat fastnar lättare på vägen ner. Fastnar mat i matstrupsvecken löser kroppen detta genom att hosta upp matbiten eller kräkas upp den, ofta tillsammans med bubbligt slem.

När matstrupen är veckad kan den övre matstrupsmunnen inte öppna sig ordentligt och är i vägen för maten på väg ner mot magsäcken. Den klump eller förträngning i halsen du kan känna är den övre matstrupsmunnen, matstrupssfinktern, som inte öppnar sig. Detta är också anledningen till att fastare konsistenser fastnar i halsen, medan flytande oftast tar sig förbi i alla fall.

Matbitar kan då även sväljas fel så att du sätter i halsen och i bästa fall hostar till och får upp matbiten. Annars är risken att maten eller drycken hamnar i luftvägarna, vilket kallas för tyst aspiration.

Hjälp och behandling av sväljsvårigheter

Det är en fördel att komma igång med behandling så snart det går för att diafragmabråcket inte ska förvärras.

Det neuromuskulära träningsredskapet IQoro tränar upp muskulaturen som har försvagats i hela sväljprocessen. Forskning visar att du kan bli av med dina sväljproblem genom den neuromuskulära behandling som IQoro ger.

Träna 90 sekunder om dagen och du får en naturlig, effektiv och enkel behandling utan bieffekter. Läs mer om IQoro och beställ i webbshopen för att komma igång med behandlingen.

Källhänvisningar

  1. Kjellén G, Tibbling L. Manometric oesophageal function, acid perfusion test and symptomatology in a 55-year-old general population. Clinical Physiology. 1981; 1:405-15
  2. Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro® training. World J Gastroenterol 2015; 21(24): 7558-7562.