Villkor för resultatgarantin

I de vetenskapliga studierna förbättras minst 97 procent av sin träning med IQoro. I tillägg till det finns kliniska erfarenheter och kundundersökningar som bekräftar effekten i behandlingen med IQoro. För att du som kund ska känna dig trygg i att IQoro har den bevisade effekt som vi påstår ger vi dig 6 månaders resultatgaranti.

Villkoren i korthet

  • Resultatgarantin följer med alla köp från och med 2021-06-24, utan att du som kund behöver göra något.
  • Resultatgarantin kan åberopas om du efter 6 månaders träning enligt manual med IQoro inte förbättrats i dina symtom.
  • Resultatgarantin kan åberopas tidigast efter 6 månader, men inte senare än 9 månader efter köpet.
  • Du måste ta kontakt med kundsupport innan produkten skickas tillbaka.
  • Ett frågeformulär måste besvaras innan återbetalning kan beviljas.
  • Din IQoro måste returneras efter beviljandet för att återbetalning ska ske.
  • Kostnaden för produkten återbetalas.
  • Frakt bekostas av kunden.
  • Gäller endast vid ett köptillfälle per kund.

Här svarar vi på frågor som kan uppstå kring resultatgarantin.

Det här gäller för IQoro med resultatgaranti

Vår resultatgaranti innebär att du kan begära pengarna tillbaka om dina symtom inte förbättrats efter 6 månaders aktiv användning enligt manual och du väljer att lämna tillbaka din IQoro.

I studier där IQoro använts tränade deltagarna totalt 90 sekunder om dagen under 6–8 månader, vilket är den träningsmängd vi rekommenderar. Minst 97 procent av deltagarna förbättrades i studierna och mer än hälften blev symtomfria. För att uppnå symtomfrihet kan längre träningstid behövas.

Resultatgarantin medföljer alla produkter med ett orderdatum från och med 2021-06-24.

Så bör du träna för att uppnå resultat

Som grund för resultatgarantin ligger resultaten från de vetenskapliga studierna. När du beställer din IQoro medföljer en manual som beskriver hur du ska träna och hur ofta träning rekommenderas. Dessa rekommendationer är de samma som deltagarna i de vetenskapliga studierna fått.

För att kunna räkna med ett liknande resultat som studiedeltagarna behöver du därför träna enligt manualen, totalt 90 sekunder per dag, fördelat på tre tillfällen. Träningen är enkel, men kräver en daglig rutin.

Se gärna filmer under Så tränar du på IQoro.com, samt ta hjälp av vår kundsupport om du inte får resultat eller har frågor. Support ingår från första dagen, så vänta inte tills 6 månader har gått.

Tränar du enligt rekommendationerna, men ändå inte förbättras kan du åberopa resultatgarantin.

Så åberopar du resultatgarantin

Resultatgarantin kan åberopas tidigast efter 6 månaders aktiv träning med IQoro räknat från beställningsdatum av din IQoro.

För att få tillbaka pengar enligt garantin ska din IQoro skickas in till oss och ha inkommit senast 9 månader, men inte tidigare än 6 månader, efter beställningsdatumet. Det innebär att du har 3 månader på dig. Kom ihåg att returfrakten bekostas av dig som kund.

När du väljer att åberopa resultatgarantin för din IQoro ska du kontakta vår kundsupport på info@iqoro.com. Du kommer då att få ett formulär som du svarar på för att vi ska kunna godkänna återlämnandet av produkten. Vår ambition är att alla kunder ska få bästa möjliga resultat och dina svar är därför viktiga i vårt förbättringsarbete.

När återlämnandet har godkänts och produkten har inkommit till oss kommer vi att återbetala kostnaden för produkten. Vi genomför återbetalningen så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar. Återbetalningen sker via det betalsätt som du använde för att betala produkten. 

Resultatgarantin kan endast utnyttjas för ett köptillfälle per kund.

Om du köper IQoro med rabatt

Summan som återbetalas är det pris du betalat efter eventuella avdrag för rabatter (exkl. frakt). Om du köpt flera IQoro med en rabatt på hela köpet kommer hela rabatten att dras av från den eller de IQoro du väljer att lämna tillbaka.

Exempel: Din order innehåller två stycken IQoro (ord. pris 1 595 kr) och du har fått 750 kr rabatt på det totala köpet. Om du väljer att åberopa resultatgarantin för en av dina beställda IQoro kommer 845 kr att återbetalas (1 595 kr – 750 kr = 845 kr).*

Väljer du att åberopa resultatgarantin för hela ordern med två IQoro kommer 2 440 kr att återbetalas (2 x 1 595 kr – 750 kr = 2 440 kr).**

Resultatgarantin gäller enbart för IQoro, inga andra produkter i vår webbshop.

* ** Observera att detta endast är exempel på hur återbetalningen fungerar. Den summa du får tillbaka baseras på det pris du har betalat för dina produkter.

Ångerrätt och reklamationsrätt

Observera att resultatgarantin inte ska blandas ihop med ångerrätt och reklamationsrätt enligt konsumentköplagen som du kan läsa mer om på sidan om ditt köp. Resultatgarantin gäller i tillägg till ordinarie villkor vid köp av IQoro.