Statistisk signifikans

Hva innebærer statistisk signifikant?

I statistisk sammenheng betyr ordet signifikant at resultatene er så sikre at man vet at de ikke skyldes tilfeldigheter. Det finnes bestemte modeller og metoder for å kunne si at risikoen for at tilfeldige faktorer ligger bak resultatet er så liten at sikre vitenskapelige konklusjoner kan trekkes fra en studie.

Godkjente statistiske modeller

Når vi skriver at deltakerne i en studie ble signifikant bedre ved å trene med IQoro, så betyr det at vi ifølge aksepterte, statistiske modeller kan konstatere at forbedringen virkelig skjedde på grunn av behandlingen og ikke av en annen grunn.

Hvordan man kan oppnå statistisk signifikans i en studie varierer. Det avhenger blant annet av antall deltakere i studien og hvor klart utfallet er.

Ulike krav til ulike typer studier

Kravet til nivået av statistisk betydning i en studie kan også variere.

Det krever derfor betydelig flere deltakere for å oppnå statistisk signifikans for en medisinsk studie der man må kunne vurdere risikoen for uvanlige bivirkninger, enn det som kreves for for eksempel en vitenskapelig studie på IQoro.

Man vet at IQoro er et medisinteknisk produkt, klasse 1, som det er risikofritt å bruke. Derfor kan man gjøre studier som sammenligner effekten av IQoro på ulike grupper med betydelig færre enn det antallet deltakere man trenger når man for eksempel skal utvikle en helt ny vaksine.

Samarbeid med statistiker

Statistisk signifikans beregnes ved hjelp av statistiske modeller. I studiene av trening med IQoro har antall deltakere blitt valgt i samarbeid med en statistiker for å kunne gi et tilstrekkelig grunnlag for å si at utfallet avhenger av behandlingen og ikke er tilfeldig.

Signifikans uttrykkes ofte i studier ved at p < 0,05, noe som betyr at det er mindre enn fem prosent risiko for at dette resultatet skyldes tilfeldighet eller p < 0,001, som innebærer at det er mindre enn en promilles risiko (0,1%) at resultatet er tilfeldig.

Flere statistisk signifikante studier gjør resultatet enda tryggere

Ettersom det så og si aldri er mulig å helt utelukke tilfeldighet i en enkelt studie, og en studie kan påvirkes av faktorer som er vanskelige å vurdere, er videre forskning viktig. Resultatene fra studiene av trening med IQoro er viser samme resultater og oppnår statistisk signifikante resultater.