IQoro biverkningar och bieffekter

Här svarar vi på frågan: Ger IQoro biverkningar? Dessutom reder vi ut vad biverkningar och bieffekter egentligen är, och vilka som är de vanligaste bieffekterna vid behandling med IQoro.

Ger IQoro biverkningar?

Nej, IQoro ger inga kända biverkningar. 

IQoro är en medicinteknisk produkt som genomgått vetenskapliga studier vid svenska universitet. Vid dessa studier har forskarna inte kunnat hitta några negativa biverkningar.

Det finns inte heller några biverkningar rapporterade i vårt kvalitetssystem gällande avvikelser på grund av en allvarlig händelse i samband med träningen. Om det skulle komma in någon sådan avvikelse är vi skyldiga att rapportera detta enligt de lagkrav som finns på medicintekniska produkter.

Skillnad på biverkning och bieffekt

Vissa som börjar träna med IQoro upplever dock bieffekter av behandlingen. Den vanligaste bieffekten är träningsvärk. 

En annan bieffekt som vissa känner av i början av sin behandling är att halsbrännan eller andra symtom blir tillfälligt värre. Detta är en naturlig del av händelseförloppet som sker när man börjar stärka sina inre muskler. 

Du kan läsa mer om olika bieffekter vid behandling med IQoro längre ner på den här sidan, men låt oss först förklara skillnaden mellan biverkningar och bieffekter.

Vad menas med biverkningar?

Läkemedel som tagits fram för att behandla ett besvär har oftast även oönskade effekter som på olika sätt kan drabba dem som tar läkemedlet. Det är detta som kallas för en biverkning. Den som tar fram ett nytt läkemedel är skyldig att undersöka och redovisa vanliga biverkningar.  

Biverkningar är orsakade av läkemedlet eller produkten som används, och är inte en naturlig, förväntad del av det förlopp som ska leda till att man blir bättre i sina besvär eller i sin sjukdom. 

Man skulle kunna beskriva det som att biverkningar kan uppstå om man tar ett läkemedel – oavsett om man egentligen behöver läkemedlet eller inte. 

Om man till exempel tar antihistamin utan att ha en pågående allergisk reaktion så kan man ändå drabbas av muntorrhet eftersom det är en biverkning av läkemedlet antihistamin. 

Vad menas med bieffekter?

En bieffekt är ”något som kommer med på köpet”. Bieffekter kan vara både positiva och negativa. 

Bieffekter kan vara allt ifrån träningsvärk efter träning till att man blir törstig av att äta salta chips. Bieffekter av IQoro skulle därför kunna vara både att man kan ta högre toner när man sjunger, och att man blir av med dubbelhakan

Bieffekt är ett öppet begrepp och kan egentligen vara allt man anser vara relaterat till träningen. Kanske till och med att man efter en månad med IQoro blivit bra på att exakt bedöma hur länge 10 sekunder är utan klocka, eller tycker att det är ännu tråkigare att borsta tänderna eftersom det nu innefattar två rutiner.

IQoro bieffekter

När du börjar behandla dina symtom med IQoro kan du eventuellt uppleva olika bieffekter. Dessa är ofarliga och försvinner allt eftersom dina inre muskler blir starkare. 

Dels kan du få förändringar av de symtom du har. Kanske får du mer halsbränna men mindre sura uppstötningar? Eller mindre rethosta men mer klumpkänsla i halsen.

Det är viktigt att veta att förvärrade symtom i början av behandlingen är en tillfällig försämring som är ofarlig, även om den kan vara obehaglig.

Tryckförändring ger tillfälligt mer symtom

Ofta beror förvärrade symtom på att träning med IQoro ger en viss tryckförändring i munnen, matstrupen och hiatuskanalen. 

Detta kan leda till att vissa symtom blir värre en period. Allt eftersom tiden går och dina muskler blir starkare kommer symtomen att avta för att sedan försvinna helt. 

För snabb nedtrappning av syrahämmande

En annan vanlig anledning till att du får bieffekter av IQoro är att du kanske slutat med annan symtomlindring för tidigt, innan din muskulatur blivit tillräckligt stark. 

Därför bör du fortsätta med de syrahämmande läkemedlen så länge som du behöver dem. Du ska inte behöva gå runt och känna obehag eller smärta. 

När du använt IQoro en period kan du sedan trappa ner läkemedlen i samråd med din förskrivande läkare tills du känner att du klarar dig helt utan dem. 

Rebound-effekt skapar obehag

Om du har slutat tvärt med syradämpande läkemedel kan du få en så kallad rebound-effekt med en ökad produktion av magsyra en period innan produktionen stabiliserar sig. En reboundeffekt är obehaglig men det är inte farligt. 

Nedan tar vi upp några av de bieffekter som förekommer hos våra kunder. 

Träningsvärk

När man börjar träna med IQoro är det inte ovanligt att man får träningsvärk i munnen, tungan eller halsen. 

Du kanske till och med börjar tro att du håller på att bli sjuk, eftersom du har ont i halsen. Detta utan att du har några andra tecken på infektion. Då kan det mycket väl vara träningsvärk som du har fått. 

Träningsvärk uppstår när vi belastar våra muskler på ett intensivt eller nytt sätt som vi inte är vana vid. Om din muskulatur är så pass försvagad att du drabbats av symtom som halsbränna, klumpkänsla i halsen eller rethosta är det därför inte så konstigt om du drabbas av träningsvärk i början av din behandling med IQoro. 

Börja försiktigt och öka succesivt

Det är inte farligt att få träningsvärk av IQoro, och du kan fortsätta din behandling ändå. Det kan dock vara en bra idé att trappa upp träningen långsamt under de första veckorna efter att du fått din IQoro för att undvika för mycket träningsvärk. 

I så fall kan du börja med 3 x 5 sekunders töjning, tre gånger per dag. Se också till att träningspassen är väl utspridda över dagen så att musklerna hinner återhämta sig däremellan. 

Sedan kan du trappa upp någon sekund i taget med några dagars mellanrum tills du är uppe i 3 x 10 sekunder, tre gånger per dag – som är den rekommenderade träningstiden med IQoro.   

Kvinna som upplever besvär med halsbränna på sin skogspromenad

Tillfälligt förvärrade symtom

Vissa som börjar träna med IQoro upplever att symtomen blir värre. 

Detta kan förstås kännas som en besvikelse när du hoppats på att slippa dina symtom. Men då är det viktigt att komma ihåg att dina förvärrade besvär bara är tillfälliga och kommer att gå över om du fortsätter med behandlingen enligt våra instruktioner.

Några symtom som vissa av våra kunder kan uppleva i början av sin behandling är: 

 • Ökad halsbränna, sura uppstötningar, klumpkänsla i halsen eller andra vanliga symtom på diafragmabråck.
 • Blodsmak i munnen. 
 • Förändring av befintliga tinnitus-ljud. 

Ökad halsbränna och andra symtom på diafragmabråck

När du börjar behandlingen med IQoro finns det en liten risk att du först upplever mer halsbränna eller sura uppstötningar än vanligt. Detta beror på att behandling med IQoro skapar en viss tryckförändring inne i kroppen. 

Dina muskler är alltså fortfarande inte tillräckligt starka för att hålla magsäcken på plats, samtidigt som tryckförändringen gör att magsyran trycks upp ännu lite lättare i matstrupen och halsen. 

När detta händer är det viktigt att fortsätta med behandlingen, eftersom stärkta muskler kommer att motverka dina symtom på sikt. 

Det är också viktigt att du fortsätter ta de syradämpande läkemedel som du eventuellt tagit hittills, ända tills dess att musklerna blivit starkare och symtomen börjat avta. Först då kan du trappa ner på dina läkemedel.

Upplever du andra symtom på diafragmabråck än tidigare är det ett positivt tecken. Det betyder att dina muskler försöker hitta tillbaka till sitt samarbete igen. Under tiden de hittar varandra igen och stärks kan du antingen få förändrade eller nya symtom. Detta är mycket ovanligt, men om det händer dig är det bra att veta att det inte är farligt och att det kommer att gå över när du tränat upp din muskulatur. 

Blodsmak i munnen

Om du får blodsmak eller blod i munnen vid träning med IQoro finns det normalt tre olika anledningar till detta. 

 • Om du haft besvär med sura uppstötningar, reflux, halsbränna eller slem i halsen så har du haft magsyra som kommit upp i matstrupen. Eftersom magsyran är frätande kan den börja fräta på slemhinnan i matstrupen och då kan små blödningar uppstå. I vanliga fall skulle blodet ha runnit ner i magsäcken, men när du tränar med IQoro skapas ett ökat tryck som kan göra att blodet istället kommer upp i munnen.

  Blodet är ofarligt, och kan ibland se värre ut än vad det är när det blandas med saliv. Blödningarna i matstrupen kommer att försvinna när du stärkt muskulaturen och inte längre får upp magsyra i matstrupen.
 • Om du har en pågående infektion i munnens slemhinna eller i någon tand så kan det leda till blod i munnen. Reflux och halsbränna kan faktiskt vara en anledning till dålig munhälsa och tandköttsinflammationer. Även tandsten kan bidra till sköra slemhinnor som blöder lättare.
 • Om du tar något läkemedel som har sköra slemhinnor som biverkning kan blodet bero på detta. 


Om du upptäcker blod eller blodsmak i munnen i samband med träning kan det vara bra att försöka se om du kan se var blodet kommer ifrån. Använd en spegel och kanske en ficklampa. Du får också gärna kontakta oss via telefon eller mejl om du känner dig orolig. 

Tinnitus

Det har hänt att personer med tinnitus fått en förändrad ljudbild när de börjar behandlingen. Detta beror på att en av de nerver som stimuleras vid träning med IQoro går till mellanörat. Om du har tinnitus och ska börja, eller redan har börjat, träna med din IQoro är det jättebra om du ringer oss så att vi kan hjälpa dig att komma igång med behandlingen på rätt sätt. 

Kan träning med IQoro göra skada?

För de allra flesta kan IQoro inte göra någon skada. Det är ett träningsredskap som stärker inre muskulatur och behandlar besvär som reflux, halsbränna, sväljsvårigheter och snarkning utan några kända biverkningar. 

Klinisk erfarenhet visar dock att det finns tre sjukdomstillstånd där IQoro inte kan rekommenderas, och två diagnoser där behandling med IQoro bör inledas med försiktighet. Läs mer om dessa här nedanför. 

När ska behandlingen inledas med försiktighet?

Vid följande diagnoser är det lämpligt att inleda med en kortare träningstid och öka sakta.

 • Tinnitus
 • Whiplashskada
 • Perifer ansiktsförlamning-Bells pares

För personer med dessa diagnoser rekommenderar vi att du töjer 3 sekunder de första två till tre veckorna, för att sedan öka en sekund per vecka så länge det känns bra. Öka till max 10 sekunder per töjning. I övrigt gäller ordinarie träningsinstruktioner.

Kontakta gärna vår kundsupport för råd och stöd om hur du kan träna på ett korrekt sätt för din diagnos. 

När ska IQoro undvikas?

Personer som har någon av de tre nedanstående diagnoserna bör troligen undvika att träna med IQoro eftersom detta kan ge ytterligare besvär.

Kontakta vår kundsupport för rådgivning innan du beställer en IQoro om du har någon av följande diagnoser:

 • Akalasi / achalasia cardiae
 • Trigeminusneuralgi 
 • Paraesofageala bråck

Akalasi / achalasia cardiae

Akalasi är en sällsynt matstrupssjukdom som innebär att man har en motorisk störning i matstrupens inre muskelskikt, samt i nedre matstrupsmunnen.

Akalasi är mycket ovanligt, men förväxlas ibland med diafragmabråck. Gäller det diagnosen akalasi ska hela den latinska benämningen användas i journalen achalasia cardiae.

Om du blivit utredd för achalasia cardiae och har fått diagnosen av en läkare bör träning endast inledas på läkares inrådan under noggrann uppföljning.  

Ring vår kundtjänst om du har frågor eller känner dig osäker.  

Trigeminusneuralgi

Trigeminusneuralgi är attacker med kortvarig intensiv smärta. Sjukdomen debuterar vanligen omkring 50 års ålder och är vanligare hos kvinnor. Varje år insjuknar ca 6 av 100 000 personer. 

Smärtorna misstolkas inte sällan som att de kommer från tänder eller bihålor. I bägge fallen verkar höger sida drabbas dubbelt så ofta som vänster.

Paraesofageala bråck

Ett paraesofagealt bråck innebär att en del av magsäcken tryckts upp i bröstkorgen, till vänster om matstrupen (under hjärtat), medan den gastroesofageala junktionen (gränsen mellan matstrupe och magsäck) är kvar under diafragman. Paraesofageala bråck glider inte tillbaka av sig själv. Detta är ett mindre vanligt tillstånd.