Snarkning – symtom och behandling för att sluta snarka

Snarkljuden orsakas ofta av att mjuka gommen, vid gomspenen i halsen, slappnar av för mycket under sömn och vibrerar i den trånga luftpassagen. Snarkning kan över tid leda till såväl vibrationsskador som att både du och din partner får störd nattsömn. Sömn som är viktig för återhämtning och inlärning.

Det finns en mängd olika hjälpmedel mot snarkning som kan lindra. Men för att effektivt behandla den vanliga grundorsaken bakom snarkning, behöver du stärka den försvagade muskulaturen.

Vanliga symtom vid snarkning

Snarkning är något som direkt eller indirekt berör de allra flesta av oss och är ett vanligt förekommande problem. Du kanske inte snarkar själv men om din partner gör det leder det kanske till att ni båda, mer eller mindre, drabbas av störd nattsömn. Åtskilliga par har skilda sovrum till följd av snarkningsproblematiken, något många inte gärna pratar högt om.

Lever du ensam är det inte säkert att du känner till att du snarkar, utan får höra det först när någon du delat rum med lyfter problemet. I alla dessa fall handlar det om så kallad social snarkning. 

Vanliga symtom vid snarkning kan vara:

 • Din omgivning klagar medan du själv inte har märkbara symtom.
 • Du känner dig torr eller har ont i halsen när du vaknar.
 • Huvudvärk på morgonen.
 • Känner dig inte utvilad och är trött på dagen.

Det händer i kroppen när du snarkar

De ljud som uppstår när man snarkar orsakas ofta av att den mjuka gommen, en muskel vid gomspenen i halsen, slappnar av för mycket. I luftflödet börjar mjukdelarna vibrera. Det är vibrationsljuden vi kallar för snarkning.

Öppna luftvägar gör att snarkljudet minskar

Snarkning kan orsaka vibrationsskador

Snarkning kan vara påfrestande för omgivningen men de nattliga vibrationerna i svalget kan även leda till vävnadsskador i svalget. Vibrationerna ger också nervskador. Detta gör att nervsignalerna störs och därmed försämras kontakten med musklerna, vilket leder till att musklerna försvagas över tid. Skadorna kan enligt forskning vid Umeå Universitet vara en av anledningarna till att svalget kollapsar under sömn. Detta resulterar i andningsuppehåll, så kallad sömnapné.[7]

Sömnapné innebär att kroppen drabbas av syrebrist, vilket bör behandlas för att inte riskera allvarliga följdsjukdomar. Därför är det bra att göra något åt sin snarkning, även om det kanske är mest din omgivning som störs av den än så länge.

Vad kan jag göra själv?

Det finns en hel del du kan göra för att förhindra och behandla din snarkning. Det går att dela upp alternativen i aktiva och passiva behandlingsmetoder. 

Med en aktiv behandlingsmetod tränar du upp muskulaturen för att öppna upp luftvägarna och på så sätt minska snarkningen. 

En passiv behandlingsmetod verkar enbart under användandet och gör inget åt den verkliga grundorsaken till att du snarkar.

Aktiv behandling mot snarkning

En aktiv behandlingsmetod av snarkning är träning med det neuromuskulära träningsredskapet IQoro. Genom att träna 3 x 10 sekunder, tre gånger om dagen stärker du försvagad inre muskulatur som är en bakomliggande orsak till snarkning. Du får en bättre spänst och därmed förmåga att hålla fria luftvägar under sömn. Risken minskar därmed för att svalget blir trångt och att mjuka gommen slappnar av för mycket och börjar vibrera i luftflödet.


5.0 star rating

Mycket nöjd

“Både jag och min fru har mycket mindre problem med snarkningar och sömnapné.”

Kundrecension av Kaj W.

Effekten får du över tid och din snarkning minskar allteftersom. För att bibehålla resultaten behöver du, precis som med vanlig styrketräning, fortsätta underhållsträna.

Se filmen för att på 30 sekunder få en snabb genomgång av hur du tränar med IQoro. Du kan också läsa mer ingående om de vetenskapliga studierna om IQoro.

Passiv behandling mot snarkning

Det finns en mängd olika traditionella sätt att behandla snarkning. Dock fungerar de enbart under tiden man använder dem och lindrar endast själva symtomen. Detta innebär att när du slutar använda en passiv behandlingsmetod kommer snarkningen att komma tillbaka.

Det här är några vanliga passiva behandlingsmetoder mot snarkning:

 • Nässpray kan hjälpa om snarkningen orsakas av täppt näsa.
 • Halsspray används för gommens mjukdelar och dämpar vibrationerna som uppstår vid snarkningen.
 • Snarkskena eller bettskena drar fram underkäken för att vidga luftvägarna när du sover och minska risken för snarkning.
 • CPAP (övertrycksandning med mask) som främst används för patienter med andningsuppehåll under sömn, obstruktiv sömnapné (OSA).
 • Kirurgiska ingrepp är ovanligt då bra studier på behandlingseffekterna är få och biverkningar är vanliga efter operation på mjuka gommen. Kirurgi kan dock tillämpas på barn om sömnapnén är orsakad av till exempel stora halsmandlar eller körtlar i näsan. Även stora halsmandlar hos vuxna med sömnapné rekommenderas att åtgärdas operativt. [1]

Fler tips mot snarkning

Det finns fler saker du kan göra för att underlätta medan du tränar upp muskulaturen:

 • Andas genom näsan. Om du andas genom munnen, trots att du inte är förkyld, kan det bero på förträngning i näsan och bör undersökas för att få till en optimal näsandning.
 • Sov på sidan eller magen – undvik ryggläge.
 • Se till att du inte har för hög kudde som gör att du böjer på nacken när du sover. En böjd nacke gör att svalget blir trångt.
 • Vid övervikt – tänk på att några kilos viktminskning kan hjälpa långt mot din snarkning.
 • Undvik att dricka alkohol som gör att muskulaturen slappnar av och bidrar till snarkning.
 • Använder du snarkskena går det bra att fortsätta med den under natten medan du tränar med IQoro dagtid och stärker muskulaturen. I de fall behandlingseffekten av IQoro upplevs så pass bra att du önskar sluta använda din snarkskena går det oftast bra. Men har du fått den förskriven av vårdkontakt ska du alltid rådgöra med din vårdkontakt i samband med ditt nästa återbesök innan du slutar.

När ska jag söka vård?

Om du utöver att du snarkar känner dig trött på dagen och om någon berättat för dig att du har andningsuppehåll när du sover, ska du vända dig till vårdcentralen eller till din tandläkare. Därifrån kan du sedan remitteras till specialistklinik för sömnutredning.

Här kan du läsa mer om du har andningsuppehåll när du sover.

Vad händer vid sömnbrist?

Det är viktigt att ha en god sömnkvalitet. Den kan bli påverkad om du snarkar eller om du ligger bredvid någon som snarkar. Det är när vi sover som hjärnan fyller på med energi. Sömnen är också mycket viktig för hjärnans plasticitet, det vill säga hjärnans förmåga att anpassa och förändra sig, vilket är ett måste vid inlärning.

Sömnbrist kan med tiden leda till problem, som till exempel:

 • Hjärt-kärlsjukdom.
 • Övervikt.
 • Diabetes typ II.
 • Depression.
 • Ångest.

Brist på sömn kan också leda till att vi får långsammare reaktioner och en lägre kognitiv förmåga.

Hur många timmars sömn en människa behöver är svårt att svara på eftersom det mer handlar om kvaliteten på sömnen än hur många timmar man faktiskt ligger i sängen. Om du känner att du är pigg på dagen och fungerar som människa får du förmodligen tillräckligt med sömn. Om du är ständigt dagtrött och har huvudvärk kan det vara så att du faktiskt har en störd nattsömn på grund av snarkning och sömnapné. [5, 6]

Eva tränade bort sin snarkning – i smyg

Eva fick plötsligt reda på att hon snarkade, vilket gjorde henne både förvånad och generad. Så hon började träna med IQoro i smyg.

Mina barn och barnbarn är ju de enda som vetat om att jag snarkat, men däremot har de inte haft en aning om att jag tränat bort det hela med IQoro. ”Jaha, då har det väl växt bort!” blev mitt svar. Läs Evas berättelse

Snarkar både män och kvinnor?

Snarkning är vanligt och vi känner alla någon som snarkar eller som lider av att någon annan gör det. Visste du att ljudet från en snarkare i extrema fall kan komma upp i 80 decibel? Det är som att sova bredvid en högtrafikerad väg.

Både män och kvinnor snarkar och med åldern ökar andelen som snarkar störande och högljutt. Flest snarkare hittas i åldersgruppen 50–60 år, där 26 procent av männen och 15 procent av kvinnorna snarkar varje natt. 

Kvinnor klarar sig lindrigare undan vilket kan förklaras av det kvinnliga könshormonet östrogen – som möjligen har en skyddande effekt – samt att övervikt inte sätter sig på samma sätt som hos män. Män tenderar att få en mer central fetma runt buk och hals. [1]

Barn som snarkar

Det är inte normalt att barn snarkar och de ska därför alltid undersökas i näsa och svalg. Vanligaste orsakerna är stora halsmandlar eller körtel bakom näsan (adenoid) som täpper till de övre luftvägarna.

Andra orsaker till snarkning

 • Trötthet eller stress.
 • Alkohol – fungerar muskelavslappnande vilket försämrar förmågan att hålla fria luftvägar.
 • Rökning irriterar slemhinnorna och kan bidra till snarkning.
 • Trångt svalg.
 • Övervikt – en fetma runt buk och hals ökar trycket på luftvägarna och gör det svårare att hålla fria luftvägar.
 • Stora mandlar eller polyper – kan bidra till munandning och därmed snarkning.
 • Överbett alternativt liten underkäke.
 • Muskelavslappnande mediciner som till exempel sömntabletter eller morfinpreparat.

Graviditet och snarkning

Snarkning under graviditet är vanligt, speciellt mot slutet då över 20 procent av alla gravida snarkar. Forskare i Umeå har visat att gravida kvinnor som snarkar löper dubbelt så stor risk att drabbas av högt blodtryck och havandeskapsförgiftning. 

Vetenskapliga studier om IQoro

IQoro, ett neuromuskulärt träningsredskap, har genom flera vetenskapliga studier visat att den effektivt kan stärka muskulaturen i de övre luftvägarna och mjuka gommen.

Genom totalt 90 sekunders träning om dagen, fördelat på tre träningspass, stärks din inre muskulatur naturligt. Du får en bättre spänst och därmed förmåga att hålla fria luftvägar under sömn. Risken minskar därmed för att svalget blir trångt och att mjuka gommen slappnar av för mycket och börjar vibrera i luftflödet . Du kan således behandla en vanlig grundorsak till snarkning.

Idag, efter mer än 20 års klinisk erfarenhet, vet vi att IQoro ger markanta förbättringar bland patienter som varit hänvisade till CPAP-behandling eller där snarkoperationer misslyckats. 

Forskningen visar dessutom på att muskulaturen i övre luftvägarna och mjuka gommen stärks signifikant efter träning med IQoro. Personer med totalförlamning i svalget återfick sin funktion efter 13 veckors träning. [2] 

Objektiva tester med högupplösningsmanometri- och tryckmätningar har visat på att den neuromuskulära behandlingsmetoden med IQoro kommer åt muskulatur hela vägen från munhålan till diafragman. [3, 4] IQoro når styrsystemet för sväljningsprocessen som också är tätt sammankopplad med andningsfunktionen.

Gerda Keränen har slutat snarka så att taket lyfter

För 80-åriga Gerda Keränen från Övertorneå har snarkningen egentligen aldrig varit något stort problem. Hon har nämligen inte lidit så mycket av den själv, mer än att hon känt sig torr i halsen om morgonen. Däremot har omgivningen reagerat.

Det tack vare barn och barnbarn som hon slutligen lät sig övertalas att träna med IQoro. Idag är Gerda snarkfri. Läs Gerdas berättelse

KÄLLHÄNVISNINGAR

 1. Hjärt och lungfonden (2016), Sömnapné – En skrift om andningsuppehåll under sömn, vetenskapligt ansvarig: Karl Franklin, universitetslektor och överläkare, Enheten för kirurgi, Umeå universitet, Umeå, Experter: Richard Harlid, överläkare vid Aleris FysiologLab i Stockholm; Jan Hedner, professor i sömnrelaterade sjukdomar, Sömnlaboratoriet, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg; Michael Lysdahl, Aleris FysiologLab i Stockholm; Eva Lindberg, docent och överläkare, verksamhetschef för lung och allergikliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala; Marie Marklund, tandläkare och universitetslektor vid institutionen för odontologi, Umeå universitet. 
  Sömnapné – En skrift om andningsuppehåll under sömn.pdf
   
 2. Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Effect of IQoro® training in hiatal hernia patients with misdirected swallowing and esophageal retention symptoms. Acta Otolaryngol. 2015 Jul;135(7):635-9.
   
 3. Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro® training. World J Gastroenterol 2015; 21(24): 7558-7562
  Open access: http://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i24/7558.htm
 4. Karolinska Institutet, http://ki.se/forskning/nyfiken-pa-somnbrist-nar-john-blund-vagrar-dyka-upp
 5. 1177, Västra Götalandsregionen, https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/andningssvarigheter-och-andningsuppehall/obstruktiv-somnapne/
 6. Farhan Shah. Neuromuscular injuries and pharyngeal dysfunction in snorers and sleep apnea patients. Umeå Universitet, http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1200372&dswid=-6830
 7. Svenska Sömnapnéregistret, https://sesar.registercentrum.se/