Halsbränna och sura uppstötningar

Halsbränna och sura uppstötningar är vanliga symtom som besvärar många. På den här sidan går vi igenom bakomliggande orsaker och symtom på halsbränna, och ger dig tips på effektiv behandling så att du kan bli symtomfri.

Varför får du halsbränna?

Enkelt självtest på 3 minuter.
Har du den vanligaste orsaken till halsbränna?
Du får svar direkt.

Vad är halsbränna och sura uppstötningar?

Halsbränna är en brännande känsla i bröstet eller halsen som beror på att magsyra läcker upp i matstrupen och fräter på slemhinnorna där. Och sura uppstötningar är helt enkelt känslan av magsyra som bubblar upp i matstrupen.

Sura uppstötningar och halsbränna kallas även för reflux, GERD eller magmunsbråck.

Varför får man halsbränna?

Att magsyra läcker upp i matstrupen beror på en försvagning i diafragman. Diafragman är den muskel som kontrollerar magsäckens position, och därmed ingången till magsäcken. Försvagningen som orsakar halsbränna kallas för ett diafragmabråck.

Symtom på halsbränna

Om du har en brännande känsla i halsen eller bröstet så har du halsbränna. Halsbränna är vanligt förekommande i hela västvärlden och beror på en försvagad diafragma. 

Men visste du att du kan ha andra symtom som också kan bero på samma grundproblem – diafragmabråck? Vanliga symtom som kan kopplas ihop med halsbränna är:

 • ont i halsen
 • rethosta
 • illamående
 • klump i halsen
 • segt slem
 • bubblig saliv

Det är heller inte ovanligt att du får dålig andedräkt när du har halsbränna. Du kan också märka att din röst har förändrats. Kanske klarar du inte av att sjunga samma toner som förr, eller så är din röst oklar och hes. 

Ett annat symtom på halsbränna är sämre munhälsa eftersom magsyran kan ge frätskador på tänderna och på munnens slemhinnor.

Problem med halsbränna kan uppstå någon enstaka gång, eller komma och gå mer eller mindre regelbundet. Vissa har problem flera gånger per dag, medan andra har symtom som kommer och går, med längre perioder utan symtom däremellan. 

Om den bakomliggande orsaken till besvären inte behandlas brukar symtomen förvärras över tid och förekomma allt oftare.

Moniq kunde sova bättre efter tre månaders behandling mot reflux

Flera gånger om natten vaknade Moniq av sin halsbränna, oftast slutade det med ett toalettbesök. Men efter tre månader med IQoro kunde hon sova bättre igen. Två års sömnproblem var äntligen över.

Jämförelsen är helt otrolig. Nu sover jag hela natten utan att vakna en enda gång av halsbrännan. Läs mer

Hur känns halsbränna?

Halsbränna känns som en brännande, svidande, smärta i bröstet eller upp i halsen. Den brännande känslan kan också stråla bakåt mot ryggen.

Hur känns sura uppstötningar?

Sura uppstötningar är känslan av magsyra som hastigt bubblar eller sköljer upp i matstrupen. Vid en kraftig sur uppstötning kan även matrester och bubbligt segt slem följa med upp i munnen. Eftersom magsyran är frätande känns det oftast väldigt surt och brännande i halsen och bakom bröstbenet.

Behandling av halsbränna

Halsbränna och sura uppstötningar är ett mycket vanligt problem som två av tio personer i västvärlden lider av. Men tack vare IQoro finns det numera enkel och effektiv behandling mot halsbränna.

IQoro med träningsapp. IQoro behandlar effektivt halsbränna genom att stärka muskulaturen från munnen ner till diafragman.

Behandlingen är framtagen genom evidensbaserad forskning och effekten är bevisad i internationellt publicerade och granskade studier.  IQoro beskrivs dessutom som en behandlingsmetod mot reflux av NICE – den brittiska motsvarigheten till Socialstyrelsen.

Behandling med IQoro

Enkel att utföra – enligt 98 %

Över 100 000 sålda IQoro
17 studier bevisar effekten

Stärkta muskler ger naturlig behandling

IQoro ger en naturlig behandling av halsbränna och sura uppstötningar. Det gör IQoro genom att högintensivt aktivera diafragman och ytterligare 147 muskler som är involverade i sväljningsprocessen, från läpparna och svalget, ner till matstrupen och diafragman.

Genom regelbunden träning med IQoro blir muskulaturen i diafragman starkare. Då kan du minska halsbrännan och andra symtom på diafragmabråck successivt.

Behandla dina besvär med IQoro

Enkel och långsiktig behandling av halsbränna

Behandling med IQoro är enkel och kan utföras utan ansträngning. Du placerar bara IQoro mellan tänder och läppar och drar utåt medan du håller emot med läpparna. Dra i tio sekunder. Ta sedan ett andetag och upprepa två gånger till.

För att få en så bra effekt som möjligt ska du utföra behandlingen tre gånger per dag. Vi brukar tipsa om att utföra träningsrutinen i samband med att du äter frukost, lunch och middag. Ett annat alternativ är vid tandborstning och en extra gång under dagen.

5.0 star rating

”Har blivit av med min halsbränna och sura uppstötningar, kunde sluta med omeprazol efter 2 månaders träning.”

Eva P, verifierad kund.

Det enda som kan vara en utmaning med IQoro är att hitta en daglig rutin som verkligen blir av, eftersom det tar några månader att stärka försvagad muskulatur. 

När du sedan blivit symtomfri är det viktigt att fortsätta med underhållsträning regelbundet för att behålla styrkan i muskulaturen. Men då behöver du kanske inte längre träna tre gånger per dag. Prova dig fram och minska antalet träningstillfällen per vecka till en nivå som gör att du slipper få tillbaka dina symtom.

IQoro as a part of your daily routine

Bevisade resultat i studier och kundundersökningar

Effekten av behandling med IQoro har studerats vid svenska universitet. Resultaten går att läsa i internationellt publicerade och granskade studier i internationella medicinska tidskrifter. 

Behandling med IQoro rekommenderas dessutom av NICE (National Institute for Health and Care Excellence), som är den brittiska motsvarigheten till Socialstyrelsen.

I studier på IQoro har minst 97 procent av deltagarna med halsbränna eller reflux förbättrats efter 6-8 månaders behandling. Majoriteten av deltagarna har blivit helt symtomfria och kunnat sluta med läkemedel mot halsbränna, trots mångåriga problem. 

Dessa resultat styrks av vår senaste kundundersökning med över 4400 kunder. 75 procent av kunderna i undersökningen minskade eller slutade helt använda läkemedel redan inom fem månader från att de börjat behandlingen med IQoro. Detta trots att den rekommenderade behandlingstiden är minst 6-8 månader, ibland längre, för att bli symtomfri. 

Vårdpersonal visar patienten hur IQoro ska användas.

Hur snabbt blir jag bättre?

Många märker en förändring i kroppen redan efter ett par veckor eller någon månad. 

Att se resultat kan dock ta olika lång tid beroende på hur länge du haft halsbränna, hur försvagade dina muskler är och hur noga du är med din dagliga träningsrutin. 

Den rekommenderade behandlingstiden för IQoro för att behandla halsbränna är minst sex månader, med målsättningen att bli symtomfri. Men enligt våra kundundersökningar upplever nästan hälften av våra kunder positiva resultat redan efter 4-8 veckors behandling.

När du blivit fri från halsbrännan är det viktigt att underhållsträna med IQoro regelbundet för att undvika att musklerna blir försvagade igen och halsbrännan kommer tillbaka. 

Om du tar receptbelagda läkemedel mot halsbränna är det viktigt att du inte trappar ner användningen eller slutar helt utan att först rådgöra med din vårdkontakt. 

Vem kan behandla halsbränna med IQoro?

Alla kan behandla halsbränna med IQoro – barn, unga, vuxna och äldre. Forskning visar att behandlingsresultaten är lika bra oavsett kön, ålder, vikt, och oavsett hur länge du haft dina besvär. 

Behandlingen passar även dig som kanske är nöjd med effekten du får av syradämpande mediciner, men vill behandla grundproblemet och successivt kunna minska medicineringen för din hälsa och miljöns skull.

Ett fåtal diagnoser och sjukdomstillstånd kan kräva att du börjar behandlingen försiktigt, eller ibland till och med avstår från behandlingen. Du kan läsa mer här om när man bör avstå från IQoro, eller kontakta vår kundtjänst i Hudiksvall för att få svar på dina frågor. 

Kan jag byta ut medicinerna mot IQoro?

Om du tar syradämpande mediciner mot halsbränna idag så är det bra att fortsätta med medicinerna parallellt med IQoro en tid tills muskulaturen blivit starkare för att sedan fasa ut medicinerna långsamt. 

Prata alltid med din läkare innan du trappar ner på receptbelagda läkemedel.

Hur kan IQoro fungera så bra mot halsbränna?

När du använder IQoro stimuleras nerver som du har i läpparna, munhålan och svalget. Dessa nerver skickar signaler upp till hjärnan som i sin tur aktiverar muskler inne i kroppen som du annars inte kan kontrollera av egen vilja. Till exempel aktiveras muskler i såväl matstrupen som i diafragman. 

Och precis som att dina ben blir starkare av att gå i trappor regelbundet, så blir diafragman starkare om du aktiverar den regelbundet.

När diafragman blir starkare kommer den att kunna kontrollera magsäckens position. Ju starkare diafragman blir, desto oftare ligger magsäcken rätt placerad, under diafragman, och desto mindre magsyra kan läcka upp i din matstrupe. 

Det leder till att dina symtom på halsbränna minskar, tills att du med tiden helt behandlat grundorsaken till dina besvär.

Symtomlindring

Du har kanske sökt länge efter vilken symtomlindring som fungerar bäst mot halsbränna? Kanske har du provat allt från listor med mat att undvika, till syradämpande medicin och huskurer mot halsbränna.

Vad hjälper mot halsbränna?

Det finns fyra olika sätt att lindra symtom på halsbränna. 

 1. Neuromuskulär träning
 2. Medicin mot halsbränna
 3. Huskurer
 4. Livsstilsförändringar

1. Neuromuskulär träning

Precis som du kan läsa här ovanför är IQoro en långsiktig lösning mot halsbränna.

Det är detta som kallas för neuromuskulär träning och betyder att du med hjälp av nerver i munnen tränar upp inre muskulatur för att lindra symtom och behandla grundorsaken till många olika besvär, däribland halsbränna.

Skillnaden mellan att träna med IQoro och annan symtomlindring är att IQoro behandlar grundorsaken till besvären medan andra typer av symtomlindring endast hjälper tillfälligt. 

2. Medicin mot halsbränna

Syradämpande läkemedel, också kallade protonpumpshämmare (PPI), är en vanlig metod för att försöka lindra halsbränna. Men på grund av biverkningar och en ökad risk för flera allvarliga sjukdomar ska medicin mot halsbränna bara användas vid tillfälliga problem och inte under längre perioder.

Men att sluta med sina läkemedel kan vara lättare sagt än gjort om du har svåra besvär med halsbränna. Därför behöver du först komma igång och stärka din diafragma, så att du slipper smärta och obehag när du börjar trappa ner medicineringen.

När behandlingen med IQoro sedan ger resultat är det viktigt att trappa ner doseringen långsamt i samråd med din vårdkontakt. En för snabb nedtrappning kan annars ge en så kallad reboundeffekt.

De här reflux-symtomen går inte att behandla med refluxmedicin

Refluxmedicin är det vanligaste sättet att behandla reflux-symtom som halsbränna, klumpkänsla i halsen och harklingar. Men många gånger är medicinen verkningslös. Läs mer om vilka reflux-symtom som inte går att behandla med läkemedel.

Lär dig mer om vilka besvär som inte går att behandla med refluxläkemedel. Läs mer

Behandlar inte grundorsaken till besvären

Det är viktigt att komma ihåg att läkemedel mot halsbränna inte behandlar grundorsaken till besvären. Syradämpande läkemedel (PPI:er) försvagar bara magsyrans frätande egenskaper så länge som du tar läkemedlet. 

Magsyran fortsätter dock att läcka upp även när du tar syradämpande läkemedel, den är bara svagare och mindre frätande och känns därför inte lika väl. När du sedan slutar ta läkemedlet så är diafragman fortfarande försvagad och halsbrännan kommer att komma tillbaka förr eller senare.

Receptfria läkemedel mot halsbränna

Det finns även receptfria läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar. Även dessa behandlar endast symtomen och inte själva grundorsaken till halsbrännan.

3. Huskurer

Det finns förstås många huskurer mot halsbränna och sura uppstötningar. De flesta är helt ofarliga om de används med sunt förnuft.

Om du hittat en huskur som du tycker fungerar för dig så kan du fortsätta med den i väntan på att behandlingen med IQoro ger resultat. Men det går inte att rekommendera huskurer mot halsbränna ur ett vetenskapligt perspektiv.

Vissa lindrar halsbränna med hjälp av äppelcidervinäger, andra dricker kamomillte, äter ingefära, gurkmeja eller mogen kiwi. 

Självklart gäller samma sak för huskurer som för annan symtomlindring. Det kan kännas bättre för stunden, men kommer inte att stärka den försvagade muskulaturen i diafragman. 

4. Livsstilsförändringar

När man har halsbränna och sura uppstötningar är det vanligt att bli rekommenderad olika livsstilsförändringar för att minska sina symtom. Dessa kan bland annat vara att:

 • låta bli att lyfta tunga saker
 • gå ner i vikt
 • undvika fet mat, kaffe och starka kryddor
 • minska alkoholkonsumtionen
 • höja huvudändan på sängen
 • sova liggandes på vänster sida

Den här typen av symtomlindring kan minska besvär från halsbränna, men tränar inte upp den försvagade inre muskulaturen. 

Det finns egentligen inga problem med att ändra sin livsstil för att lindra långvarig halsbränna. Men att aldrig mer kunna äta sin favoritmat, lyfta tungt på gymmet eller ta ett glas vin med sina vänner kan bli en tråkig följd av livsstilsförändringarna. 

Om du anpassar ditt liv efter halsbrännan kan du faktiskt också lätt glömma bort att den bakomliggande orsaken fortfarande finns kvar. Då riskerar du att gå runt med försvagad muskulatur i många år. Därför är det viktigt att hitta en långsiktig lösning och stärka den försvagade muskulaturen istället.

Efter några månader med IQoro kunde Julie sluta med refluxmedicin

En natt för ungefär tio år sedan fick Julie plötsligt reflux. Den började alltid vid läggdags och varken läkemedel eller ändrade matvanor hjälpte. Men efter lite mer än tre månaders behandling med IQoro sover hon äntligen gott igen.

– PPI:erna tog aldrig bort min reflux. Jag började med ganska stränga dieter, men inget hjälpte. Läs mer

Orsaker till halsbränna

Halsbränna och sura uppstötningar beror på att du har ett diafragmabråck

Det innebär att muskulaturen i diafragman är försvagad och inte längre orkar hålla magsäcken på plats. När det sker kan inte magmunnen hålla tätt. Då kan magsyra läcka upp i matstrupen och halsen och irritera slemhinnorna där. 

Diafragmans funktion

Diafragman är en tunn, kraftfull muskel som sitter under bröstet. Den delar av överkroppen i två halvor. I den övre halvan finns bland annat hjärtat, lungorna och matstrupen, och i den nedre halvan hittar du magsäcken och tarmarna.

Mitt i diafragman finns ett hål som gör att matstrupen kan passera igenom och nå magsäcken. Det hålet heter hiatuskanalen.

Diafragman samarbetar dessutom med 147 andra muskler högre upp i sväljningsprocessen för att vi ska kunna svälja mat och dryck. När diafragman är försvagad är det också vanligt att fler muskler i sväljprocessen blir försvagade, vilket på sikt kan ge fler symtom på diafragmabråck.

Diafragman delar överkroppen i två delar och kontrollerar magsäckens position.

Diafragman ska hålla magsäcken på plats

Hos en person som inte har diafragmabråck ligger magsäcken nedanför diafragman hela tiden, förutom när man behöver kräkas eller rapa. När magsäcken befinner sig under diafragman fungerar magmunnen som en fallucka, där mat och vätska kan falla ner men inte komma upp igen.

När vi behöver kräkas eller rapa kan diafragman tillfälligt släppa upp delar av magsäcken genom hiatuskanalen. Då kan magmunnen öppna sig och släppa ut innehåll som behöver komma upp. 

Därefter ser diafragman till att magsäcken glider tillbaka till sin normala position.

Magsäckens position med och utan diafragmabråck

Men när diafragman är försvagad kan det räcka med att vi får ett extra tryck mot magen för att övre delen av magsäcken ska glida upp ovanför diafragman. 

Då kan magsyra läcka upp i matstrupen okontrollerat. Och eftersom magsyran är väldigt stark så fräter den på slemhinnan i matstrupen och ger upphov till smärta och obehag i form av halsbränna och sura uppstötningar.

Matstrupen försvarar sig mot den starka magsyran genom att bilda ett skyddande slem, vilket kan ge andra symtom på diafragmabråck – som seg, skummig saliv som är svår att svälja och ett kontinuerligt harklande.

Rinner magsyra över i luftvägarna kan det även påverka din röst som blir hes och leda till en rethosta som vägrar ge med sig. 

I filmen här nedanför visar specialistsjuksköterska Charlotte Pålsson de bakomliggande orsakerna till halsbränna och sura uppstötningar.

Vem får halsbränna?

Halsbränna och reflux är mycket vanliga problem som kan drabba alla, från små barn, till unga och äldre vuxna. De flesta som får halsbränna är i övrigt helt friska och har inga andra problem. 

Det är ännu inte vetenskapligt säkerställt varför så många är drabbade av diafragmabråck, och därmed har halsbränna. Men man känner i alla fall till att halsbränna är vanligt hos personer som:

 • är överviktiga
 • är gravida
 • snarkar eller har sömnapné 
 • lyfter tungt på jobbet eller gymmet
 • ätit flytande föda under en längre tid
 • inte är fysiskt aktiva
 • får försvagad muskulatur vid ökad ålder
 • har nedsatt muskelfunktion på grund av sjukdom

Även om grundorsaken till halsbränna och sura uppstötningar är en försvagad diafragma så betyder inte det att bara otränade personer kan få dessa symtom. 

Tvärtom är det inte ovanligt att man får halsbränna om man tar i hårt på gymmet eftersom det ger ett ökat buktryck. Självklart kan samma känsla även uppstå när man lyfter tunga matkassar eller tar i på andra sätt.

Det är inte heller ovanligt att flera personer i samma släkt har problem med halsbränna, eftersom både livsstil och miljö kan påverka. 

Att människor får problem med försvagade muskler i samband med stigande ålder är heller ingen hemlighet. Och det går alldeles utmärkt att träna med IQoro genom hela livet. 

Äldre och personer med funktionsnedsättningar kan dessutom träna med assistans om förmågan att hålla i IQoro eller sluta läpparna är nedsatt.

Halsbränna på natten

Det är vanligt att ha större problem med sura uppstötningar och halsbränna på natten. Detta beror på att magsäcken trycker mer mot diafragman när vi ligger ner. 

Det ökade trycket gör att magsäcken lättare glider upp genom hålet i diafragman och släpper ut magsyra i matstrupen. 

Av träning med IQoro blir diafragman starkare även när du sover och du kan på sikt även slippa halsbränna och sura uppstötningar på natten.

Halsbränna och stress

En del upplever att halsbränna och stress hänger ihop. Även om det inte finns något vetenskapligt stöd för att stress påverkar halsbränna så aktiverar stress vårt nervsystem. Detta påverkar i sin tur olika kroppsliga symtom.

Vanliga kroppsliga symtom på stress är till exempel spänningar i kroppen, hjärtklappning, illamående, värk, samt problem kopplade till magen. 

Oavsett halsbränna eller inte så är negativ stress inte hälsosamt under en längre tid, därför är det alltid bra att hitta sätt för att minska på stressen. 

Halsbränna och gravid?

Under en graviditet ökar trycket på diafragman underifrån, allt eftersom fostret tar upp mer och mer plats i magen. Därför är det inte ovanligt att personer som annars inte har besvär ändå lider av halsbränna under graviditeten. 

För den som redan haft halsbränna innan graviditeten kan det bli ännu jobbigare för en försvagad diafragma att hålla magsäcken på plats. Därmed ökar också risken att drabbas av halsbränna och andra symtom på reflux.

Ett stort foster som trycker på underifrån kan också ge dig en försvagad diafragma över tid. Det kan vara förklaringen till dina uppkomna problem med halsbränna efter en graviditet.

Det finns ännu inga studier på just IQoro och graviditet, men det finns heller inga risker med att träna med IQoro under graviditeten.

Gravida kunder har berättat att de använt IQoro för lindring av halsbränna istället för receptfria läkemdel med god effekt. Kvarstår problemen efter förlossningen är det bara fortsätta med din behandling. 

Beror min halsbränna på ett diafragmabråck?

Ja. Om du har halsbränna så beror det på att magsyra läcker upp i matstrupen. Detta beror i sin tur alltid på att du har en försvagad diafragma som inte riktigt orkar hålla magsäcken på plats.

Om du har fått göra en gastroskopi kanske sjukvårdspersonal har talat om för dig att de inte kunde konstatera ett diafragmabråck.

Då kan det vara bra att veta att det är svårt att upptäcka diafragmabråck vid en gastroskopi. Om magen inte utsätts för tryck precis vid tillfället för gastroskopin är det troligt att magsäcken ligger på rätt plats just då. 

Man kan förstås inte heller se hur starka muskler någon har med hjälp av en kamera. En gastroskopi görs istället för att utesluta cellförändringar, Barretts syndrom och andra diagnoser.

Syradämpande mediciner är en indirekt diagnos

Om du fått recept på syradämpande mediciner av din läkare är det en indirekt diagnos som talar om att du har diafragmabråck.

En studie på behandling med IQoro visade att patienter med symtom på diafragmabråck förbättrades i samma utsträckning oavsett om bråcket bekräftats genom undersökning eller inte.

Genom ett tre minuter långt självtest online får du svar på om din halsbränna beror på ett diafragmabråck. 

Beror din halsbränna på ett diafragmabråck?

Enkelt självtest på 3 minuter.
Har du den vanligaste orsaken till halsbränna?
Svar direkt.

Söka vård

Problem med halsbränna och sura uppstötningar är väldigt vanligt och i de flesta fall ofarligt om det sker någon enstaka gång. Men har du svåra besvär, lider av långvarig halsbränna eller är orolig för dina symtom bör du söka vård.

När ska jag söka vård för halsbränna?

Du ska alltid söka vård för halsbränna om du har stora besvär. En läkare kan då utesluta annan allvarlig sjukdom.

Eftersom behandling med IQoro inte har några negativa biverkningar så kan du börja träna för att stärka din muskulatur direkt, i väntan på att få träffa en läkare.

Kontakta alltid en vårdcentral om dina symtom förvärras snabbt. Om du har halsbränna tillsammans med svart avföring, eller kräks något som ser ut som kaffesump ska du uppsöka vårdcentral eller akutmottagning direkt.

Undersökningar och utredningar

När du söker vård för halsbränna och sura uppstötningar kommer du troligen att bli undersökt av en läkare på din vårdcentral. Vid besöket får du beskriva dina besvär, så det kan vara bra att fundera i förväg över hur ofta och när du brukar ha halsbränna och hur länge du haft besvären.

Gör gärna vårt självtest för att se om din halsbränna beror på ett diafragmabråck innan du besöker vårdcentralen. Det är helt anonymt och gratis, och kan ge en dig ett bra underlag för ditt eventuella läkarbesök.

Gastroskopi eller operation?

I vissa fall kan läkaren vilja göra en gastroskopi. Då får du en remiss och blir kallad till gastroskopin vid ett senare tillfälle. 

Vid svårare fall av diafragmabråck där inga andra behandlingar hjälper kan det vara aktuellt att göra en refluxoperation. Då sys magsäcken fast under diafragman.

En refluxoperation ska ses som en sista utväg eftersom den gör det omöjligt att både rapa och kräkas utan att besöka sjukvård. Det krävs ofta svåra besvär för att en operation ska bli aktuell. 

Även om du planerar en operation för att bli av med halsbränna så går det alltid att träna med IQoro innan ingreppet. 

Källhänvisningar

 1. Läkemedelsvärlden (2011), PPI kopplas till allvarliga biverkningar, https://www.lakemedelsvarlden.se/ppi-kopplas-till-allvarliga-biverkningar/ Hämtad 2018-10-26 kl 14:24
 2. Region Halland, Läkemedelskommittén (2018), Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare, Att sluta med behandlingenhttps://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2019/04/724_Broschyr_A5_PPI_V6-best%C3%A4llning.pdf  Hämtad: 2018-10-26 kl 17:16
 3. Region skåne, Terapigrupp Gastroenterologi (2017) Att sluta med protonpumpshämmare, Information till dig som skall avsluta din behandling https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/patientinformation/patientinformation-protonpumpshammare.pdf Hämtad 2018-10-26 kl 17:19 (Ny länk: https://vardgivare.skane.se/patientinformation/broschyr/att-sluta-med-protonpumpshammare/ Hämtad 2020-03-26 kl 10:29)
 4. Läkartidningen (2008), Ökad risk för magsjuka med protonpumpshämmare, nr 17  https://lakartidningen.se/lakemedelsfragan/2008/04/okad-risk-for-magsjuka-brmed-protonpumpshammare/
 5. Landstinget Västernorrland, Läkemedelskommittén (2018), Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare – att sluta med behandlingen 
  https://www.rvn.se/patientfolder-omeprazol-och-andra-protonpumpshammare-att-sluta-med-behandling.pdf’
 6. Region Örebro län, Läkemedelskommittén (2017), Patientinformation; Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare, Att sluta med behandlingen https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/vardriktlinjer/lakemedelscentrum/rekommenderade-lakemedel/patientinformation/nedladdning-och-bestallning/information-om-omeprazol-och-andra-protonpumpshamare.pdf, Hämtad 2018-10-30
 7. Neal K., Scott H., Slack R., Logan R. (1996), Omeprazole as a risk factor for campylobacter gastroenteritis:case-control study, BMJ vol.312 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8601113

Läs mer om IQoro