Vad är IQoro?

IQoro är ett neuromuskulärt träningsredskap som behandlar grundorsaken till exempelvis reflux, halsbränna, snarkning och sväljsvårigheter. 90 sekunders träning per dag ger bevisad effekt.

Genom träningen med IQoro stärker du muskulatur som du normalt sett inte kan nå enbart av egen vilja. Instruktionerna att aktivera dessa muskler måste nämligen gå via signaler upp och ned från hjärnan. Träningen gör att du förbättrar och återfår kontrollen över olika funktioner. 

Du tränar på egen hand, det är enkelt att komma igång och det finns inga bieffekter. 

 • LÄTT ATT ANVÄNDA
 • 90 SEKUNDERS TRÄNING PER DAG
 • VETENSKAPLIGT BEVISAD EFFEKT

Köp din IQoro - munhanteln för neuromuskulär behandling

Nedan kan du läsa om olika besvär som IQoro behandlar. På webbplatsen finns studier som gjorts med IQoro, bakgrunden till olika symtom och varför träning med IQoro är så effektivt. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår kundsupport via chatt, mejl eller telefon. Vill du komma igång med din träning beställer du IQoro direkt från vår webbplats.

Träning med IQoro behandlar:

 

Träning 30 sekunder, 3 gånger dagligen – totalt 90 sekunder per dag – gör det möjligt att stärka muskulatur samt förbättra och återfå kontrollen över olika funktioner beroende på grundorsak till problemen, läs mer här: dysfagi – olika orsaker, snarkning, sömnapné, eller förlamning ansikte.

 Se våra filmer – så tränar du

 

Passar alla – kräver ingen utprovning

IQoro passar alla oavsett bett och käke i och med den unika designen.

Produkten finns i två storlekar:

 • Small för barn från ca 1,5 år – 12 år.
 • Large för vuxna från ca 12 år.


   

Vetenskapligt bevisad effekt

Över 20 års evidensbaserad forskning ligger bakom utvecklingen av IQoro.
 

Stroke – förlamning, preoral, oral och faryngeal dysfagi [1-5]

Behandlingen med IQoro efter stroke, under 5-13 veckor, har en bestående effekt på sväljsvårigheter, förlamning i ansikte och svalg samt kroppshållning. Även du som haft problem i flera år efter en stroke kan bli hjälpt:

 • 97 % av patienterna förbättrar sin sväljförmåga.
 • 71 % normaliserar sin sväljkapacitet.
 • I bästa fall försvinner förlamningen helt eller förbättras i ansiktets alla fyra delar och ger ett mer symmetriskt ansikte med ökad kontroll.
 • Kroppshållningen förbättras signifikant med bestående effekt.

 Läs mer under Stroke

 Forskning bakom IQoro®

 

Diafragmabråck – esofageal dysfagi

 • Studierna vid långvariga problem visar på en signifikant förbättring av alla symptom efter 6-8 månaders träning med IQoro.[8, 9]
 • Alla personer som led av reflux i studien förbättrades signifikant (3-stjärnig) efter träning med IQoro.[8]
 • 61 % blir symptomfria – ingen felsväljning längre, ingen klumpkänsla.[9]

  54 – 73 % symptomfria – övriga symptom.[9]

Då diafragmabråck beror av förslappad muskulatur krävs underhållsträning för att bibehålla effekten.

 Läs mer under diafragmabråck
 

Snarkning eller sömnapné

En vanlig orsak till snarkning och sömnapné är förslappad muskelaktivitet i tunga, mjuka gommen och övre luftvägar. Studier visar att IQoro stärker och ökar spänsten i denna muskulatur[5, 6]. Detta förklarar varför IQoro® kan lindra snarkbe­svären och förhindra att de övre luftvägarna kol­lapsar och orsakar andningsuppehåll.
 

OBS! Använder du hjälpmedel som snarkskena eller CPAP förskrivet av läkare, bör du i samråd med läkaren avgöra om dessa kan avslutas efter träningen med IQoro.

 Läs mer under Snarkning, sömnapné


Positiv effekt på flera olika funktioner samtidigt

Samma muskler och nervbanor används, men på något olika sätt, för att kunna andas, äta, tala och le. Forskning[6] visar att träning med IQoro® aktivt stimulerar munnen och på så sätt når styrsystemet för sväljningsprocessen, vilken också är tätt kopplat till styrsystemet för de andra kroppsfunktionerna[7] däribland andning, förmågan att forma språkljud (tal)[5], ansiktsmimik[1, 2, 4], tår- och salivproduktion, kroppshållning (postural kontroll)[5], mag- och tarmfunktion m.m. Detta förklarar varför träning med IQoro på ett naturligt sätt kan ha en positiv effekt på flera olika funktioner samtidigt.

 Läs mer under Sväljningsprocessen från mun till mage – när det fungerar och Behandlingsmetoden - därför är IQoro® effektiv.   

 


Text: MYoroface AB


Källhänvisningar  
 1. Hägg M., Tibbling L. Effect of oral IQoro® and palatal plate training in post-stroke, four-quadrant facial dysfunction and dysphagia: A comparison study. Acta Otolaryngol. 2015 Sep;135(9):962-8. doi:10.3109/00016489.2015.1042043. Epub 2015 May 7. PMID: 25947252
   
 2. Hägg MK., Tibbling LI. Effects on facial dysfunction and swallowing capacity of intraoral stimulation early and late after stroke. NeuroRehabilitation. 2015;36(1):101-6. doi: 10.3233/NRE-141197. PMID: 25547771
   
 3. Hägg M, Tibbling L. Longstanding effect and outcome differences of palatal plate and oral screen training on stroke-related dysphagia. The Open Rehabilitation Journal, 2013, 6, pp 26-33.
   
 4. Hägg M, Anniko M. Lip muscle training in stroke patients with dysphagia. ActaOto-Laryngologica, 128 (9): pp1027-1033, 2008.
   
 5. Hägg M., Tibbling L. Effect of IQoro® training on impaired postural control and oropharyngeal motor function in patients with dysphagia after stroke. Acta Otolaryngol 2016; 136 (7):742-748. DOI:10.3109/00016489.2016.1145797 http://dx.doi.org/10.3109/00016489.2016.1145797
   
 6. IQoro® – list of scientific articles
   
 7. Ekberg O, (2011), Röntgendiagnostiska avdelningen, Universitetssjukhuset MAS, Malmö, Normal sväljning inclusive anatomi och fysiologi, (pdf). Hämtad 2015-12-05, http://media1.dysfagi.se/2011/06/svaljningssvarigheter.pdf 
  (English translation: ”Normal swallowing including anatomy and physiology”)

   
 8. Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro® training. World J Gastroenterol 2015; 21(24): 7558-7562.
   
 9. Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Effect of IQoro® training in hiatal hernia patients with misdirected swallowing and esophageal retention symptoms. Acta Otolaryngol. 2015 Jul; 135 (7):635-9.

 

 

    

Produkter
  Drift & produktion:  Wikinggruppen