Blogg

Artiklar om snarkning och sömnapné

Här hittar du artiklar som ger information om symtom, orsak och behandling om du har problem med snarkning eller sömnapné.

Sömnapné – andningsuppehåll under sömnen

Obstruktiv sömnapné (OSA) innebär att du har korta och upprepade andningsuppehåll under sömnen. Orsaken är ofta försvagad muskulatur i svalg och övre luftvägar, varpå tungan faller bakåt och blockerar luftvägen. När andningen upphör får hjärnan mindre syre, din sömn störs och du känner dig ofta trött.

Läs mer