Aktuellt

Nyheter och artiklar kring IQoro och MYoroface. Men även sådant som rör kunskapen om dina problem och forskning relaterat till produkten.

Problem med snarkning och sömnapné

Filtrera på olika kategorier av frågor. Använd gärna sökfunktionen som täcker hela webbplatsen och kontakta vår kundsupport om du inte hittar svaret.

Sömnapné och andningsuppehåll

Andningsuppehåll som även kallas sömnapné beror på att muskulatur i svalget och övre luftvägar är försvagade. Det som sker när muskulaturen är försvagad är att luftvägarna inte klarar av att hålla sig öppna utan faller samman och blockerar luftvägen.

Läs mer

Snarkning – social snarkning och sömnapné

Snarkning är något som, direkt eller indirekt, berör de allra flesta av oss och är ett vanligt förekommande problem. Du kanske inte snarkar själv men din partner gör det, vilket leder till att ni båda drabbas av störd nattsömn.

Läs mer