Rethosta och hes röst

Långvarig rethosta och hes röst är vanliga besvär som ofta beror på ett diafragmabråck. Här förklarar vi vad som orsakar besvären och hur du kan bli av med dem.

Varför får du rethosta och hes röst?

Enkelt självtest på 3 minuter.

Har du den vanligaste orsaken till rethosta och heshet?

Du får svar direkt!

Varför får man rethosta och hes röst?

Rethosta och hes röst kan bero på att magsyra läcker upp från magen och irriterar dina stämband. Det gör att du hostar och får hes eller skrovlig röst. Hesheten beror på att stämbanden blir inflammerade och irriterade. Hostan är kroppens sätt att få bort magsyran från stämbanden.

Långvarig rethosta och hes röst beror oftast på ett diafragmabråck. Det är ett tillstånd som orsakas av att en muskel – diafragman – är försvagad.

Symtom vid rethosta och hes röst

Rethosta och heshet förekommer ofta tillsammans med andra symtom. Det beror på att diafragmabråck oftast ger flera olika besvär.

Här är några vanliga symtom:

I samband med rethosta kan du även få slem i halsen som du hostar eller harklar upp. 

Rethosta eller torrhosta?

Torrhosta och rethosta är två olika ord för samma besvär. Ordet torrhosta är mer medicinskt medan ordet rethosta är mer vardagligt. Rethosta och torrhosta är en hosta som inte för med sig något slem upp när du hostar – alltså en torr hosta.

Anders från The Real Group slutade med refluxmedicin

I nästan 40 år har sångaren, kompositören och arrangören Anders Edenroth turnerat världen runt med den prisbelönta sånggruppen The Real Group. Trots de stora musikaliska framgångarna har han under många år faktiskt haft problem med sitt eget instrument – rösten.

Jag är helt symtomfri och äter inga mediciner mot reflux längre. Läs Anders berättelse

Behandla rethosta och heshet

Långvarig rethosta beror ofta på ett diafragmabråck. Det innebär att diafragman – en muskel strax under bröstet – har blivit svag och inte kan hålla kvar magsyran i magsäcken. IQoro stärker din försvagade diafragma och hjälper dig bli av med dina besvär.

IQoro finns att beställa, appen hjälper dig med träningen
IQoro med träningsapp. IQoro behandlar effektivt rethosta och segt slem genom att stärka muskulaturen från munnen ner till diafragman.

Tar bort orsaken till rethostan

IQoro behandlar orsaken bakom dina symtom. När du tränar med IQoro och din diafragma blir starkare, då försvinner också dina besvär med tiden.

Andra typer av behandlingar, som exempelvis huskurer mot hosta, lindrar bara dina symtom – de försvinner alltså inte.

Snabb och smidig att använda

Behandlingen tar bara 30 sekunder, tre gånger per dag. Du kan använda IQoro när och var som helst. Följ våra enkla instruktioner om hur du tränar med IQoro.

Behandla reflux och halsbränna med IQoro
Träning med IQoro.

Så fungerar IQoro

IQoro stärker de försvagade muskler som skapar dina besvär. När du tränar stärker du sammanlagt 148 muskler från munnen ner till diafragman.

När musklerna blir starkare slutar magsyran läcka upp i halsen och över i dina luftvägar. Då påverkas inte längre dina stämband, och hostan och den hesa rösten försvinner.

5.0 star rating

”Mår så mycket bättre efter snart 4 månaders träning med IQoro. Den har hjälpt mig otroligt mycket med mina besvär.”

Emil G, verifierad kund.

Hur snabbt blir jag bättre?

Hur snabbt din rethosta minskar med IQoro beror på flera saker. Det påverkas av hur länge du haft dina besvär, men också hur noga du är med att följa träningsrutinen. 

Kundundersökningar som vi har gjort visar att många blivit bättre redan efter några veckor. Vi har dessutom en resultatgaranti som gör att vi kan garantera positiva förändringar inom 6 månader. Om det inte fungerar får du pengarna tillbaka.

Risker med rethosta och hes röst

Långvarig rethosta och hes röst är symtom på diafragmabråck. Obehandlat kan diafragmabråck leda till fler besvärliga symtom och allvarliga sjukdomar.

Cellförändringar och cancer

Om frätande magsyra läcker upp i matstrupen under lång tid kan det leda till Barrets syndrom, ett tillstånd där slemhinnan i matstrupen förändras.

Barrets syndrom ökar risken för cancer.

Rethosta och hes röst kan leda till fler besvär

Om du inte behandlar hostan kan den bli värre med tiden. Du kan också få andra relaterade symtom, exempelvis sväljsvårigheter.

Symtomlindring

Att få resultat från träningen med IQoro kan ta en tid, från att du börjar träna.

Medan du väntar på att få resultat av träningen kan du lindra dina symtom med ett antal livsstilsförändringar.

Så här kan du lindra dina symtom:

  • Höj huvudändan på sängen 15 cm
  • Sov på vänster sida – då rinner magsyran inte upp lika lätt
  • Ät senast 2 timmar innan du ska lägga dig
  • Ändra din kost – undvik mat och dryck som ökar dina besvär
  • Drick vatten efter varje tugga när du äter
  • Undvik att böja dig framåt när du står upp
  • Undvik att lyfta tungt

Refluxläkemedel hjälper inte mot rethosta och hes röst

Syradämpande läkemedel som protonpumpshämmare hjälper inte mot besvär som rethosta och heshet. Trots detta skrivs ibland sådana läkemedel ut mot besvären.

Om du redan tar syradämpande läkemedel mot andra närliggande besvär, som exempelvis halsbränna eller sura uppstötningar, kan det vara bra att fortsätta med dem under en tid, även efter att du börjat träna med IQoro.

När dina muskler blivit starkare igen kan du börja trappa ner läkemedlen i samråd med förskrivande läkare.

Bakomliggande orsaker

En skrovlig eller hes röst tillsammans med långvarig rethosta kan vara symtom på diafragmabråck – en försvagad diafragma-muskel.

Utan diafragmabråck, diafragman fungerar normalt. Magsyran läcker inte upp i matstrupen.

Den försvagade muskeln gör att magsyra läcker upp i matstrupen, luftvägarna och munnen. Det här kan ge olika symtom som exempelvis halsbränna, harklingar och slem i halsen.


Magsyra som läcker upp kallas för reflux, och det kan hända sporadiskt även för helt friska personer. Men när reflux sker så ofta att det skapar besvär, som rethosta och heshet, kallas det för laryngofaryngeal reflux (LPR).

Med diafragmabråck. Magsyra läcker upp i matstrupen, luftvägar och mun.

Vid diafragmabråck är det vanligt att magsyra som läcker upp i matstrupen även rinner över i luftvägarna när du ligger ner. Det fräter på dina stämband.

När det händer får du hes röst, men även rethosta som är kroppens sätt att rensa undan magsyran från stämbanden.

Ett diafragmabråck gör att magsyra okontrollerat läcker upp i matstrupen.

Söka vård

Rethosta och hes röst kan bero på ett diafragmabråck. Det är viktigt att börja behandla så snart som möjligt. Om du väntar med att behandla kan dina besvär bli värre.

Det är inte ovanligt att de som lider av rethosta och hes röst slussas runt i vården eftersom symtomen kan påminna om astma, allergi eller annan livsstilspåverkan.

När ska jag söka vård?

Om du upplever nya symtom som du inte haft tidigare, eller om dina symtom blir mycket värre på kort tid bör du kontakta din vårdcentral. Det behöver du göra för att utesluta andra sjukdomar som ger liknande symtom som vid ett diafragmabråck.

Du kan börja behandla rethostan med IQoro medan du väntar på en tid för undersökning. Behandlingen med IQoro ger inga biverkningar. 

Det finns dock några sällsynta diagnoser där IQoro ska undvikas. Du kan läsa mer om dessa här:

Diagnoser där IQoro ska undvikas

Inför ditt läkarbesök

När du söker vård för rethosta och heshet på din vårdcentral blir du troligtvis undersökt av en läkare. Läkaren kommer då att fråga dig om dina symtom. Därför kan det vara bra att fundera över följande frågor inför ditt besök:

  • Hur ofta upplever du dina symtom?
  • Hur länge har du känt av dina symtom?
  • Har du andra symtom som tyder på diafragmabråck?

Läs mer om IQoro