Långvarig rethosta med segt slem

En kraxande och hes röst i kombination med en rethosta som inte går över i kombination med segt slem kan vara symtom på diafragmabråck.

En rethosta som inte går över kan kännas hopplös och irriterande, kanske blir du också hes eller tappar rösten. Speciellt besvärande kan det vara i sammanhang när du ska prata i telefon, tala inför folk och i olika sociala sammanhang.

I början antog du troligen att problemen skulle försvinna av sig själv. När de inte gjorde det har du säkert provat diverse husmorsknep och halstabletter. Kanske har du också träffat läkare på vårdcentralen, för att utesluta allergi eller sjukdom.

Varför får du rethosta och segt slem?

Enkelt självtest på 3 minuter.

Har du den vanligaste orsaken till rethosa och segt slem?

Du får svar direkt!

Orsaker till symtomen

En kraxande och hes röst i kombination med en rethosta som inte går över med slem som sitter som limmat i halsen kan vara symtom på diafragmabråck, en försvagad diafragma.

Utan diafragmabråck. Magsyran läcker inte upp i matstrupen.

Det kallas även gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) som innebär att syra från magen läcker upp i matstrupe, luftvägar och mun. Det här kan ge olika symtom av varierande styrka. Ofta får du även halsbränna eller sura uppstötningar.

Med diafragmabråck. Magsyra läcker upp i matstrupen, luftvägar och mun.

Slemmet i halsen är kroppens försvarsmekanism för att skydda slemhinnorna mot den sura magsaften. Vid diafragmabråck är det vanligt att magsyra läcker upp i matstrupen och rinner över i luftvägarna när du ligger ned, vilket retar dina stämband.

Därför får du rethosta, skrovlig röst och du vill harkla dig för att ta bort det skyddande slemmet på stämbanden.

Ett diafragmabråck gör att magsyra okontrollerat läcker upp i matstrupen.

Det är inte ovanligt att de som lider av rethosta och segt slem slussas runt i vården eftersom symtombilden kan påminna både om astma, allergi och annan livsstilspåverkan.

Får du även sömnsvårigheter på grund av rethostan gör det att du blir dagtrött och inte känner dig utvilad. Många tror att de ska behöva leva med slem och rethosta resten av livet, men så behöver det inte vara.

Behandling av rethosta och segt slem

Det unika neuromuskulära träningsredskap IQoro behandlar effektivt rethosta och segt slem som beror på diafragmabråck.

IQoro med träningsapp. IQoro behandlar effektivt rethosta och segt slem genom att stärka muskulaturen från munnen ner till diafragman.

Träningen tar inte mer än 90 sekunder om dagen, och tar minimal med plats i ditt liv. Behandlingen har inga biverkningar och kan anpassas efter dina förutsättningar.

Du tränar själv hemma, på jobbet eller på resan.

Behandla reflux och halsbränna med IQoro
Träning med IQoro.

Du kan ofta få råd om att undvika mat och dryck som triggar dina symtom eller pröva olika läkemedel. Då är IQoro ett bättre alternativ eftersom du tränar bort orsaken till dina besvär, inte bara symtomen.

Läs mer och beställ din IQoro för behandling.

Läs mer om IQoro