Behandlar den vanligaste grundorsaken till reflux, snarkning och sväljsvårigheter

Evidensbaserad behandling av de vanligaste bakomliggande orsakerna till reflux och sväljsvårigheter. Även effektiv behandling av snarkning och sömnapné.

Så fungerar IQoro

Telefon

Kostnadsfri support för både vårdpersonal och användare under kontorstid via telefon, chat och e-post.

IQoro är CE-märkt

CE-märkt medicinskteknisk produkt klass 1. Utvecklad genom evidensbaserad forskning.

Svenska flaggan

En internationellt patenterad svensk innovation. Tillverkad i Nyköping och packad i Hudiksvall.

Inga biverkningar

IQoro är tillverkad av gift- och allergifri medicinsk plast. Det finns inga biverkningar.

Behandling erkänd av NICE

IQoro är erkänd av NICE (Storbritanniens motsvarighet till Socialstyrelsen) som en innovativ behandling av strokerelaterad dysfagi och diafragmabråck.

Använd IQoro i din verksamhet

Vill du som vårdgivare beställa IQoro är du välkommen att ta kontakt direkt med vår kundsupport.
Du kan även skicka ett mejl med din beställning. Här hittar du alla uppgifter vi behöver.

Mary med patient

Vi lär dig använda IQoro

Vill du veta mer om hur du kan använda IQoro i din verksamhet? Ring oss på 010-551 75 79.

Vi har även möjlighet att komma ut till er och erbjuder utbildning på plats, eller via video.

Turkos illustration av en läkare

Evidensbaserad behandling

IQoro är baserad på mer än 20 års vetenskaplig forskning och effekten är bevisad genom 17 publicerade och granskade studier.

Turkos illustration av en spargris

God hälsoekonomi

IQoro är en hälsoekonomisk behandlingsmetod då den är prefabricerad, har kort daglig träningstid och ett enkelt handhavande.

Illustration av kugghjul i kroppens system

Använder kroppens egna system

IQoro använder kroppens naturliga system för sväljningsprocessen och når även icke viljestyrd muskulatur.

Det här är IQoro

IQoro är ett neuromuskulärt träningsredskap som nyttjar kroppens naturliga system för att stärka inre muskulatur från mun, övre luftvägar, matstrupe och ner till diafragma och magsäck.

Utifrån den utgår ett antal viktiga kroppsfunktioner, vilket förklarar att du behandlar grundorsaken till många symtom samtidigt. Behandlingen är ett resultat av 20 års svensk evidensbaserad, forskning.

https://youtu.be/yZaIqQtdwL4

Våra kunder berättar

tränar du med IQoro

IQoro är ett neuromuskulärt träningsredskap som aktiverar nervbanor och totalt 148 muskler, varav många du inte kan nå på annat sätt. Du genomför ett träningspass på 30 sekunder.

Placera IQoro innanför läpparna, men framför tänderna. Du har ingenting i munhålan.

Töj rakt ut under 10 sekunder. Vila i 3 sekunder och upprepa 2 gånger. Klart!

Utför träningen 3 gånger dagligen med minst 2 timmar emellan för bästa möjliga resultat.

Behandling av dysfagi med IQoro

Se de här här röntgenfilmerna. Den första visar effekten av träning med IQoro på interna organ och muskulatur. De andra två filmerna visar en patient med allvarliga sväljsvårigheter före och efter 7 dagars träning med IQoro.

Den här röntgenvideon med en frisk person som tränar med IQoro visar tydligt hur de muskler som ingår en i normal sväljning stimuleras att mekaniskt efterlika en normal sväljning.

Yrkespersoner kan se hur struphuvudet åker upp, tungbotten reser sig och drar dig tillbaka mot den bakre svalgväggen,

Innan behandlingen med IQoro påbörjas har patienten genomgått flera veckors konventionell terapi.

Den här filmen visar på stor förbättring av sväljningen även om den ännu kan förbättras ytterligare. Två veckor efter den här videon kunde patienten återgå till normal kosthållning och svälja vatten utan problem.