Vårt arbete med FN:s globala mål

Agenda 2030 består av 17 globala mål, som antogs av FN:s medlemsländer år 2015. Syftet med målen är att skapa en hållbar framtid. Här kan du läsa mer om hur vi på MYoroface AB bidrar till de globala målen i vårt arbete med IQoro.

Från det att vi grundade MYoroface har hållbarhet varit ett ledord. Men hur arbetar vi egentligen med hållbarhet? Jo, vi ser kontinuerligt över verksamheten ur olika perspektiv och jobbar aktivt mot FN:s Agenda 2030.

Vi utmanar också ständigt oss själva i att bli bättre. Våra utvalda mål understryker vårt engagemang för vad vi tycker bidrar till hållbarhet.

Våra utvalda mål understryker vårt engagemang
för vad vi tycker bidrar till hållbarhet.

Ylvali Gerling, Vd, MYoroface AB

Våra fem utvalda globala mål

Agenda 2030 består av 17 globala mål, som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Syftet med målen är att skapa en hållbar framtid, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

Bland de 17 globala målen finns bland annat hälsa och välbefinnande, jämställdhet, rent vatten, anständiga arbetsvillkor och hållbar konsumtion. Dessa fem mål har vi på MYoroface AB själva valt att fokusera extra mycket på.

Nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar med vart och ett av dessa fem mål, och titta på korta klipp där vi förklarar hur vi tänker kring hållbarhet – på ett barnsligt enkelt sätt.

Hälsa och välbefinnande

MYoroface arbetar för ett ökat globalt välmående och erbjuder en säker, hälsoekonomisk och tillgänglig behandling.

Vår produkt IQoro är ett neuromuskulärt träningsredskap som behandlar grundorsaken till ett stort antal symtom. Produkten minskar lidande och förbättrar livskvaliteten för användaren, utan kända negativa biverkningar.

I och med att IQoro bygger på egenbehandling kan också en betydande del av befolkningen få tillgång till produkten. Därmed medverkar vi också aktivt till att minska köerna i sjukvården.

Jämställdhet

MYoroface utgår från allas lika värde och individens kompetens. Bolaget har sitt ursprung i innovation, entreprenörskap och genusneutralt ledarskap. Vi ser mångfald som en nödvändighet för att nå våra mål och säkerställa beslut av hög kvalitet, innovation och utveckling.

Vårt bolag är jämställt i såväl styrelse som bland våra medarbetare. Vårt ansvar är brett och vi verkar även för att påverka våra samarbetspartners.

Rent vatten och sanitet

Med vårt ursprung i norra Sverige är det rena vattnet är en självklarhet. Genom att vår produkt IQoro bidrar till att minska framställning och användning av mediciner, kan vi hjälpa till att reducera utsläppen av farliga kemikalier. Därmed kan vårt vatten fortsätta vara rent även i framtiden.

Vi är medvetna om hur vår produktion påverkar miljö och människor och arbetar aktivt med lokala samarbetspartners för att skapa effektiva produktionssystem och samtidigt minska utsläpp från transporter.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ett hållbart företagande där innovation, långsiktig tillväxt och ny teknik är ledorden är grundläggande för oss på MYoroface.

Vi prioriterar lokala leverantörer och samarbetspartners och bidrar därmed till regional tillväxt. Vår produktion finns i Sverige och vi värnar om anständiga anställningsvillkor såväl internt som externt hos leverantörer. Vi är noga med att följa lagar och regler.

Hållbar konsumtion och produktion

MYoroface arbetar för att våra produkter ska hålla hög kvalitet. Vi gör vårt yttersta för att ha kontroll på hela råvarukedjan för att göra den spårbar och klimatsmart.

MYoroface ställer höga krav på att den egna produktionen sker så miljövänligt som möjligt. Allt för att minska vårt eget avtryck.

Vi använder lokalproducerad kartong och anpassade fraktemballage som inte levererar onödig luft till kunden.

Våra kunder uppmanas till att återvinna uttjänta produkter. Vi deltar även i projekt för minskande av restprodukter och försöker aktivt hitta vägar till alternativ användning av vårt restavfall.