Köp- och leveransvillkor

1. Allmänt

Det är aktuella Köp- och leveransvillkor för tidpunkten vid köpet som gäller. Villkoren nedan började gälla 2021-06-24. Tidigare villkor giltiga för köp före detta datum hittar du här:

Köp och leveransvillkor giltiga för köp mellan 2020-06-15 – 2021-06-23
Köp- och leveransvillkor giltiga för köp före 2020-06-15

1.1

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du eller en myndighet, kommun, ett företag eller en organisation (”Organisation”) som du företräder (”Kunden”) gör en beställning från oss via www.iqoro.com (”Webbplatsen”) eller via telefon. Avtal ingås mellan Kunden (d.v.s. dig eller det företag eller den vårdgivare som du representerar) och MYoroface AB, org. nr. 556902-6791 (”MYoroface”). Villkoren gäller för såväl privatpersoner som företag. Notera att i vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om du gör din beställning i egenskap av privatperson eller som representant för en Organisation.

1.2

Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år, inte stå under förmyndarskap och i övrigt ha kapacitet att ingå avtal.

1.3

Du som handlar som en företrädare för en Organisation ska ha, och garanterar härmed att du har, behörighet att ingå avtal och genomföra köp för den Organisation som du representerar, d.v.s. Kundens, räkning.

2. Avtal och beställning

2.1

Beställning kan göras via Webbplatsen och via telefon. I samband med att du genomför en beställning accepterar du dessa Villkor.

2.2

Vid beställning via Webbplatsen ingås ett bindande avtal först när MYoroface har bekräftat din beställning. Vi skickar en orderbekräftelse till den e-postadress som du har angivit så snart som möjligt efter din beställning. Om du gör din beställning via telefon bekräftar vi din order muntligen och ett bindande avtal ingås. Vi skickar därefter en orderbekräftelse till din e-postadress med fullständiga köpvillkor. Om du saknar e-postadress eller om vi avtalar om det, skickas följesedeln, fakturan och fullständiga köpvillkor tillsammans med produkten.

3. Produktinformation på Webbplatsen m.m.

3.1

MYoroface har rätt att korrigera eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen och att löpande göra produktändringar och förbättringar. Bilder över produkter på Webbplatsen, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer.

3.2

Informationen på Webbplatsen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från MYoroface.

4. Priser

4.1

Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen eller som uppges vid beställning via telefon, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Priserna är angivna i svenska kronor (SEK), euro (EUR) eller danska kronor (DKK) och inkluderar gällande moms. Fraktkostnad tillkommer och beror av vikt och storlek på beställningen. Även kostnad för betalning kan tillkomma beroende på vilket betalningsalternativ du väljer, se [läs mer om betalalternativ på Webbplatsen]. Den totala kostnaden för din beställning visas i kassan och i orderbekräftelsen.

4.2

MYoroface är inte bunden av sådana felaktiga prissättningar som Kunden insåg eller borde ha insett. Om ett felaktigt pris har angetts för en produkt som du har beställt kommer vi att underrätta dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan köpet genomförs. MYoroface reserverar sig för eventuella skrivfel och prisändringar på grund av ändrad moms, förändring i valutaläget, inköpspriser samt ändring av lagstadgade avgifter.

5. Betalning

5.1

Du som genomför en beställning via Webbplatsen i egenskap av privatperson kan göra din betalning med Klarna Checkout, se Klarnas villkor för betalning här. Det innebär att du som är konsument kan betala ditt köp genom faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Oavsett betalalternativ, hanterar Klarna betalningstransaktionen medan köpet av produkten hanteras av MYoroface. Produkt- eller tjänstespecifika frågor ska därför riktas direkt till MYoroface.

5.2

Du som genomför en beställning via Webbplatsen i egenskap av en företrädare för en Organisation kan betala med faktura utan tillkommande fakturakostnad. Detsamma gäller alla kunder, såväl företag som privatpersoner, som genomför en beställning via telefon. Vid betalning med faktura gäller 15 dagars kredittid räknat från den dag varan skickas från vårt lager. För försäljning till stat, skola, kommun och landsting gäller istället 30 dagars kredittid. Fakturan skickas tillsammans med produkten till den adress som du uppgav vid beställningen. Tänk på att ange fakturanumret som referens vid betalningen.

5.3

MYoroface har rätt att göra en sådan kreditprövning som krävs för att kunna bevilja betalning med kredit. Om du eller den som du representerar betalar för sent utgår en påminnelseavgift med det som är tillåtet enligt lag (för närvarande SEK 60, EUR 5.70 eller DKK 43) samt dröjsmålsränta med 24 % + gällande referensränta. Om betalningen, trots påminnelser, uteblir kommer MYoroface krav att skickas vidare till inkasso.

5.4

MYoroface förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalningsalternativ. Om sådan begränsning av betalningsalternativ finns anges det på Webbplatsen.

6. Leverans och transport

6.1

MYoroface levererar som utgångspunkt endast produkter till de länder som anges på Webbplatsen, se [Om ditt köp > Frakt > Länder vi skickar till]. Om du vill ha din leverans till ett annat land inom EU/EES än vad som anges på Webbplatsen är du välkommen att kontakta oss. Kostnaden för frakt tillkommer vid beställningen och beror av vikt och storlek på beställningen. Mer information om fraktalternativen finns på Webbplatsen, se [Om ditt köp > Frakt]. Observera att begränsningar i leveransalternativ kan förekomma.

6.2

Leveranstiden kan variera beroende på lagerstatus, vilken dag och tid du genomför beställningen samt vart leveransen ska skickas. Den förväntade leveranstiden framgår i kassan på Webbplatsen, se [Fraktinformation] och av mejl “Din order är på väg”. Observera att avvikelser från angivna leveransdatum kan ske. Om MYoroface av någon anledning inte skulle kunna hålla angivna leveranstider kontaktar vi dig omedelbart via telefon eller e-post och kommer överens om en ny leveranstid. Du har alltid rätt att häva köpet om fördröjningen av leveransen är av väsentlig betydelse för dig.

Kunden är skyldig att lösa ut, hämta ut eller ta emot sin leverans enligt de anvisningar som från tid till annan lämnas av MYoroface eller av fraktbolaget, se [Om ditt köp > Fraktinformation]. Beroende på vilka kontaktuppgifter du har uppgett under beställningsprocessen får du en avisering via e-post, sms eller brev som visar var och när leveransen ska hämtas ut eller tas emot.

7. Ej uthämtade leveranser

Vid outlösta leveranser har MYoroface rätt att ta ut en avgift på SEK 395, EUR 38 eller DKK 280 inklusive gällande moms. Avgiften motsvarar de merkostnader som uppkommer i samband med att leveransen går i retur till oss, t.ex. kostnader för returfrakt.

Observera att du som handlar i egenskap av privatperson inte utnyttjar din ångerrätt endast genom att underlåta att lösa ut, hämta ut eller ta emot din leverans. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du istället följa de anvisningar som framgår av punkt 8 nedan.

8. Ångerrätt för privatpersoner

8.1

Vid distanshandel har du som privatperson alltid 14 dagar på dig att ångra ditt köp i enlighet med gällande konsumenträttslagstiftning.

8.2

Ångerrätt innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person tagit emot den beställda produkten (ångerfristen).

8.3

Observera att du inte har rätt att ångra ditt köp av en medicinteknisk produkt eller andra hygienrelaterade produkter om du har brutit produktförpackningens försegling, t.ex. lossat på tejp eller brutit annan plombering av produkten. Anledningen till det är att de medicintekniska produkter som säljs av MYoroface av hälso- och hygienskäl inte kan återlämnas om förseglingen har brutits. I samband med beställning av en produkt för vilken ångerrätt inte gäller om förseglingen har brutits får du tydlig information om detta på Webbplatsen.

8.4

Om du vill ångra ditt köp ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om detta till info@iqoro.com eller ringa 010-551-75 79 innan ångerfristen har löpt ut. Du ska då ange ditt namn, dina kontaktuppgifter, ordernumret som framgår av orderbekräftelsen, följesedeln eller fakturan samt namnet på och antalet av produkter som du ångrar. Om du har gjort ditt köp via telefon och fakturerats av MYoroface ska du även uppge bank-, clearing- och kontonummer för återbetalningen. Du kan också välja att använda standardblanketten för utövande av ångerrätt från Konsumentverket.

8.5

Vid köp av produkter som inte är undantagna från ångerrätten har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion har MYoroface rätt att göra ett värdeminskningsavdrag på det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningsavdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde.

8.6

Vid utövande av ångerrätten ska produkten skickas till MYoroface inom 14 dagar räknat från det datum du meddelade MYoroface om att du ångrar dig. Produkten ska skickas till MYoroface AB, Sjötullsgatan 16, 824 55 Hudiksvall, Sverige. När du ångrar ditt köp betalar du själv kostnaden för returfrakten.

8.7

Du ansvarar för produktens skick efter det att du har tagit emot produkten samt under returfrakten. MYoroface rekommenderar därför att produkten skickas med skyddande emballage och med spårbar försändelse. Observera att returer inte får skickas som postförskott.

8.8

Vid utövande av ångerrätt betalar Klarna eller MYoroface snarast tillbaka beloppet inklusive avgift för betalsätt och fraktkostnader (gäller endast standardfrakt, det billigaste alternativet, extra fraktkostnader till följd av andra valda fraktalternativ återbetalas inte.) Observera att du själv bekostar returfrakten vid ångerrätt.  Återbetalning sker senast inom 14 dagar från och med det datum MYoroface tog emot ditt meddelande om att du ångrar dig. Klarna och MYoroface får dock vänta med återbetalningen tills MYoroface tagit emot produkten eller du har visat att produkten har sänts tillbaka. Återbetalningen sker via det betalsätt som du använde för att betala produkten. Om du betalade via faktura kommer Klarna eller MYoroface att kontakta dig angående konto för återbetalning av pengarna, beroende på vem som ställde ut fakturan.

9. Resultatgaranti & garanti

9.1

MYoroface lämnar sex månaders resultatgaranti på IQoro till alla privatpersoner som gjort sitt köp på iqoro.com eller via vår kundsupport från och med 2021-06-24. Det innebär att du som privatperson kan begära pengarna tillbaka för produkten, med avdrag för eventuella rabatter, om du tränat enligt manual i sex månader men inte förbättrats i dina symtom.

Vi rekommenderar att göra självtesterna i manualen innan du börjar för att följa upp dina framsteg. Har du symtom på diafragmabråck som halsbränna, sura uppstötningar, slemhosta, eller klumpkänsla i halsen kan du göra vårt självtest online. Spara resultatet och gör testet regelbundet, till exempel månadsvis, för att följa upp dina framsteg.

Tveka inte att kontakta kundsupport om du känner dig osäker kring hur du ska träna eller om du inte får resultat. Fri support via chatt, mejl eller telefon ingår alltid från första dagen.

9.1.1

Resultatgarantin kan åberopas tidigast efter 6 månaders aktiv träning med IQoro enligt manual, räknat från beställningsdatum av din IQoro, men inte senare än 7 månader efter beställningsdatum.

För att åberopa resultatgarantin ska du ta kontakt med vår kundsupport på info@iqoro.com. Du kommer då att få ett formulär som du svarar på för att vi ska kunna godkänna återlämnandet av produkten. Vår ambition är att alla kunder ska få bästa möjliga resultat och dina svar är därför viktiga i vårt förbättringsarbete.

9.1.2

När vi godkänt återlämnandet av produkten behöver du skicka in din IQoro till oss. Den ska ha kommit fram till oss senast 7 månader, men inte tidigare än 6 månader, efter beställningsdatumet. Det innebär att du har 1 månad på dig att åberopa resultatgarantin. Returfrakten bekostas av dig som kund.

När återlämnandet har godkänts och produkten har inkommit till oss kommer vi att återbetala kostnaden för produkten. Vi genomför återbetalningen så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar. Återbetalningen sker via samma det samma betalsätt som du använde för att betala produkten.

9.1.3

Observera att resultatgarantin inte ska blandas ihop med 8. Ångerrätt för privatpersoner och 10. Reklamationsrätt.

Läs mer om villkoren för vår 6 månaders resultatgaranti här.

9.2

MYoroface lämnar i regel sju månaders garanti från och med produktens ursprungliga inköpsdatum. Det innebär att fel som uppkommer inom garantitiden ska anses ha funnits vid köpet. Garantin täcker fel som orsakats av material- eller produktionsfel och inte fel som orsakas av slitage eller felaktig användning. Notera att produkten IQoro är personlig, vilket innebär att varje produkt endast ska användas av en person och att produkten ska användas och skötas enligt dess anvisningar.

9.2.1

För att åberopa garantin måste du kunna uppvisa ditt kvitto, användarmanualen där LOT-numret framgår samt produktens storleksangivelse.

10. Reklamationsrätt

10.1

Vid beställning har du som handlar i egenskap av privatperson alltid tre års reklamationsrätt från den dag du mottar produkten. Andra kunder än privatpersoner, t.ex. företag, kommuner eller vårdgivare, har istället ett års reklamationsrätt från den dagen produkten mottas.

10.2

Vi rekommenderar att du undersöker produkten när du tar emot den och att du anmäler eventuella skador på emballaget direkt till utlämningsstället och till MYoroface.  Vi rekommenderar att ni behåller emballage med adressetikett och innehåll för eventuell besiktning.

10.3

Om du vill reklamera produkten ska du så snart som möjligt efter att felet upptäcktes kontakta MYoroface. För att reklamationen ska vara giltig måste den göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.

10.4

Vid reklamation ber vi dig att kontakta vår [kundsupport] och ange order- eller kundnummer, LOT-nummer (IQoro) samt en beskrivning av felet och anledningen till reklamationen. Order- eller kundnumret framgår av orderbekräftelsen, följesedeln eller fakturan och LOT-numret framgår av användarmanualen och ytterförpackningen.

10.5

Vid godkänd reklamation kommer MYoroface att kompensera dig i enlighet med gällande lagstiftning. MYoroface skickar en returetikett med betalt porto tillsammans med en ny produkt till dig utan kostnad. Du kan sedan använda kuvertet som den nya produkten skickades i för att returnera den felaktiga produkten. Kom ihåg att klistra på returetiketten för att återsända den trasiga produkten. Produkten ska returneras till MYoroface AB, Sjötullsgatan 16, 824 55 Hudiksvall, Sverige. Observera att MYoroface har rätt att neka reklamationen om produkten inte är felaktig enligt gällande lagstiftning.

10.6

Du ansvarar för produktens skick efter det att du har tagit emot produkten samt under returfrakten. MYoroface rekommenderar därför att produkten skickas med skyddande emballage och med spårbar försändelse. Observera att returer inte får skickas med postförskott.

10.7

Om MYoroface inte kan skicka en ny produkt, eller annars bedömer det kostnadseffektivt, kommer en återbetalning istället att ske. Eventuell återbetalning av köpbeloppet sker utan onödigt dröjsmål efter att reklamationen har godkänts, dock senast inom 14 dagar. Återbetalning till dig som har handlat via Webbplatsen i egenskap av privatperson sker via Klarna till det betalningsalternativ som du valde vid beställningen. Om du betalade via faktura kommer Klarna eller MYoroface att kontakta dig angående konto för återbetalning av pengarna, beroende på vem som ställde ut fakturan.

11. Personuppgifter

Kunden bekräftar att de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställningen är korrekta och fullständigt ifyllda och ansvarar för sådana uppgifter som är felaktiga. MYoroface är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställningen. Information om hur MYoroface behandlar Kundens personuppgifter finns i vår integritetspolicy.

12. Ändring av Villkoren

MYoroface har rätt att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen.

13. Tillämplig lag och tvist

13.1

ARN.se eller genom adress Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer MYoroface ARN:s rekommendationer. Som konsument kan du även klaga via den Europeiska onlineplattformen för tvistlösning, som du når här [https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/].

13.2

Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och, utan hinder av vad som anges under stycket ovan, avgöras av allmän domstol.


Villkoren fastställdes av MYoroface AB den 24 juni 2021.