Köpvillkor

1. Allmänt

1.1

Dessa köpvillkor (”Villkoren”) gäller när du som privatperson eller som företrädare för en myndighet, kommun, ett företag eller en organisation (”Organisation”) gör en beställning på www.iqoro.com (”Webbplatsen”) eller via kundsupport (”Kunden”). Avtal ingås mellan Kunden och MYoroface AB, org. nr. 556902-6791 och adress Sjötullsgatan 16, 824 55 Hudiksvall, Sverige (”MYoroface”, ”oss” eller ”vi”). Villkoren gäller för såväl privatpersoner som företag. Notera dock att i vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om du gör din beställning i egenskap av privatperson eller som företrädare för en Organisation.

1.2

Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år, inte stå under förmyndarskap och i övrigt ha rätt att ingå bindande avtal.

1.3

Du som handlar som företrädare för en Organisation behöver ha behörighet att ingå avtal och att genomföra köp för Organisationens, d.v.s. Kundens, räkning. När du genomför ett köp garanterar du att du har sådan behörighet.

2. Avtal och beställning

2.1

I samband med att du genomför en beställning accepterar du dessa Villkor.

2.2

Vid beställning via Webbplatsen eller via e-post genom vår kundsupport ingås ett bindande avtal när MYoroface har bekräftat din beställning. Vi skickar en orderbekräftelse till den e-postadress som du har angivit så snart som möjligt efter din beställning, med nödvändig information i läsbar och varaktig form. Om du gör din beställning via telefon bekräftar vi din order muntligen och ett bindande avtal ingås. Vi skickar därefter en orderbekräftelse till din e-postadress med nödvändig information i läsbar och varaktig form. Om du saknar e-postadress eller om vi avtalar om det specifikt, skickas istället följesedeln, fakturan och fullständiga köpvillkor tillsammans med produkten.

3. Produktinformation på Webbplatsen m.m.

Bilder av produkter på Webbplatsen, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer. Informationen på Webbplatsen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från MYoroface.

4. Priser

4.1

Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen eller som uppges vid beställning via kundsupport, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Priserna är angivna i lokal valuta och inkluderar gällande moms. Fraktkostnad tillkommer och beror av vikt och storlek på beställningen. Även kostnad för betalning kan tillkomma beroende på vilket betalningsalternativ du väljer, läs mer om betalalternativ på Webbplatsen. Den totala kostnaden framgår alltid innan beställningen samt i orderbekräftelsen.

4.2

Om priset för eller informationen om en produkt som anges på Webbplatsen är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta vid tidpunkten för beställningen, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet. I sådana fall kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt efter att vi har upptäckt felet.

5. Betalning

5.1

Du som genomför en beställning via Webbplatsen i egenskap av privatperson kan välja mellan olika betalalternativ. Vilka betalalternativ som erbjuds framgår alltid i samband med din beställning. Vi samarbetar med de betaltjänstleverantörer som anges nedan och de betaltjänstleverantörerna hanterar din betalning, vilket innebär att du ingår ett separat avtal om betalning med den leverantör som du väljer. Frågor rörande betalningen ska därför riktas till betaltjänstleverantören.

Vi erbjuder betalning via Klarna, Paypal eller kreditkort.

  • Betalning med Klarna innebär att du som är konsument kan betala ditt köp med hjälp av Klarnas betalalternativ. Antalet betalalternativ som Klarna tillhandahåller kan variera mellan olika länder.
  • Betalning med Paypal kräver att du har ett konto hos Paypal.

Du kan även betala ditt köp via kortbetalning med Visa eller Mastercard. Kortbetalningar skyddas av 3D Secure.

5.2

Du som genomför en beställning via Webbplatsen i egenskap av företrädare för en Organisation kan betala med faktura utan tillkommande fakturakostnad. Detsamma gäller alla kunder, såväl företag som privatpersoner, som genomför en beställning via vår kundsupport. Vid betalning med faktura gäller 15 dagars kredittid för privatpersoner räknat från den dag då varan skickas från vårt lager. För försäljning till stat, skola, kommun och landsting gäller istället 30 dagars kredittid. Fakturan skickas tillsammans med produkten till den adress som du uppgav vid beställningen. Tänk på att ange fakturanumret som referens vid betalningen.

5.3

MYoroface har rätt att göra en sådan kreditprövning som krävs för att kunna bevilja betalning med kredit. Om du eller den Organisation som du representerar betalar för sent utgår en påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag (för närvarande 60 SEK eller motsvarande i annan för köpet relevant valuta enligt vid tiden gällande valutakurs) samt dröjsmålsränta med 24 % + gällande referensränta. Om betalningen, trots påminnelser, uteblir kommer vårt krav att skickas vidare till inkasso där lagstadgade inkassokostnader tillkommer.

6. Leverans och transport

6.1

MYoroface levererar som utgångspunkt endast produkter till de länder som anges på Webbplatsen, se Om ditt köp > Frakt > Länder vi skickar till. Om du vill ha din leverans till ett annat land än vad som anges på Webbplatsen är du välkommen att kontakta vår kundsupport. 

Vi erbjuder olika fraktalternativ. Fullständig information om våra fraktalternativ finns på Webbplatsen, se Om ditt köp > Frakt

Kostnaden för frakt tillkommer vid beställningen och beror på beställningens vikt och storlek. Den aktuella fraktkostnaden för din beställning framgår alltid i kassan på Webbplatsen eller vid kontakt med vår kundsupport.

6.2

Leveranstiden kan variera beroende på lagerstatus, vilken dag och tid du genomför beställningen samt vart leveransen ska skickas. Den förväntade leveranstiden framgår i kassan på Webbplatsen eller vid kontakt med vår kundsupport. Den förväntade leveranstiden anges även i vår leveransbekräftelse som vi skickar via e-post. Du kan läsa mer om våra leveranstider på Webbplatsen, se Om ditt köp > Frakt. Observera att avvikelser från angivna leveransdatum kan ske. Om MYoroface av någon anledning inte skulle kunna hålla uppskattade leveranstider kontaktar vi dig omedelbart via telefon eller e-post. 

Kunden är skyldig att lösa ut, hämta ut eller ta emot sin leverans enligt de anvisningar som från tid till annan lämnas av MYoroface eller av fraktbolaget, se Om ditt köp > Frakt. Beroende på vilka kontaktuppgifter du har uppgett under beställningsprocessen får du en avisering via e-post, sms eller brev som visar var och när leveransen ska hämtas ut eller tas emot.

7. Ej uthämtade leveranser

Vid outlösta leveranser har MYoroface rätt att ta ut en avgift på 395 SEK, eller motsvarande i annan för köpet relevant valuta enligt vid tiden gällande valutakurs, inklusive gällande moms. Avgiften motsvarar de merkostnader som uppkommer i samband med att leveransen går i retur till oss, t.ex. kostnader för returfrakt.

Observera att du som handlar i egenskap av privatperson inte utnyttjar din ångerrätt endast genom att underlåta att lösa ut, hämta ut eller ta emot din leverans. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du istället följa de anvisningar som framgår av sektion 8. Ångerrätt för privatpersoner nedan.

8. Ångerrätt för privatpersoner

8.1

Vid distanshandel har du som privatperson alltid 14 dagar på dig att ångra ditt köp i enlighet med gällande konsumenträttslagstiftning.

8.2

Vi har valt att förlänga ångerrätten från de lagstadgade 14 dagarna, till 30 dagar. Det innebär att du har rätt att ångra ditt köp hos oss genom att meddela oss detta inom 30 dagar från det att du eller någon av dig angiven person tagit emot den beställda produkten (ångerfristen).

8.3

Observera att du inte har rätt att ångra ditt köp av en medicinteknisk produkt eller andra hygienrelaterade produkter om du har brutit produktförpackningens försegling, t.ex. lossat på tejp eller brutit annan plombering av produkten. Anledningen är att de medicintekniska produkter som säljs av MYoroface av hälso- och hygienskäl inte kan återlämnas om förseglingen har brutits. I samband med beställning av en produkt, för vilken ångerrätt inte gäller om förseglingen har brutits, så får du tydlig information om detta.

8.4

Om du vill ångra ditt köp så ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om detta till info@iqoro.com eller ringa 010-551 75 79 innan ångerfristen har löpt ut. För en smidig hantering rekommenderar vi att du anger ditt namn, dina kontaktuppgifter, ordernumret som framgår av orderbekräftelsen, följesedeln eller fakturan samt namnet på och antalet produkter som du ångrar ditt köp av. Om du har gjort ditt köp via kundsupport och fakturerats av MYoroface ska du även uppge bank-, clearing- och kontonummer för återbetalningen. Vänta alltid på svar från oss och följ våra instruktioner innan du skickar tillbaka produkten.

Du kan också välja att använda att fylla i vårt returformulär, som du kommer till här eller standardblanketten för utövande av ångerrätt från Konsumentverket när du kontaktar oss.

8.5

Vid köp av produkter som inte är undantagna från ångerrätten enligt punkten 8.3 så har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, har MYoroface rätt att göra ett värdeminskningsavdrag på det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningsavdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde.

8.6

Vid utövande av ångerrätten och efter att du har kontaktat oss ska produkten skickas till MYoroface inom 14 dagar räknat från det datum då du meddelade MYoroface att du ångrar dig. Produkten ska skickas till MYoroface AB, Sjötullsgatan 16, 824 55 Hudiksvall, Sverige. När du ångrar ditt köp betalar du själv kostnaden för returfrakten, oavsett vilket fraktalternativ du väljer.

8.7

Vi rekommenderar att du skickar tillbaka produkten i samma emballage som du fick den och med spårbar försändelse, eftersom du är ansvarig för eventuell skada eller förlust under returfrakten som orsakats av att du varit vårdslös, till exempel vid emballering av produkten. Observera att returer inte får skickas som postförskott.

8.8

Beroende på vilket betalningsalternativ du har valt, betalar vi eller vår betaltjänstleverantör tillbaka beloppet inklusive avgift för betalsätt och fraktkostnad som du har betalat för att få produkten levererad till dig. Om du i samband med köpet valde ett dyrare fraktalternativ än vår standardleverans, kommer vi endast att återbetala kostnaden för vår standardleverans. Om du har betalat med faktura till MYoroface kommer vi att kontakta dig för att kunna göra en korrekt återbetalning. Observera att du själv bekostar fraktkostnaden för att returnera produkten vid utövande av ångerrätt. 

Återbetalning sker senast inom 14 dagar från och med det datum då MYoroface tog emot ditt meddelande om att du ångrat dig. Vi och vår betaltjänstleverantör har dock rätt att vänta med återbetalningen tills MYoroface tagit emot produkten eller tills du har visat att produkten har sänts tillbaka. Återbetalningen sker genom det betalsätt som du använde för att betala produkten.

9. Resultatgaranti för privatpersoner

9.1

MYoroface lämnar sex månaders resultatgaranti på IQoro till alla privatpersoner som gjort sitt köp på Webbplatsen eller via vår kundsupport från och med 2021-06-24. Det innebär att du som privatperson kan begära pengarna tillbaka för produkten, med avdrag för eventuella rabatter, om du tränat enligt manual i sex månader men inte förbättrats i dina symtom. Läs vanliga frågor och svar kring resultatgaranti här.

Vi rekommenderar att göra självtesterna i manualen innan du börjar, för att följa upp dina framsteg. Har du symtom på diafragmabråck som halsbränna, sura uppstötningar, slemhosta, eller klumpkänsla i halsen kan du göra vårt självtest online. Spara resultatet och gör testet regelbundet, till exempel månadsvis, för att följa upp dina framsteg.

Tveka inte att kontakta kundsupport om du känner dig osäker på hur du ska träna eller om du inte får resultat. Fri support via chatt, mejl eller telefon ingår alltid från första dagen.

9.1.1

Resultatgarantin kan åberopas tidigast efter 6 månaders aktiv träning med IQoro enligt manual, räknat från beställningsdatum av din IQoro, men inte senare än 9 månader efter beställningsdatum.

För att åberopa resultatgarantin ska du ta kontakt med vår kundsupport på info@iqoro.com. Du kommer då att få ett formulär som du svarar på för att vi ska kunna godkänna återlämnandet av produkten.

9.1.2

När vi godkänt återlämnandet av produkten behöver du skicka in din IQoro till oss. Den ska ha kommit fram till oss senast 9 månader, men inte tidigare än 6 månader, efter beställningsdatumet. Det innebär att du har 3 månader på dig att åberopa resultatgarantin. Returfrakten bekostas av dig som kund.

När återlämnandet har godkänts och produkten har inkommit till oss kommer vi att återbetala kostnaden för produkten. Vi genomför återbetalningen så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar. Återbetalningen sker genom samma betalsätt som du använde för att betala produkten.

9.1.3

Observera att resultatgarantin inte ska blandas ihop med 8. Ångerrätt för privatpersoner och 10. Reklamationsrätt.

Läs mer om villkoren för vår 6 månaders resultatgaranti här.

9.1.4

För att åberopa garantin måste du kunna uppvisa ditt kvitto, användarmanualen där LOT-numret framgår samt produktens storleksangivelse.

10. Reklamationsrätt

10.1

Om du tränar enligt våra rekommendationer är den uppskattade livslängden för IQoro ett år, men det kan variera beroende på hur du hanterar din IQoro och dina personliga förutsättningar. Vi ansvarar för fel som har funnits redan vid avlämnandet av IQoro, i enlighet med tvingande konsumentskyddslagstiftning som gäller i det land där du har din vanliga vistelseort.

I Sverige har du som är privatperson rätt att reklamera fel som funnits vid avlämnandet inom tre år från produktens avlämnande (ansvarstiden). Du behöver alltid reklamera inom skälig tid från det att du borde ha märkt felet. Din rätt att reklamera upphör senast två månader efter att ansvarstiden på tre år har passerat. Kunder som är Organisationer har istället ett års reklamationsrätt från den dag produkten levereras. 

10.2

Vi rekommenderar att du undersöker produkten när du tar emot den och att du anmäler eventuella skador på emballaget direkt till utlämningsstället och till MYoroface.  Vi rekommenderar att ni behåller emballage med adressetikett och innehåll för eventuell undersökning.

10.3

Om du vill reklamera produkten ska du så snart som möjligt efter att felet upptäcktes kontakta MYoroface. För att reklamationen ska vara giltig måste den göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.

10.4

MYoroface lämnar i regel sju månaders garanti från och med produktens ursprungliga inköpsdatum. Det innebär att fel som uppkommer inom garantitiden ska anses ha funnits vid köpet. Garantin täcker fel som orsakats av material- eller produktionsfel och inte fel som orsakas av slitage eller felaktig användning. Notera att produkten IQoro är personlig, vilket innebär att varje produkt endast ska användas av en person och att produkten ska användas och skötas enligt dess anvisningar. Notera även att förvaringsasken endast är till för förvaring av IQoro och att den därför inte omfattas av garantin

10.5

Vid reklamation ber vi dig att kontakta vår kundsupport och för en smidig reklamationsprocess rekommenderar vi dig att ange order- eller kundnummer, LOT-nummer (IQoro) samt en beskrivning av felet och anledningen till reklamationen. Order- eller kundnumret framgår av orderbekräftelsen, följesedeln eller fakturan och LOT-numret framgår av ytterförpackningen.

10.6

Vid godkänd reklamation kommer MYoroface att kompensera dig i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att du till exempel kan ha rätt till omleverans eller avhjälpande. För vissa av våra produkter, såsom IQoro, är det inte möjligt att avhjälpa ett eventuellt fel. Vi kommer i sådana fall att skicka en ny produkt till dig, tillsammans med en returetikett med betalt porto för den trasiga produkten. Du kan sedan använda kuvertet som den nya produkten skickades i för att returnera den felaktiga produkten. Kom ihåg att klistra på returetiketten för att återsända den trasiga produkten. Produkten ska returneras till MYoroface AB, Sjötullsgatan 16, 824 55 Hudiksvall, Sverige. Observera att MYoroface har rätt att neka reklamationen om produkten inte är felaktig enligt gällande lagstiftning.

10.7

Du ansvarar för produktens skick efter det att du har tagit emot produkten samt under returfrakten. MYoroface rekommenderar därför att produkten skickas med skyddande emballage och med spårbar försändelse. Observera att returer inte får skickas med postförskott.

10.8

Om MYoroface är förhindrad att avhjälpa fel eller att skicka en ny produkt, kommer en återbetalning istället att ske. Eventuell återbetalning av köpbeloppet sker utan onödigt dröjsmål efter att reklamationen har godkänts, dock senast inom 14 dagar. Återbetalning till dig som har handlat via Webbplatsen i egenskap av privatperson sker via Klarna till det betalningsalternativ som du valde vid beställningen. Om du betalade via faktura kommer Klarna, den betalningleverantör du valt eller MYoroface att kontakta dig angående konto för återbetalning av pengarna, beroende på vem som ställde ut fakturan.

11. Användning av vår träningsapp

11.1

Vissa av våra produkter kan du använda tillsammans med vår träningsapp. Att använda våra produkter fungerar lika bra oavsett om du använder vår träningsapp eller inte, men kan underlätta för dig i din träning. Du kan när som helst ladda ner appen från App Store eller Google Play. För användandet av appen gäller separata appvillkor.

11.2

Vi kommer ge dig information om och tillhandahålla de uppdateringar som är nödvändiga för att appen ska fungera i enlighet med vad som krävs enligt tvingande konsumenträttslig lagstiftning.

12. Personuppgifter

Kunden bekräftar att de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställningen är korrekta och fullständigt ifyllda och ansvarar för sådana uppgifter som är felaktiga. MYoroface är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställningen. Information om hur MYoroface behandlar Kundens personuppgifter finns i vår integritetspolicy.

13. Ändring av Villkoren

MYoroface har rätt att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen.

13.1

MYoroface har rätt att ändra dessa Villkor när som helst i tiden, men de Villkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Du kan se vilka villkor som gällde vid datum för ditt köp här: 

Köp- och leveransvillkor giltiga för köp mellan 2021-06-24 – 2022-06-20
Köp och leveransvillkor giltiga för köp mellan 2020-06-15 – 2021-06-23
Köp- och leveransvillkor giltiga för köp före 2020-06-15 

Ändringar i Villkoren träder i kraft från det att du har accepterat Köpvillkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp på Webbplatsen.

13.2

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Om någon bestämmelse i dessa Villkor skulle anses vara ogiltig eller inte verkställbar av någon behörig domstol, myndighet eller alternativt tvistlösningsorgan, kommer övriga delar av den bestämmelsen och alla andra bestämmelser i dessa Villkor att förbli giltiga och verkställbara till fullo i enlighet med tillämplig lag. Du har alltid rätt till de tvingande konsumenträttigheter som gäller i det land där du har din vanliga vistelseort. Ingenting i dessa Villkor ska tolkas som en begränsning av sådana rättigheter.

14. Särskilda villkor för Organisationer

Några av de villkor som anges ovan gäller endast för Kunder som handlar i egenskap av privatpersoner. Vilka villkor som endast gäller för privatpersoner framgår av respektive punkt. Vidare gäller att MYoroface inte ansvarar för indirekta förluster eller utebliven vinst för Kunder som är Organisationer. Därutöver är vårt ansvar under dessa Villkor, för varje förlust eller skada som drabbar Organisationen, begränsad till ett belopp motsvarande det totala belopp som Kunden har betalat till MYoroface för den produkt som förlusten eller skadan är relaterad till eller härrör från.

15. Frågor, klagomål eller tvist

15.1

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål angående din beställning.

15.2

Vid eventuell tvist med privatpersoner följer vi beslut från alternativa tvistlösningsorgan. För att få tillgång till det alternativa tvistlösningsorganet i ditt land, klicka här. [I Sverige kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.ARN.se. Du kan kontakta ARN genom att skicka ett brev till Box 174, 101 23 Stockholm.] Du som privatperson har även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du hittar här.

Oavsett vad som anges ovan kan eventuella tvister också avgöras vid varje behörig domstol i landet där kunden har sin hemvist. För företagsköp ska tvist avgöras vid allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.


Villkoren fastställdes av MYoroface AB den 21 juni 2022.