Vad är IQoro?

IQoro är ett neuromuskulärt träningsredskap som behandlar grundorsaken till reflux, snarkning, sväljsvårigheter och ett antal andra problem helt naturligt. Det är enkelt att komma igång och IQoro har inga bieffekter. Behandlingen är evidensbaserad och effekten är bevisad genom publicerade studier.

Beställ din IQoro här
Diafragmabråck

Reflux, halsbränna, rapningar, en ständig rethosta och en rad andra symtom har sin grund i försvagad muskulatur i diafragman (diafragmabråck).

Med IQoro stärker du muskulaturen och dina symtom minskar successivt.

Behandla grundorsaken bakom snarking och sömnapné

Snarkning och sömnapné orsakas ofta av försvagad muskulatur i övre luftvägarna. Det leder till snarkljud eller andningsuppehåll.

Genom träning med IQoro dagtid stärker du muskulaturen så den klarar att hålla luftvägarna öppna när du sover.

Ät- och sväljsvårigheter

Sväljsvårigheter har olika bakomliggande orsaker, men träning med IQoro behandlar besvären på flera olika sätt.

Muskulaturen i hela sväljprocessen stärks och om du drabbats av en stroke återskapas förlorade nervbanor till och från hjärnan.

Varför IQoro behandlar en rad olika besvär

Genom träningen med IQoro stärker du muskulatur från ansikte, munhåla, svalg och matstrupe, ner till diafragma och magsäck via naturliga kommunikationsvägar. Muskulatur som du normalt sett inte kan nå enbart av egen vilja då den styrs av nervsignaler till och från hjärnan.

Grundorsaken till ett antal olika problem är försvagning av just den muskulaturen, eller delar av den. När musklerna genom träning med IQoro blir starkare behandlar du naturligt grundorsaken till besvären.

Ibland kan helt fungerande muskler sluta fungera som de ska, som efter en stroke där en del av hjärnan och nervbanor slagits ut. Då hjälper träningen med IQoro till att stimulera hjärnan till att lära om, samt återskapa kontakt och kontroll över musklerna igen.

Det är förklaringen till att IQoro behandlar många problem som kan verka orelaterade samtidigt, exempelvis reflux, snarkning och sväljsvårigheter.

Läs gärna mer om hur bland annat sväljningsprocessen fungerar om du vill ha en djupare förståelse för hur det fungerar.

Om olika problem och hur de behandlas med IQoro

Över 40 000 personer har upptäckt IQoro

tränar du med IQoro

IQoro är ett neuromuskulärt träningsredskap som aktiverar nervbanor och totalt 148 muskler, varav många du inte kan nå på annat sätt. Du genomför ett träningspass på 30 sekunder.

Placera IQoro innanför läpparna, men framför tänderna. Du har ingenting i munhålan.

Töj kraftfullt rakt ut under 10 sekunder. Vila i 3 sekunder och upprepa 2 gånger. Klart!

Utför träningen 3 gånger dagligen med minst 2 timmar emellan för bästa möjliga resultat.