Klump i halsen när jag sväljer

Känslan av en klump i halsen är ett vanligt problem som gör det svårt att svälja och äta. Här beskriver vi vanliga orsaker till klumpkänsla i halsen och hur du effektivt kan behandla det.

Självtest: Varför har du en klumpkänsla i halsen?

Enkelt självtest på 3 minuter.
Har du den vanligaste grundorsaken till klumpkänsla i halsen?
Svar direkt.

Varför får man en klump i halsen?

Klumpkänsla är ett vanligt besvär som beror på att musklerna i matstrupen och svalget inte arbetar som de ska. Klumpkänslan kan även ge andra symtom, som kramp i matstrupen, och göra det svårt att svälja fast mat.

Symtom vid klump i halsen

Om du har problem med en klumpkänsla i halsen så har du ofta andra symtom som besvärar dig.

Vanliga symtom:

 • Harklingar, hes röst eller långvarig rethosta
 • Kramp i matstrupen
 • Problem med att svälja torr och fast mat som kött, kyckling och ris
 • Luft i magen som gör att du behöver rapa ofta
 • Halsbränna och sura uppstötningar

Det är vanligt att något av symtomen kommer smygande först. Du känner av symtomen, och sedan kan de försvinna igen under en period. Med tiden kan du sedan börja känna allt fler symtom. Och du känner av dem allt oftare.

Känner du igen symtomen?

Gör vårt självtest för att se om dina symtom beror på ett diafragmabråck. Då kan du själv behandla det för att bli av med dina besvär.

Kan orsaka oro och stress

Känslan av en klump i halsen kan skapa stress och ångest som förvärrar situationen ytterligare.

Vissa kan känna sig rädda över att maten ska fastna när de sväljer. Andra försöker harkla sig i panik eller svälja bort klumpen i halsen utan att lyckas.

Ibland kan man behöva akut behandling med muskelavslappnande läkemedel.

Behandla klumpkänsla i halsen

Ett diafragmabråck är oftast orsaken bakom din klumpkänsla i halsen. Då är träning av en muskel – diafragman – det enda effektiva sättet för dig att behandla problemet. Det mest effektiva sättet att träna diafragman är med IQoro.

Träna med IQoro på morgonen
Behandling med IQoro. Du tränar 30 sekunder per gång.

IQoro stärker diafragman

Diafragman tränar du med IQoro – en behandlingsmetod som stärker 148 muskler mellan munnen och magen i en enkel daglig rutin.

Träningen kan hjälpa dig som upplever en klump i halsen att bli av med problemet – helt utan mediciner eller operation.

Många märker att deras symtom blir bättre redan efter en kortare tids träning.

Kan IQoro fungera för mig?

Behandlingen med IQoro fungerar lika bra oavsett din ålder, vikt eller andra förutsättningar.

Det finns vetenskapliga studier gjorda där personer med sväljproblem tränat med IQoro. Genom att träna med IQoro blev alla deltagare i studierna bättre efter 6 månaders behandling.

Du behöver bara träna 30 sekunder, tre gånger per dag, för att behandla orsaken till klumpkänslan i halsen.

En person som rengör sin Iqoro i rinnande vatten efter träning
Rengöring av IQoro. Du rengör den enkelt med tvål och vatten efter träning.

Bevisad effekt med IQoro

Att IQoro fungerar är bevisat. Det kan vi se i både vetenskapliga studier och kundundersökningar.

Vetenskaplig forskning

Effekten av IQoro är bevisad i flera internationellt granskade och publicerade studier som är gjorda vid svenska universitet.

Kundundersökningar

Effekten bekräftas också i vår senaste kundundersökning som vi gjort med 4400 kunder. Där svarade 75 % att de minskat eller slutat med sina mediciner mot diafragmabråck inom 5 månader när de använt IQoro.

Att siffran inte är högre beror delvis på att vissa kunder ännu inte hunnit träna i minst 6 månader vid tidpunkten för kundundersökningen.

5.0 star rating

”Jag kan äta vad jag vill igen. Tidigare fastnade ris, pasta, bröd och ibland även grönsaker och jag fick dricka massor av vatten varje gång jag åt något.”

Victoria R, verifierad kund.

Hur länge behöver jag träna för att bli bättre?

Hur snabbt du blir bättre beror främst på två saker.

 • Hur lång tid du haft besvär innan du börjar träna med IQoro.
 • Hur noga du är med att följa din träningsrutin.

Många upplever förbättringar redan efter några veckor. För andra kan det ta lite längre tid.

Du får resultatgaranti

Har du gått länge med dina besvär tar det också längre tid att träna upp musklerna. Precis som när du inte tränat på gymmet på länge.

Vår resultatgaranti lovar dig positiva förändringar inom 6 månader. Om du inte märker av förbättringar får du pengarna tillbaka.

Risker med klumpkänsla i halsen

Klumpkänsla i halsen kan medföra en rad risker om det inte behandlas.

 • Oro och ångest.
 • Ökad risk för att sätta mat i halsen.
 • Ökad risk för hes och förändrad röst.
 • Ökad risk för lunginflammation.
 • Risk att utveckla svårare sväljsvårigheter.
 • Risk att bli undernärd.
 • Risk att få problem med sömnen.
 • Belastning av andra muskler i sväljningsprocessen, som kan leda till problem med snarkning och sömnapné.

Viktigt med snabb behandling

Utan behandling kan dina symtom bli allvarligare med tiden. Därför är det viktigt att du börjar stärka upp dina muskler så snart som möjligt. Om du väntar kan det också ta längre tid för dig att träna upp musklerna igen.

Symtomlindring för klumpkänsla i halsen

När du börjat träna med IQoro tar det en tid innan träningen ger effekt. Under tiden kan du lindra symtomen med hjälp av de här allmänna råden.

 • Drick vatten efter att du sväljer mat.
 • Undvik att äta innan du lägger dig.
 • Undvik mat som förvärrar din reflux.
 • Höj huvudändan på sängen cirka 15 cm. 
 • Sov på vänster sida, så kommer inte maginnehållet upp i matstrupen lika lätt.
 • Undvik att böja dig ner mot golvet när du står upp. 
 • Undvik att lyfta tungt.

Symtomlindring med läkemedel

Klump i halsen och andra besvär som beror på diafragmabråck kan tillfälligt lindras med hjälp av läkemedel. Här kan du läsa om några av dessa.

Muskelavslappnande läkemedel

Muskelavslappnande gör att musklerna i ditt svalg slappnar av och att du får lättare att svälja mat. 

Muskelavslappnande är dock bara en tillfällig lösning eftersom orsaken till dina problem inte försvinner.

Läkemedel mot reflux

Läkemedel mot magsyra hjälper inte mot klumpkänsla i halsen. Ibland kan dock reflux förekomma i samband med klumpkänsla i halsen. Syradämpande läkemedel kan då användas tillfälligt, bland annat för att lindra problem med halsbränna.

Läs mer om läkemedel mot magsyra på vår sida om reflux.

De här reflux-symtomen går inte att behandla med refluxmedicin

Refluxmedicin är det vanligaste sättet att behandla reflux-symtom som halsbränna, klumpkänsla i halsen och harklingar. Men många gånger är medicinen verkningslös. Läs mer om vilka reflux-symtom som inte går att behandla med läkemedel.

Lär dig mer om vilka besvär som inte går att behandla med refluxläkemedel. Läs mer

Tänk på att läkemedel bara lindrar
Syradämpande lindrar bara symtomen, det behandlar inte orsaken till dina besvär.

Läkemedel kan också ge dig allvarliga biverkningar om de används under en längre tid. De bör därför bara användas tillfälligt.

Orsaker till klumpkänsla i halsen

Den vanligaste orsaken till känslan av en klump i halsen är ett diafragmabråck. Ett diafragmabråck innebär att en muskel – diafragman – är försvagad.

1. Magsäcken glider upp

När diafragman är försvagad kan övre delen av magsäcken och magmunnen glida upp ovanför diafragman. När den gör det pressar den samtidigt även matstrupen uppåt.

Matstrupen är lite som ett dragspel som kan tryckas ihop. Och när den är hoptryckt fungerar inte längre sväljfunktionen normalt.

Då kan också fickor skapas i matstrupen. Det kallas för divertikel och kan försämra sväljfunktionen ännu mer.

Illustration av diafragman
Utan diafragmabråck. Matstrupen fungerar på ett bra sätt.
Illustration av ett diafragmabråck med magsyra som läcker upp i matstrupen
Med diafragmabråck. Matstrupen blir hoptryckt och veckad.

2. Matstrupsmunnen får problem

I öppningen till matstrupen sitter den övre matstrupsmunnen – en muskel som behöver slappna av för att släppa ner maten i matstrupen.

När diafragman inte gör sitt jobb i sväljprocessen får matstrupsmunnen också problem.

Så länge matstrupen är hoptryckt kan inte den övre matstrupsmunnen slappna av och öppna ingången till matstrupen tillräckligt mycket. Då får du känslan av kramp eller en klump i halsen.

Illustration av en person med sväljsvårigheter
Spänd matstrupsmun. Det blir svårare att svälja mat och känns som en klump i halsen.

3. Mat kan fastna när du sväljer

Att matstrupsmunnen inte fungerar optimalt gör också att mat lätt fastnar i svalget. Flytande föda som vatten, yoghurt eller soppa får du däremot sällan några problem med.

Kan ge luft i magen

I och med att du gång på gång försöker att svälja kan du även få mycket luft i magen, och det kan göra att du rapar ofta.

Men även om ett diafragmabråck är den vanligaste orsaken till klumpkänsla i halsen kan det också finnas andra anledningar till ditt obehag. Läs mer om detta nedan.

Söka vård

Klump i halsen är ett vanligt problem som många lider av. Oftast kan du bli av med problemet genom att träna upp muskulaturen i svalget och diafragman.

När ska jag söka vård?

Om du har problem med att svälja mat behöver du söka vård för att utesluta att det beror på någon annan sjukdom än diafragmabråck.

Vänd dig till din vårdcentral, eller till en akutmottagning om läget är akut.

Acalasia cardiae

En sjukdom som ger liknande symtom som vid diafragmabråck är exempelvis den sällsynta och allvarliga matstrupssjukdomen acalasia cardiae.

Undersökningar och utredningar

När du söker vård för klump i halsen blir du i vanligtvis undersökt av en läkare. Då kommer du få beskriva dina besvär. Det kan därför vara bra att fundera på frågorna nedan innan ditt läkarbesök:

 • Hur ofta och i vilka situationer känner du av dina symtom?
 • Hur länge du haft symtomen?
 • Har du fler symtom på diaframabråck? 

Använd gärna vårt självtest för diafragmabråck för att ta reda på om du har fler symtom på diafragmabråck.

Varför har du en klumpkänsla i halsen?

Enkelt självtest på 3 minuter.
Har du den vanligaste grundorsaken till klumpkänsla i halsen?
Svar direkt.

Gastroskopi vid klump i halsen

När du söker hjälp för klumpkänsla i halsen kan läkare vilja göra en gastroskopi. Då förs en kamera in genom munnen för att undersöka matstrupen och magsäcken.

Undersökningen är främst till för att utesluta andra diagnoser – inte för att undersöka om du har diafragmabråck.

Om du har ett diafragmabråck syns det inte alltid vid en gastroskopi. Magsäcken kan glida tillbaka ner under diafragman innan undersökningen och då syns inte brocket på kameran.

Operation vid klump i halsen

Det är mycket ovanligt att bli beviljad operation för klumpkänsla i halsen, i alla fall om den beror på ett diafragmabråck. Vilka operationer som görs beror på dina besvär.

Operation av fickor i matstrupen (divertiklar)

Om du har fickor i matstrupen kan det i vissa fall opereras.

Men erfarenheter från sjukvården visar att den som opereras för fickor i matstrupen relativt ofta får tillbaka fickorna efter en tid.

Operation av diafragmabråck

Om du har svåra symtom på diafragmabråck skulle läkaren också kunna föreslå ett kirurgiskt ingrepp för att lindra symtomen. 

Det är dock en riskfylld operation som bara erbjuds när inga andra behandlingsmetoder fungerar. 

Operationen innebär att din magsäck sys fast under diafragman. Den kan då inte längre glida upp ovanför diafragman. 

Efter operationen kan du inte längre kräkas eller rapa själv utan hjälp från sjukvården.

Enligt forskning är IQoro en enkel och relativt billig behandling som kan ersätta operation av diafragmabråck.

Källhänvisningar

Kjellén G, Tibbling L. Manometric oesophageal function, acid perfusion test and symptomatology in a 55-year-old general population. Clinical Physiology. 1981; 1:405-15

Läs mer