Behandlingstid – IQoro

Behandlingstiden för hur lång tid det tar att få resultat genom träning med IQoro påverkas av vad som orsakar dina besvär.

I den här korta videon berättar Charlotte Pålsson, specialistsjuksköterska, om behandlingstiden med IQoro. Vill du veta mer kan du läsa vidare längre ner på sidan.

Behandling vid muskulär försvagning

Den rekommenderade behandlingstiden vid muskulär försvagning är sex månader. Därefter krävs underhållsträning, då muskler bryts ned vid inaktivitet ungefär som i armar och ben. Hur snabbt muskler bryts ned varierar.

Detta gäller alltså om du besväras av snarkning, sömnapné eller olika symtom på diafragmabråck – som reflux, halsbränna, klump i halsen, segt slem i halsen, bröstsmärtor eller rethosta.

Gemensamt för dessa problem är att de orsakas av försvagad muskulatur. Behandlingstiden beror därför på hur länge problemen förekommit samt hur svåra symtom du har.

Många märker skillnad redan efter ett par veckor

Många som börjar använda IQoro märker skillnad och en förändring i kroppen efter ett par veckor eller någon månad in i behandlingen. Beroende på hur länge du haft dina besvär kan det ta olika lång tid att bygga upp den försvagade muskulaturen i diafragman. Precis som om du tagit en längre paus från löpträning eller gymbesök.

Nästan 50 procent mår bättre efter en till två månader

Vår senaste kundundersökning med över 3700 svarande kunder visar att nästan 50 procent av våra kunder blivit förbättrade efter 1-2 månaders behandling. Efter fem månaders behandling hade 75 procent av kunderna förbättrat sina symtom tack vare IQoro.

Du bli bättre oavsett hur länge du haft problem

Oavsett hur länge du upplevt problem är det aldrig försent att börja träna och förbättring märks av successivt till att du med tiden behandlat grundorsaken till problemen. Misströsta inte om du haft problem med reflux under många många år.

En leende kvinna i ett ljust kök håller i en IQoro

97 % förbättras i studierna

Forskning på IQoro som behandling mot reflux visar att 97 procent förbättrats efter 6-8 månaders behandling och 58-61 procent blivit helt besvärsfria och kunnat sluta med syradämpande medicinering, trots långvariga problem med reflux under ett till flera års tid.

Fungerar lika bra oavsett kroppsvikt

Forskning visar också att behandlingsresultaten är lika bra oavsett om du är normalviktig, överviktig eller lider av fetma. IQoro kan därför erbjudas alla oavsett ålder eller vikt. Dessutom väcker IQoro liv i kroppens naturliga system för att stärka den försvagade muskulaturen och är därför ofarlig att börja använda.

Underhållsträna när du nått önskat resultat

När du uppnått önskat resultat – behåll eller minska antalet behandlingstillfällen per dag till en nivå som passar dig – prova dig fram.

Behandling vid neurologisk skada

Vid till exempel stroke, som ger dysfagi och/eller förlamning i svalg eller ansikte rekommenderas 5 – 13 veckor. För vissa neurologiska skador räcker den träningstiden för att få bestående resultat. Andra behöver fortsätta träna vid behov efter avslutad grundträning.