Slem i halsen och harklingar

Har du segt slem i halsen eller om du harklar dig hela tiden, då har du vanliga symtom på diafragmabråck. Halsslemmet är kroppens försvarsmekanism för att skydda slemhinnorna mot frätande magsyra som läcker vid ett diafragmabråck.

Har du nästan alltid tjockt saliv eller segt slem i halsen även om du inte är förkyld, kanske harklar du dig ofta, särskilt efter att du ätit? Känns problemen mer påtagliga under kvällen, natten eller på morgonen?

Slemmet kan vara svårt att svälja. Kanske har du till och med en spottkopp bredvid sängen eller måste gå och spotta i handfatet? I så fall är du inte ensam.

Kan orsaken till slemmet och harklingarna behandlas?

Gör ett enkelt självtest på 3 minuter.

Få svar direkt.

Orsaker till slem i halsen och harklingar

Din känsla av slem i halsen och dina harklingar kan vara symtom på diafragmabråck, en försvagad diafragma.

När diafragman är försvagad orkar den inte hålla magsäcken i rätt position. Detta resulterar i att magsaft kan börja läcka upp i matstrupen och orsaka frätskador på slemhinnorna där. På sikt kan detta leda till allvarliga sjukdomar, så det är viktigt att stärka diafragman så snart man inser att man drabbats av ett diafragmabråck.

Varför blir man slemmig i halsen?

Magsaften är frätande och så länge den är i magsäcken, som är gjord för det, är det inget problem. När magmunnen inte håller tätt och den hamnar på andra ställen blir det problem.

Kroppen bildar då slemmet för att försöka skydda slemhinnorna i halsen och matstrupen mot den sura magsaften som läcker upp från magen.

Varför harklar jag mig hela tiden?

För att rensa halsen från det obehagliga slemmet är det en naturlig reaktion att harkla sig.

Och om slemmet och harklingarna beror på ett diafragmabråck så kommer inte läckaget av magsyra att upphöra av sig själv. Istället kommer du troligen att gå omkring och harkla dig ständigt.

Detta kan bli väldigt påfrestande för både dig själv och omgivningen. Därför upplevs harklandet även som ett socialt problem.

Varför har jag inte halsbränna?

Många som läser om ett återflöde av magsyra upp i matstrupen och halsen tänker kanske på halsbränna och sura uppstötningar. Men det finns också något som kallas för tyst reflux, som innebär att man har ett återflöde av magsyra utan att lida av den brännande och svidande känslan som vi förknippar med halsbränna.

Slem i halsen och harklingar är två vanliga symtom på tyst reflux.

Men slem i halsen och harklingar är inte något som du ska behöva gå omkring med år efter år. Det är istället viktigt att behandla harkling och halsslem så snart som möjligt, för att undvika att den inre muskulaturen blir mer försvagad och leder till fler problem.

Det är inte ovanligt att personer som drabbats av diafragmabråck till exempel också får besvär med snarkning, dålig munhälsa och sväljsvårigheter allt eftersom tiden går.

Behandla harkling och slem i halsen

Du har säkert provat många olika metoder för att behandla harkling och slem i halsen. Allt från att utesluta mjölkprodukter till att köpa slemlösande medicin på apotek.

Känner du igen dig i fler symtom på diafragmabråck är en behandling med IQoro en möjlig lösning till dina problem. Till skillnad från slemlösande mediciner eller liknande, som bara behandlar symtomen, så behandlar IQoro orsaken bakom dina besvär, så att du kan bli symtomfri.

Behandlingen med IQoro är enkel av utföra, men kräver en daglig träningsrutin som bara tar totalt 90 sekunder fördelat på tre tillfällen à 30 sekunder. Vid varje tillfälle aktiveras den inre muskulaturen högintensivt vilket gör den starkare över tid.

Successivt kan diafragman ta kontroll över magsäckens position, läckaget av magsyra minskar och därmed även det sega slemmet i halsen och harklingarna. Många blir helt symtomfria.

IQoro kommer med en resultatgaranti. Förbättras du inte i dina symtom får du pengarna tillbaka.

Läs mer om hur träningen går till.

Källhänvisningar

  1. Kjellén G, Tibbling L. Manometric oesophageal function, acid perfusion test and symptomatology in a 55-year-old general population. Clinical Physiology. 1981; 1:405-15
  2. Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro® training. World J Gastroenterol 2015; 21(24): 7558-7562.