Slem i halsen och harklingar

Segt slem i halsen och harklingar är vanliga symtom som många drabbas av. Halsslem är kroppens försvarsmekanism för att skydda slemhinnorna mot den frätande magsyra som läcker upp vid ett diafragmabråck.

Har du nästan alltid tjockt saliv eller segt slem i halsen även om du inte är förkyld? Kanske harklar du dig ofta, särskilt efter att du ätit?

Slemmet kan vara svårt att svälja. Kanske har du till och med en spottkopp bredvid sängen eller måste gå och spotta i handfatet? I så fall är du inte ensam.

Kan orsaken till slemmet och harklingarna behandlas?

Gör ett enkelt självtest på 3 minuter.

Få svar direkt.

Orsaker till slem i halsen och harklingar

Din känsla av slem i halsen och dina harklingar kan vara symtom på diafragmabråck, en försvagad diafragma.

Utan diafragmabråck. Magsäcken är under diafragman.

När diafragman är försvagad orkar den inte hålla magsäcken i rätt position. Detta resulterar i att magsaft kan börja läcka upp i matstrupen och orsaka frätskador på slemhinnorna där.

Med diafragmabråck. Magsäcken är ovvnför diafragman och magsyra läcker upp i matstrupen.

På sikt kan detta leda till allvarliga sjukdomar, så det är viktigt att stärka diafragman så snart man inser att man drabbats av ett diafragmabråck.

Varför får jag slem i halsen?

Slemmet i halsen bildas för att skydda dina slemhinnor mot den frätande magsyran som läcker upp i matstrupen och halsen när du har ett diafragmabråck.

Magsyran ska vara frätande för att kunna ta hand om maten i magsäcken. Men när den kommer i kontakt med slemhinnorna i andra delar av kroppen orsakar den frätskador som skapar obehag i form av bland annat halsbränna, bröstsmärtor och dålig tandhälsa. För att skydda slemhinnorna skapar kroppen ett segt saliv eller slem.

Varför harklar jag mig hela tiden?

Det är en naturlig reaktion att harkla sig om man har slem i halsen. Harklingarna skakar bland annat bort slem från stämbanden, vilket gör att din röst blir klarare.

Har du mycket slem i halsen på grund av ett diafragmabråck finns alltså risken att du även kommer att harkla dig väldigt mycket. Detta kommer inte heller att gå över om du inte behandlar grundorsaken bakom harklingarna – läckaget av frätande magsyra upp i matstrupen.

Detta kan bli väldigt påfrestande för både dig själv och omgivningen. Därför upplevs harklandet även som ett socialt problem.

Varför har jag inte halsbränna?

Många som läser om ett återflöde av magsyra upp i matstrupen och halsen tänker kanske på halsbränna och sura uppstötningar. Men det finns också något som kallas för tyst reflux, som innebär att man har ett återflöde av magsyra utan att lida av den brännande och svidande känslan som vi förknippar med halsbränna.

Slem i halsen och harklingar är två vanliga symtom på tyst reflux.

Men slem i halsen och harklingar är inte något som du ska behöva gå omkring med år efter år. Det är istället viktigt att behandla harkling och halsslem så snart som möjligt, för att undvika att den inre muskulaturen blir mer försvagad och leder till fler problem.

Det är inte ovanligt att personer som drabbats av diafragmabråck till exempel också får besvär med snarkning, dålig munhälsa och sväljsvårigheter allt eftersom tiden går.

Behandla harkling och slem i halsen

Om du har problem med harklingar, slem i halsen eller andra symtom på diafragmabråck är behandling med IQoro en möjlig lösning på dina problem.

Turkos IQoro med förpackning
IQoro behandlar effektivt harklingar och slem i halsen genom att stärka muskulatur från munnen ner till diafragman.

Till skillnad från slemlösande mediciner eller liknande, som bara behandlar symtomen, så behandlar IQoro orsaken bakom dina besvär.

Med IQoro kan du bli bli av med harklingar och slem i halsen, men även andra symtom på diafragmabråck.

Behandlingen med IQoro är enkel att utföra, och tar bara totalt 90 sekunder om dagen. Vid varje tillfälle aktiveras den inre muskulaturen högintensivt vilket gör den starkare över tid.

Behandla reflux och halsbränna med IQoro
Träning med IQoro.

Successivt kan diafragman ta kontroll över magsäckens position, läckaget av magsyra minskar och därmed även det sega slemmet i halsen och harklingarna.

IQoro kommer med en resultatgaranti. Förbättras du inte i dina symtom får du pengarna tillbaka.

Källhänvisningar

  1. Kjellén G, Tibbling L. Manometric oesophageal function, acid perfusion test and symptomatology in a 55-year-old general population. Clinical Physiology. 1981; 1:405-15
  2. Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro® training. World J Gastroenterol 2015; 21(24): 7558-7562.

Läs mer