Vetenskapliga artiklar

Här listar vi publicerade artiklar och bokkapitel relaterad till forskning och användningen av IQoro. ​

Vissa av artiklarna nedan är publicerade med ”open access” och kan laddas ner fritt. Övriga artiklar finns tillgängliga för nerladdning via nedanstående databaser, mot en kostnad till tidskriften. Arbetar du inom sjukvården kan du ofta få tillgång till artiklarna via sjukhusbiblioteket.

För att läsa någon av artiklarna, sök med artikelnamnet i någon av följande databaser:

Sammanfattning av artiklar

Art. Nr 1 – Interventionsstudie på orofacial regulationsterapi kombinerad med gomplatta.

Art. Nr 2 – Läppkraftsmätaren valideras samt lägsta normalvärdet för läppkraften, rättare sagt kraften i buccinatormekanismen, beräknas utifrån munskärmen Muppy.

Art. Nr 3-11 – Interventionsstudier med IQoro®.

Innan godkänt patent och mönsterskydd för IQoro utfördes några studier under sekretess, varpå bild eller namn på produkten inte kunde publiceras, istället användes den mer vida benämningen ”oral screen”.

Art. Nr 1, 3-5, 11 – studier på orofaryngeal dysfagi.

Art. Nr 5, 7, 8, 11, 12 – Studier vilka inkluderar långtidsuppföljningar.

Art. Nr 3 – Efter 5 till 8 v träning med IQoro förbättrades 97 % varav 66 % normaliserade sin sväljfunktion och detta oberoende på om behandlingen insattes tidigt eller sent efter stroke debut.

Art. Nr 4 – Fann bland patienter med stroke, men ej hos friska, en signifikant korrelation mellan läppkraft (LF) och sväljkapacitet (SC) (p = 0.012). LF var oberoende av åldern bland friska, däremot minskade SC med ökad ålder (p < 0.0001), men kom inte ner till ett patologiskt värde. En regressions analys visar att variationen i SC till 73 % påverkas av LF och ålder.

Art. Nr 5 – Efter 13 v träning med IQoro (30 sek x 3 ggr/dag) fick 71 % av patienter med stroke en normal sväljfunktion jmf med 33 % i gruppen som tränade med gomplatta (30 min x 3 ggr/dag). Effekten kvarstod vid långtidsuppföljningen ca 18 månader efter avslutad träning.

Art. Nr 6, 7, 8 – Studier på facial dysfunktion och behandling visar på 3* signifikant förbättring efter 12 v träning med IQoro + att effekten kvarstår vid långtidsuppföljningen ca 18 mån senare i art.7+8. Oavsett om behandlingen insattes tidigt eller flera år efter stroke debut fick vi samma goda effekt av träningen med IQoro.

Art. Nr 9, 10 – Studier på patienter med esofageal dysfagi inkl. felsväljning, reflux m.m. i snitt 4 år (range 1-28 år) visar på 3* signifikanta förbättringar efter 6 till 8 månaders träning med IQoro 30 sek x 3 ggr/dag. Krävs träning i fler månader då patienter haft sina svårigheter i många år. Troligen krävs även en fortsatt underhållsträning 2 ggr/dag helst innan måltid för bästa effekt.

Art. Nr 11 – Studier på postural kontroll, separata muskelgrupper orofacialt, PEG-nutrierade visar på 3* signifikant förbättring på postural kontroll, muskler orofacialt, orofaryngeal dysfagi + att de 5 PEG-nutrierade kunde äta + dricka/os och PEG kunde utsättas efter 13 v träning med IQoro på 4 av 5 pat. totalt (den 5:e senare) + att effekt kvarstår vid långtidsuppföljningen ca 18 mån senare.

Art. Nr. 12-14 och 16 – SOFIA (Swallowing function, Oral health and Food Intake in old Age) – En nationell interventionsstudie med IQoro på äldre inom korttidsboendet i fem län, Universitetet i Umeå, Örebro och Karlstad är involverade med tre doktorander – en logoped, sjuksköterska och tandhygienist. Flera studier publiceras.

Alla vetenskapliga studier

De vetenskapliga studierna nedan är numrerade i den ordning de publicerats. Men den senaste studien är placerad längst upp i listan och därför är numreringen i listan nedan omvänd.

17. A Scientific Comparison of Three Tests for Swallowing Dysfunction That Are Not Reliant on Access to VF or FEES Facilities

17. Hägg M., Tibbling L. A Scientific Comparison of Three Tests for Swallowing Dysfunction That Are Not Reliant on Access to VF or FEES Facilities. BIO MEDICAL Journal of Scientific & Technical Research. 2019

Läs abstrakt

Ladda ner artikel

16. Effects of oral neuromuscular training on swallowing dysfunction among older people in intermediate care – a cluster randomised, controlled trial

16. (Part of the SOFIA project) Hägglund P., Hägg M., Wester P., Levring Jäghagen E. Effects of oral neuromuscular training on swallowing dysfunction among older people in intermediate care – a cluster randomised, controlled trial. Oxford University Press on behalf of the British Geriatrics Society. 2019 Jul 1

Läs abstrakt

Ladda ner artikel

15. Oral neuromuscular training relieves hernia-related dysphagia and GERD symptoms as effectively in obese as in non-obese patients

15. Franzén T., Tibbling L., Hägg M. Oral neuromuscular training relieves hernia-related dysphagia and GERD symptoms as effectively in obese as in non-obese patients. Acta Oto-Laryngologica. 2019

Läs abstrakt

Ladda ner artikel

14. Older people with swallowing dysfunction and poor oral health are at greater risk of early death

14. (Part of the SOFIA project) Hägglund P., Koistinen S., Olai L., Ståhlnacke K., Wester P., Levring Jäghagen E. Older people with swallowing dysfunction and poor oral health are at greater risk of early death.  Acta Oto-Laryngologica. 2019

Läs abstrakt

Ladda ner artikel

13. Swallowing dysfunction as risk factor for undernutrition in older people admitted to Swedish short-term care: a cross-sectional study

13. (Part of the SOFIA project) Hägglund P., Fält A., Hägg M., Wester P., Levring Jäghagen E. Swallowing dysfunction as risk factor for undernutrition in older people admitted to Swedish short-term care: a cross-sectional study. Aging Clin Exp Res. 2018 Apr 16. 

Läs abstrakt

Ladda ner artikel

12. Study protocol for the SOFIA project: Swallowing function, Oral health, and Food Intake in old Age: a descriptive study with a cluster randomized trial

12. Hägglund P., Olai L., Ståhlnacke K., Persenius M., Hägg M., Andersson M., Koistinen S., Carlsson E., Study protocol for the SOFIA project: Swallowing function, Oral health, and Food Intake in old Age: a descriptive study with a cluster randomized trial. BMC Geriatrics 2017, 17:78.

Läs abstrakt

Ladda ner artikel

11. Effect of IQoro® training on impaired postural control and oropharyngeal motor function in patients with dysphagia after stroke

11. Hägg M., Tibbling L. Effect of IQoro® training on impaired postural control and oropharyngeal motor function in patients with dysphagia after stroke. Acta Otolaryngol 2016; 136 (7):742-748.

Läs abstrakt

Beställ artikel 

10. Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro® training

10. Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro® training. World J Gastroenterol 2015; 21(24): 7558-7562

Läs abstrakt

Ladda ner artikel

9. Effect of IQoro® training in hiatal hernia patients with misdirected swallowing and esophageal retention symptoms

9. Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Effect of IQoro® training in hiatal hernia patients with misdirected swallowing and esophageal retention symptoms. Acta Otolaryngol. 2015 Jul;135(7):635-9. 

Läs abstrakt

Beställ artikel

8. Effect of oral IQoro and palatal plate training in post-stroke, four-quadrant facial dysfunction and dysphagia: A comparison study

8. Hägg M., Tibbling L. Effect of oral IQoro and palatal plate training in post-stroke, four-quadrant facial dysfunction and dysphagia: A comparison study. Acta Otolaryngol. 2015 Sep;135(9):962-8.

Läs abstrakt

Beställ artikel

7. Effects on facial dysfunction and swallowing capacity of intraoral stimulation early and late after stroke

7. Hägg MK., Tibbling LI. Effects on facial dysfunction and swallowing capacity of intraoral stimulation early and late after stroke. NeuroRehabilitation. 2015;36 (1):101-6.

Läs abstrakt

Ladda ner artikel

6. Four-quadrant Facial Function in Dysphagic Patients after Stroke and Healthy Controls

6. Hägg M.,Tibbling L. Four-quadrant Facial Function in Dysphagic Patients after Stroke and Healthy Controls. Neurology Research International Volume 2014, Article ID 672685, 5 pages.

Läs abstrakt

Ladda ner artikel

5. Longstanding effect and outcome differences of palatal plate and oral screen training on stroke-related dysphagia

5. Hägg M, Tibbling L. Longstanding effect and outcome differences of palatal plate and oral screen training on stroke-related dysphagia. The Open Rehabilitation Journal, 2013, 6, pp 26-33.

Läs abstrakt

Ladda ner artikel

4. Influence of lip force on swallowing capacity in stroke patients and in healthy subjects

4. (Included in thesis, Paper III) Hägg M, Anniko M. Influence of lip force on swallowing capacity in stroke patients and in healthy subjects. ActaOto-Laryngologica 130: pp1204-8, 2010.

Läs abstrakt

Ladda ner artikel

3. Lip muscle training in stroke patients with dysphagia

3. (Included in thesis, Paper IV) Hägg M, Anniko M. Lip muscle training in stroke patients with dysphagia. ActaOto-Laryngologica, 128 (9): pp1027-1033, 2008.

Läs abstrakt

Ladda ner artikel

2. Reliable Lip force measurement in healthy controls and in patients with stroke: A methodological study

2. (Included in thesis, Paper II) Hägg M, Olgarsson M. Anniko M. Reliable Lip force measurement in healthy controls and in patients with stroke: A methodological study. Dysphagia 2: pp291-296, 2008.

Läs abstrakt

Beställ artikel

1. Effects of Motor and Sensory Stimulation in Stroke Patients with Long-lasting Dysphagia

1. (Included in thesis, Paper I) Hägg M. Larsson B. Effects of Motor and Sensory Stimulation in Stroke Patients with Long-lasting Dysphagia. Dysphagia 19:219-230, 2004.

Läs abstrakt

Beställ artikel

Thesis: Sensory motor brain plasticity in stroke patients with dysphagia. A methodological study on investigation and treatment

Hägg M. Sensory motor brain plasticity in stroke patients with dysphagia. A methodological study on investigation and treatment. Faculty of Medicine, Uppsala University, 2007. Thesis

Ladda ner artikel

Bokkapitel

 • Hägg M. Beneficial Effects of Motor and Sensory Stimulation in Stroke Patients with Dysphagia. Practices in Orofacial Therapy, ISBN 951-29-1930-3, 2001. 
 • Hägg M. My Role as a Dentist in the Team at the Speech & Swallowing Centre, Gäv­leborg County Council. Practices in Orofacial Therapy, ISBN 951-29-1930-3, 2001. 
 • Hägg M. Normal Eating Development. Practices in Orofacial Therapy, ISBN 951-29-1930-3, 2001. 
 • Hägg M. Orofacial regulation therapy in combination with Bensow palatal plate for pa­tients with cerebral palsy. Practices in Orofacial Therapy, ISBN 951-29-1930-3, 2001. 
 • Carlsson E, Hägg M. Foods and Dietary supplements in the prevention and treatment of disease in older adults. Kapitel: Care for stroke patients with eating difficulties. Med­författare fil.dr., utvecklingschef och forskningshandledare, sjuksköterska Eva Carlsson, Örebro läns landsting och Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet. Publicerad 2015.

Övrig publicering

 • Flynn C. M. Ph.D. Post-market evalutation, in the United Kingdom and Sweden, of the IQoro programme for remediation of dysphagia, hiatus hernia and reflux, sleep apnoea and snoring. May 2018 
 • Hägg M. En ny kostnadseffektiv och enkel behandling av sväljsvårigheter. Svensk ÖNH-Tidskrift Volym 16, Nr 1-2, 2009 
 • Hägg M. Sväljsvårigheter hos Whiplashskadade – stor okunskap råder. Dysfaginytt, Årg 18, Nr 3, 2009 
 • Hägg M. Tandläkare kan vara en resurs vid sväljningsproblemNFH Bulletinen Nr 2, 2008 
 • Hägg M. Tandläkare kan hjälpa sväljningshandikappade. Tandläkartidningen Årg 100, Nr 11, 2008 
 • Hägg M. Via munnen reorganiseras hjärnan och hjälper sväljningshandikappade. Sjukhus-tandläkartidningen, Årg 33, Nr 2, 2008 
 • Hägg M, Tibbling Grahn L. Downs syndrom. Behandling med tonvikt på dregling, sväljning, tal och bettfunktion. Dysfaginytt, 2003 
 • Hägg M. Case Studies – Stroke och LKG-defekter. Tandläkartidningen, 2000 
 • Hägg M. Stroke-Dysphagia. Eurpean Study Group for Dysphagia and Globus, October Page 89, 1998 
 • Hägg M. Dysfagi. Sjukhustandläkartidningen, 1998