ACNR skriver: IQoro för strokerelaterad dysfagi

Den internationella tidskriften Advances in Clinical Neuroscience and Rehabilitation (ACNR) lyfte den 1 augusti 2019 upp nyheten:

“National Institute of Health and Care Excellence (NICE) har tagit fram en Medtech innovations briefing, råd för att hjälpa lokala beslutsfattare med användningen av IQoro i behandling av strokerelaterad dysfagi. För att sammanfatta deras grundliga studie av effektiviteten av IQoro i behandling av sviter efter stroke, så bedömer NICE den som unik, innovativ och avsedd för såväl standardbehandling som rehabilitering via logoped för personer med stroke-relaterad dysfagi.   

Advances in Clinical Neuroscience and Rehabilitation (ACNR) är en internationell, en kvalitetsgranskad tidskrift med säte i Storbritannien. Tidskiften syftar till att hålla upptagna praktiserande specialister uppdaterade om de senaste framstegen inom neurologi och neurovetenskap vid sidan av sina specialiseringar.

Läs mer: Medtech innovation briefing [MIB175]