IQoro godkänd av NICE i UK

Den svenska innovationen IQoro vinner mark i Storbritannien och har blivit godkänd av NICE (National Institute for Health and Care Excellence) vilket är motsvarigheten till Socialstyrelsen i Sverige, för användning inom NHS (National Health Service) för diafragmabråck och dysfagi efter stroke.

I Sverige lider minst 20% av den i övrigt friska befolkningen av diafragmabråck som orsakar symtom som reflux, klumpkänsla i halsen och rethosta, samt ytterligare 10% lider av dysfagi (ät- och sväljsvårigheter).

Stora kostnadsbesparingar

Utredningen noterar att IQoro är den enda behandlingen för diafragmabråck med en neuromuskulär behandling och träningskoncept, och blir ett alternativ till långvarig protonpumpshämmande behandling eller kirurgi. Utredningen poängterar också att den nya behandlingen kan ge stora kostnadsbesparingar på sikt för sjukvården.

Baserad på 20 års forskning

IQoro bygger på mer än 20 års svensk forskning och har hittills behandlat flera tusen drabbade av diafragmabråck, ät- och sväljsvårigheter. Att produkten med tillhörande träningsmetod nu blivit godkänd för användning inom National Health Service i Storbritannien öppnar upp för en starkare expansion inom hela Europa och en ny möjlighet för de stora grupper av drabbade människor.

Läs NICE utredning här (enbart på engelska)