IQoro med resultatgaranti – så fungerar det

IQoro med resultatgaranti innebär att du kan lämna tillbaka din IQoro om du inte märker positiva förändringar av dina symtom efter 6 månaders träning. Här svarar vi på frågor kring resultatgarantin.

På den här sidan förklarar vi sammanfattande hur resultatgarantin fungerar och svarar på frågor som kan uppstå. De fullständiga villkoren för resultatgarantin hittar du här.

Hur fungerar IQoro med resultatgaranti?

Enkelt och kortfattat fungerar det så här att beställa en IQoro med resultatgaranti:

1. Kom igång

Köp en IQoro i vår webbshop eller via kundsupport 010 551 75 79 och kom igång med din dagliga rutin om 90 sekunders träning enligt den medföljande manualen.

Tveka inte att kontakta kundsupport om du känner dig tveksam kring hur du ska träna eller om du inte får resultat. Fri support via chat, mejl eller telefon ingår alltid.

2. Träna i 6 månader

Har du efter 6 månaders träning inte märkt några förbättringar av dina symtom kan du välja att lämna tillbaka din IQoro och få pengarna tillbaka. Du får nyttja resultatgarantin tidigast efter 6 månaders träning, men inte senare än 9 månader efter köpet.

3. Kontakta oss

Du kontaktar då vår kundsupport som skickar ut ett formulär som du svarar på och får instruktioner om hur du ska skicka tillbaka produkten. När den kommer in till oss gör vi en återbetalning (med ev. avdrag för rabatt). Läs fullständiga villkor här.

Hur kan jag mäta om jag får resultat?

Vi rekommenderar att göra självtesterna i manualen innan du börjar för att följa upp dina framsteg. Har du symtom på diafragmabråck som halsbränna, sura uppstötningar, slemhosta, eller klumpkänsla i halsen kan du göra vårt självtest online. Spara resultatet och gör testet regelbundet, till exempel månadsvis, för att följa upp dina framsteg.

Skriv ner hur du mår

Det kan vara svårt att bedöma förändringar över tid utan någon form av dokumentation. Skriv gärna ned hur du mår och hur du upplever dina besvär för att kunna gå tillbaka och jämföra efter en tids träning.

Muskulär träning kräver kontinuitet och underhåll. Det vore synd om du slutade träna eller lämnade tillbaka din IQoro trots att du börjat få positiva resultat, men som du inte märker då det kan vara svårt att återkalla i minnet hur det kändes när du började träna.

Hur kan ni garantera att IQoro kommer ge resultat?

Vi vet att minst 97 procent av deltagarna i de vetenskapliga studierna på träning med IQoro förbättrats och mer än hälften blivit symtomfria. Vi ser också goda resultat hos våra kunder i form av fina recensioner och kommentarer i sociala medier, kundberättelser och svar från våra kundenkäter.

Med det sagt krävs det förstås en aktiv insats och en daglig rutin från din sida för att se förbättringar. Men tränar du 90 sekunder per dag enligt den medföljande manualen, det vill säga som deltagarna i studierna, kan du räkna med ett liknande resultat.

För att verkligen poängtera att vi litar på studieresultaten har vi valt erbjuda en 6 månaders resultatgaranti som följer med din IQoro. Om du inte märker av några förbättringar på 6 månader så får du lämna tillbaka IQoro och få pengarna tillbaka.

Vi vill att du som besväras av diafragmabråck, sväljsvårigheter eller snarkningar ska kunna känna dig trygg när du beställer en IQoro. Vi är med dig hela vägen – tränar du enligt manualen och lyssnar på våra tips efter vägen kommer du att lyckas!

Vilka bevis finns för att IQoro fungerar?

IQoro behandlar ett antal olika symtom som alla har sin grund i muskulatur och nervsignaler som är kopplade till den naturliga sväljningsprocessen.

Svaret på frågan om vilka bevis vi har för att IQoro fungerar kan variera beroende på vilka symtom eller besvär som vi pratar om. Vill du ha ett mer specifikt svar så kan du läsa om dina besvär på webbplatsen eller ställa frågan direkt till vår kundsupport.

Här ger vi bara ett generellt svar:

  • Totalt 17 internationellt publicerade studier har granskat effekten av träning med IQoro. Studierna är inte våra egna utan har genomförts av forskare med många olika professioner på lärosäten i Sverige, finansierade av statliga medel och forskningsfonder.
  • Genom beskrivningar av hur olika besvär uppstår och hur träning med IQoro fungerar går att själv bilda sig en uppfattning om hur behandlingen verkar, inte bara att den fungerar.
  • Det finns stor klinisk erfarenhet av patienter i vården som har använt IQoro med goda resultat. Över 100 000 personer har tränat med IQoro före dig.
  • Hundratals kundrecensioner från nöjda kunder finns att läsa på vår webbplats. I stort sett varje dag kommer mejl eller meddelanden via sociala medier från kunder som fått en helt ny livskvalitet när deras besvär minskat eller försvunnit helt.

Varför är garantin på 6 månader?

I studierna på träning med IQoro tränar deltagarna 6–8 månader. Det är de starkaste bevisen vi har för att träningen fungerar och därför är det dessa som är utgångspunkten i våra rekommendationer.

I våra kundundersökningar får de allra flesta positiva resultat tidigare, många redan efter ett par veckor. Runt till 50 procent får resultat inom 1-2 månader och ca 80 procent har fått positiva resultat inom 5 månaders träning.

Beroende på dina individuella förutsättningar kan det ändå ibland ta längre tid. Runt fem procent av våra kunder får sina första positiva resultat efter mer än sex månaders träning, så det är värt att fortsätta med rutinen.

Resultaten kommer successivt och även om du inte når symtomfrihet på sex månader kommer du med stor sannolikhet att ha blivit bättre.

I vissa fall kan det alltså ta mer än sex månader, men då har en så stor andel förbättrats att vi valt det som en lämplig tid för garantin.

Vänta inte om du känner dig osäker, utan ta gärna kontakt med vår kundsupport om du har frågor kring din träning eller dina resultat.

Hur vet ni om jag har tränat tillräckligt?

Det kan vi såklart inte veta. Vi kan bara utgå från att du som beställer en IQoro faktiskt vill få en positiv förändring och då är det nödvändigt att använda produkten aktivt och på rätt sätt. Att produkten legat i byrålådan är inte en godtagbar anledning att lämna tillbaka den.

Du kan alltid skicka tillbaka din IQoro i obruten förpackning inom 30 dagar. Det regleras av ångerrätten och ska inte blandas ihop med resultatgarantin.

För att det över huvud taget ska vara möjligt att få resultat är det nödvändigt att hålla en träningsrutin över tid. Försvagad muskulatur kan bara bli starkare genom träning.

Hur lång tid det tar beror på dina unika förutsättningar, men det kräver alltid lite uthållighet eftersom det normalt sett tar ett par månader. Du gör en liten investering på 90 sekunder om dagen för din hälsa och det går inte att komma förbi om du vill få till en förändring.

Även om du slarvar med träningen ibland och missar en dag så är inte den träning du gjort bortkastad, men det kan ta längre tid att få resultat. Så var ärlig mot dig själv och ge inte upp.

För en del går det snabbt att få kännbara förbättringar, men det är normalt sett inte någon quick-fix. Med resultatgarantin vill vi förmedla att vi är med dig hela vägen och är säkra på att resultaten kommer om du följer träningsrutinen enligt manualen.

Det kan även vara värt att tillägga att du inte kan räkna med snabbare resultat om du tränar mer än 90 sekunder om dagen.

Kan jag lämna tillbaka min IQoro om jag är symtomfri efter 6 månader?

Symtomfrihet är självklart inte ett godtagbart skäl att lämna tillbaka sin IQoro då du faktiskt har fått ett riktigt bra resultat av din träning.

Med det sagt är det oklokt att sluta träna bara för att dina symtom minskar eller upphör helt. De muskler som du har tränat upp kommer att bli svagare igen om du avslutar träningen i och med att muskler bryts ned när vid inte tränar dem och dina besvär kommer då tillbaka så småningom.

Däremot kan du som uppnått önskat resultat minska ned på antalet träningstillfällen och bara använda din IQoro exempelvis morgon och kväll för att bibehålla dina goda resultat. Prova dig fram till en nivå som passar dig.