Petters tal och sväljförmåga har förbättrats efter olyckan

Petter fick svåra skador efter en bilolycka och fick svårt att äta och tala. Genom träning med IQoro har det blivit bättre även om det är en lång väg kvar.

“Vår son Petter Falk var med om en allvarlig bilolycka 1997 och fick en svår hjärnskada. Han var då 21 år. Efter olyckan har Petter haft svårt att stänga munnen, äta samt att tala. Genom åren har vi prövat olika former av sjukgymnastik och massage. Flera övningar har varit framgångsrika, men bara så länge de pågått. De har inte givit några bestående förändringar.

Vi skaffade IQoro i juni 2014 och Petter själv säger sig inte uppleva några förbättringar, men vi i hans omgivning har noterat dem. Vi kan se att hans ansikte blivit mer symmetriskt, att han gjort framsteg gällande talet och att måltidssituationerna underlättats.

Eftersom olyckan inträffade för så många år sedan tror vi att det kommer att ta lång tid att få bestående resultat. Vi hyser dock gott hopp om det och Petter fortsätter med övningarna.”

Anders Falk, pappa till Petter Falk 39 år, Uppsala, förvärvad hjärnskada.