Mary Hägg

Mary Hägg är docent vid Uppsala universitet och leg. sjukhustandläkare. På den här sidan hittar du en biografi över hennes karriär, en inspirerande video om hennes livsverk och hennes fullständiga CV.

Biografi

Linkedin | ResearchGate.net

Mary Hägg är docent inom experimentell forskning i öron- näsa- halssjukdomar vid Uppsala Universitet och leg. sjukhustandläkare, specialiserad i orofacial medicin.

Lång karriär

Mary har jobbat i 12 år som sjukhustandläkare och i 31 år som områdesansvarig på Tal & Svälj Center, ÖNH-kliniken, Hudiksvalls sjukhus, Region Gävleborg. Under sin karriär har hon utvecklat behandlingar, diagnostiseringsmetoder och medicinska mätinstrument inom sitt expertområde.

Gedigen akademisk utbildning

Hon har en gedigen akademisk utbildning som sträcker sig från 1973 när hon påbörjade sin femåriga tandläkarutbildning vid Umeå universitetet, fram till år 2021 när hon blev utnämnd till Docent vid Uppsala universitet. Under åren har hon arrangerat 11 kurser och föreläsningar och deltagit som inbjuden talare vid ett stort antal tillfällen i både nationella och internationella sammanhang.

Mary har dessutom hunnit med att publicera 17 vetenskapliga studier som har granskats och publicerats internationellt. Utöver de 17 studierna har hon också publicerat 13 populistiska artiklar och författat sju bokkapitel inom sitt expertområde för olika publikationer.

Prisbelönad innovatör

Under åren 2006 till 2017 har Mary och hennes livsgärning belönats med inte mindre än 12 utmärkelser och priser i olika sammanhang där extraordinära innovationer och entreprenörskap har uppmärksammats.

Ett patent som förändrar liv

Hennes främsta livsgärning – innovationen IQoro – har 29 internationella patent och har hittills hjälpt fler än 100 000 personer till en bättre livskvalitet.

Se gärna filmen om Mary här, eller läs hennes fullständiga CV nedan.

Yrkesliv

Anställningar

2001 – 2021 – Områdesansvarig, Tal- och sväljcenter, ÖNH, Hudiksvall, Region Gävleborg

19902001 Områdesansvarig och grundare av Tal- och sväljcenter (TSC), ÖNH-avdelningen, Hudiksvalls sjukhus, Hälsningland

1990 – 1994Oralmotoriskt projekt – Ansvarig för utvecklingen av projektet, Landstinget Gävleborg (50%)

1990 – 1994 – Sjukhustandläkare vid en kombinerad sjukhustandläkare / oralkirurgisk mottagning, Landstinget Gävleborg (50%)

1979 – 1990 – Distriktstandläkare, Region Gävleborg – Tandvård för barn, vuxna,  kron-, bro- och protesarbeten/oralkirurg, tandreglering; initialt löstagbar reglering; efter utbildning även fasta konstruktioner.

Utveckling av behandlingsmetoder och mätinstrument

2022 – IQoro blev erkänd som behandlingsmetod av den brittiska sjukvårdsmyndigheten National Health Service (NHS) och finns tillgänglig för förskrivning från och med 1:a maj 2022.

2019 – Storbritanniens ”National Institute of Health and Care Excellence” (NICE) har utfärdat två Medtech Innovation Briefings (MIB) som erkänner IQoro som en giltig behandling inom NHS. En MIB för dysfagi och en MIB för refluxsjukdomar

2019 – Designade, utvecklade och producerade ett CE-märkt instrument för 2-pukts diskriminationstest.

2014 – Utvecklade och sökte svenska och internationella patent för IQoro.

2005 – Deltog i produktionen av en interaktiv tränings-CD i ett nationellt projekt för att behandla dysfagi efter stroke.

2005 – Initierade och deltog i översättning av boken “Die Orofaziale Regulationstherapie” från tyska till svenska. Boken används nu i hela Norden.

2001 – 2003 – Skapade och utvecklade, ett medicinskt mätinstrument: ”Lip Force Meter LF100”.

1990 – 2007 – Utvecklade nya metoder för diagnos/bedömning av dysfagi: Orofacial Motor Sensory Test (OFMST); Facial Activity Test (FAT) som utvecklades och testades kliniskt i 13 år.

Grundande av medicinska institutioner

1990 – 2021 – Grundare av Tal- och Sväljcentrum (TSC), ÖNH-avdelningen på Hudiksvalls sjukhus. Detta är nu en länsövergripande multidisciplinär klinik för studier, behandling och uppföljning av andnings-, ät-, svälj-, tal- och munmotoriska svårigheter hos människor i alla åldrar från för tidigt födda spädbarn till barn och vuxna, som betjänar ca. 700 patienter per år.

Grundande av kommersiell verksamhet

2012 – Grundade företaget MYoroface AB för att kommersialisera den innovativa behandlingsmetoden IQoro.

Akademisk utbildning

2021 – Utnämnd till docent vid Uppsala universitet

2016 – Handledning av post-doktorala studenter (3 veckor, 2.5 ECT), Uppsala universitet

2013 – 2015 – Handledning på doktorandnivå (1 dag x 3, 1.0 ECT)

2012 – Pedagogisk grundkurs för universitetslärare (7.5 ECTS), Uppsala universitet

2007 – PhD – Medicine doktor, Uppsala Universitet, Medicinska fakulteten. Avhandlingens titel: Sensorimotor brain plasticity in stroke patients with dysphagia. A methodological study on investigation and treatment”

2007 – Research Ethics and Philosophy of Science (1.5 ECTS), Uppsala universitet

2007 – Scientific Presentation, (1.5 ECTS), Uppsala universitet

2004Introduction to graduate studies, (1.5 ECTS), Uppsala universitet

2004Introduction to biostatistics, (3 ECTS), Uppsala universitet

2003 – 2007 – Doktorand  50 % vid Oto-Rhino-Laryngology, Medicinska fakulteten, Uppsala universitet

2003 – Esofagus lab.kurs (1 vecka), Stockholm

2002 – Dysfagisymposium (3 dagar), Malmö

2001 – Oralmotorik, del 4 (3 veckor) inklusive studier, Göteborg

2000 – Oralmotorik, del 3 (1 vecka) –Neurologi/Sensoriska funktioner inklusive utredningar, Wien, Österrike

2000 – Utbildning inom dysfagiområdet, oralmotorik och röntgen (1 vecka), Johns Hopkins Medical, Baltimore, USA

2000 – Diplomkurs i ortodonti (5 ECTS), Malmö

1999 – Diplomkurs i ÖNH (5 ECTS), Malmö

1996 – Dysfagisymposium (3 dagar), Malmö

1995 – Oralmotorik, del 2. Neuromotorisk/sensorisk rehabilitering, (3 veckor), Cordoba, Argentina

1995 – Oralmotorik, grundkurs, del 1, (3 veckor), Göteborg

1994 – Oral medicin, del 3, (5 ECTS), Falun

1994 – Gerodontologi (5 ECTS), Stockholm

1991 – Oral medicin, del 2, (5 ECTS)

1991 – Anestesi, Sedering, (7 ECTS), Umeå Universitet

1985 – Oral medicin, del 1, (5 ECTS)

1973 – 1978 – Legitimerad tandläkare, Doctor of Dental Surgery (D.D.S,) 5-årig utbildning (200 ECTS), Umeå Universitet

Postdoktoral utbildning

2008 – 2021 – Postdoktoral utbildning, 20 % inom Oto-Rhino-Laryngology, Hudiksvalls sjukhus, R&D Centre, Uppsala Universitet/ Gävleborg / Umeå Universitet

Andra kurser och utbildningar

2012 – CEO training, and Board member training, Umeå Universitet

Arrangerade kurser och föreläsningar

Kursarrangör och föreläsare

2018 – Telford, Storbritannien. December. 5 timmar föreläsning: “The neurology of the swallow: evidence-based research”.

2018 – London, Storbritannien. Februari. 5 timmar föreläsning om att behandla central ansiktsförlamning och barn med cerebral pares.

2018 – Hammel, Danmark. Januari. 1½ timmes föreläsning och 2½ timmar praktiskt workshop om central ansiksförlamning hos Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Universitetsklinik for Neurorehabilitering.

2017 – Oslo, Norge. Två dagars föreläsningar: “How to strengthen oropharyngeal and facial muscles, improve or regain control over features like breathing, eating, swallowing, talking and being able to smile – evidence-based research.

2005 – Arrangerade en rikstäckande konferens:Oropharyngeal and Craniofacial Neurobiology”.

2005 – Arrangerade en rikstäckande konferens:Neurophysiology and paediatric neurology”.

2003 – Arrangerade en rikstäckande konferens: “Östsväljardag”

2003 – Arrangerade ett rikstäckande träningsevent för personalen vid Barn och Ungdoms Habiliteringen.

2002 – Arrangerade en nordisk konferens: “Multidisciplinary Dysphagia Day

1999 – Arrangerade en nordisk konferens: “Multidisciplinary Dysphagia Day

1997 – Arrangerade en nordisk konferens: “Multidisciplinary Dysphagia Day

Inbjuden som föreläsare

2021 – Scientex Conferences – World Congress on Primary Healthcare and medicare summit (hybrid event), Wien, Österrike. Title : Introducing An Innovative Oral Neuromuscular Treatment Of The Underlying Reason For Reflux Caused By Hiatus Hernia: An Aggravating Factor In Esophagitis

2020 – Telford, Storbritannien (virtuell). December. UK Stroke Forum. Presenterade Effects of oral neuromuscular training on swallowing dysfunction among older people in intermediate care—a cluster randomised, controlled trial som vann första pris.

2020 – Barcelona, Spanien (virtuell). Oktober. European Society for Swallowing Disorders (ESSD). Presenterade vetenskaplig studie: “Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro training”.

2019 – Telford, Storbritannien. December. 13th UK Stroke Forum Conference “Effect of a new treatment compared with conventional therapy on swallowing function among older people with dysphagia – a cluster randomised controlled trial”.

2019 – Göteborg, 23– 25 maj. The International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress.

2019 – Cologne, Germany, 15 mars. 4 timmar föreläsning för läkare vid St. Elisabeth Krankenhaus: “Evidence-based research”.

2018 – Belfast, Nordirland, 3-4 juli. The Northern Ireland Stroke Conference.

2018 – Gävle, 14 april. Heldagsföreläsning för specialisttandläkare i regionen.

2018 – London, Storbritannien, 1-2 februari. The 7th UK Swallow Research Group Conference. 4 timmar föreläsning om central ansiktsförlamning och barn med cerebral pares.

2018 – Hammel, Danmark. 1½ timme föreläsning vid Regionshospitalet Hammel Neurocenter-Universitetsklinik Neurorehabilitering om central ansiktsförlamning.

2017 – Belfast, Nordirland. Northern Ireland Stroke Conference. Muntlig presentation av abstrakt.

2017 – Cardiff, Wales, Storbritannien. Juni. Welsh Stroke Conference. Höll följande föreläsning: “Many problems at one Stroke”.

2012 – Barcelona, Spanien. Oktober. European Society for Swallowing Disorders (ESSD). European Congress. Muntlig presentation av abstrakt.

2006 – Malmö. European Society for Swallowing Disorders (ESSD). European Congress.

2006 – Göteborg. World Congress, International Association for Disability and Oral Health.

2005 – Rom, Italien. World Congress of the Oto-Rhino-Laryngological Society. Muntlig presentation av poster.

2002 – Kairo, Egypten. World Congress of the Oto-Rhino-Laryngological Society. Muntlig presentation av poster Effect of motor and sensory stimulation in stroke patients with long lasting dysphagia”.

2000 – Helsinki and Espoo, Finland. Nordic Oral-motor Congress.

1998 – Wien, Österrike. European Society for Swallowing Disorders (ESSD).

1997 – Kotka, Finland. Nordic Oral-motor Congress.

Värd för internationella studiebesök

2002 – 2-dagars besök av 4 delegater från Norge: logopeder, sjukgymnaster och sjuksköterskor.

1999 – 2-dagars besök av 20 delegater från Finland: specialistläkare, tandläkare, logoped.

1996 – 1 veckas besök av delegater från Argentina: två tandläkare.

Publicerade studier och böcker

Asterixerna före varje studie indikerar nivån av ansvar som Mary Hägg har haft, enligt följande:

***                   huvudföfattare

**                     likvärdigt ansvar med andra författare

*                       sekundärt ansvar

Publicerade PhD-studier

De fyra första studierna lämnades in som en del av min doktorsavhandling till Uppsala universitets medicinska fakultet. Avhandlingens titel är “Sensorimotor brain plasticity in stroke patients with dysphagia. A methodological study on investigation and treatment. Min huvudhandledare var Matti Anniko, professor och överläkare, ÖNH-avd, Akademiska sjukhuset Uppsala; bihandledare Ulla Friberg, docent och överläkare, ÖNH-avd, Akademiska sjukhuset Uppsala.

*** Paper I)   Hägg M. Larsson B. Effects of Motor and Sensory Stimulation in Stroke Patients with Long-lasting Dysphagia. Dysphagia 19 (4):219-230, 2004.

*** Paper II) Hägg M, Olgarsson M. Anniko M. Reliable Lip force measurement in healthy controls and in patients with stroke: A methodological study” Dysphagia 23 (3): 291-296, 2008.

*** Paper III) Hägg M, Anniko M. Lip muscle training in stroke patients with dysphagia ActaOto-Laryngol, 128 (9): 1027-1033, 2008.

*** Paper IV) Hägg M, Anniko M. Influence of lip force on swallowing capacity in stroke patients and in healthy subjects. ActaOto-Laryngol 130 (11): 1204-1208, 2010.

Publicerade post-doktorala studier

*** 5.            Hägg M, Tibbling L. “Longstanding effect and outcome differences of palatal plate and oral screen training on stroke-related dysphagia”. The Open Rehabilitation Journal. 6, 35-42. 2013.

*** 6.            Hägg M., Tibbling L. Four-quadrant Facial Function in Dysphagic Patients after Stroke and Healthy Controls. Neurol Res Int. Volume 2014, Article ID 672685, 5 pages,http://dx.doi.org/10.1155/2014/672685

*** 7.            Hägg MK., Tibbling LI. Effects on facial dysfunction and swallowing capacity of intraoral stimulation early and late after stroke. NeuroRehabilitation.36 (1):101-6. 2015 doi:10.3233/NRE-141197. PMID: 25547771.

*** 8.            Hägg M., Tibbling L. Effect of oral IQoro and palatal plate training in post-stroke four-quadrant facial dysfunction and dysphagia: A comparison study. Acta Otolaryngol.135 (9):962-968. 2015. doi:10.3109/00016489.2015.1042043. Epub 2015 May 7. PMID: 25947252

*** 9.            Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Effect of IQoro training in hiatal hernia patients with misdirected swallowing and esophageal retention symptoms. Acta Otolaryngol. 135(7):635-9. 2015.

*** 10.          Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro training. World J Gastroenterol.21 (24):7558-7562. 2015.

*** 11.          Hägg M., Tibbling L. Effect of IQoro training on impaired postural control and oropharyngeal motor function in patients with dysphagia after stroke. Acta Otolaryngol. 136 (7):742-748. 2016. DOI:10.3109/00016489.2016.1145797

** 12.           Hägglund P., Olai L., Ståhlnacke K., Persenius M., Hägg M., Andersson M., Koistinen S., Carlsson E., Study protocol for the SOFIA project: Swallowing function, Oral health, and Food Intake in old Age: a descriptive study with a cluster randomized trial. BMC Geriatrics 2017, 17:78. DOI 10.1186/s12877-017-0466-8

** 13.            Hägglund P., Fält A., Hägg M., Wester P., Levring Jäghagen E. Swallowing dysfunction as risk factor or undernutrition in older people admitted to Swedish short-term care: a cross-sectional study. Aging Clin Exp Res. 2018 Apr 16. doi: 10.1007/s40520-018-0944-7

*** 14.          Franzén T., Tibbling L., Hägg M. Oral neuromuscular training relieves hernia-related dysphagia and GERD symptoms as effectively in obese as in non-obese patients. Acta Otolaryngol. 2019 Jan 10

** 15.            Hägglund P., Hägg M., Wester P., Levring Jäghagen E. “Effects of neuromuscular training on swallowing dysfunction among older people in short-term care – a cluster randomized, controlled trial”. Age and Ageing 2019; 0: 1-8. doi: 10.1093/ageing/afz042

*** 16.          Hägg M., Tibbling L. A Scientific Comparison of Three Tests for Swallowing Dysfunction That Are Not Reliant on Access to VF or FEES Facilities. BJSTR. 2019 Sept 21(4):159 86-159 91. DOI: 10.26717/BJSTR.2019.21.003623

*** 17.          Hägglund P., Hägg M., Levring Jäghagen E., Larsson B., Wester P. Oral neuromuscular training in patients with dysphagia after stroke: a prospective randomized, open-label study, with blinded evaluators. BMC Neurology (2020) 20:405

Publicerade populistiska artiklar (non-scientific, peer reviewed)

1. Hägg M.  ”Den dementa patienten i tandvården”. Tandläkartidningen 7: 496-499, 1995.

2. Hägg M.  “Ett orofacialt behandlingscenter”. Sjukhustandl.-tidningen nr 2, årg 22, 1997.

3. Hägg M.  “Motor and Sensory Stimulation in Stroke Patients”. Swedish Dental Journal, Vol 22 – Page 253, 5-6,1998.

4. Hägg M.  “Dysfagi”. Sjukhustandläkartidningen, 1998.

5. Hägg M.  ”Stroke – Dysphagia”. European Study Group for Dysphagia and Globus. October Page 89, 1998.

6. Hägg M.  Case Studies – “Stroke och LKG-defekter”. Tandläkartidningen, 2000.

7. Hägg M. Tibbling L.  ”Downs syndrome. Behandling med tonvikt på dregling, sväljning, tal och bettfunktion”. Dysfaginytt, 2003.

8. Hägg M.  “Via munnen reorganiseras hjärnan och hjälper sväljningshandikappade”. Sjukhus-tandläkartidningen, Årg 33, Nr 2, 2008.

9. Hägg M.  ”Tandläkare kan hjälpa sväljningshandikappade”. Tandläkartidningen Årg 100. Nr 11, 2008.

10. Hägg M.   ”Tandläkare kan vara en resurs vid sväljningsproblem”. NFH Bulletinen Nr 2, 2008.

11. Hägg M.   ”Sväljsvårigheter hos Whiplashskadade – stor okunskap råder”. Dysfaginytt, Årg 18, Nr 3, 2009.

12. Hägg M.   ”En ny kostnadseffektiv och enkel behandling av sväljsvårigheter”. Svensk ÖNH-Tidskrift Volym 16, Nr 1-2, 2009.

13. Hägg M. Olgarsson M. “Lip Closure Training in Stroke Patients with Dysphagia.“. Journal of Disability and Oral Health 7, nr 2: 91, 2006

Publicerade bokkapitel

1. Hägg M.  “Beneficial Effects of Motor and Sensory Stimulation in Stroke Patients with Dysphagia”. Practices in Orofacial Therapy, ISBN 951-29-1930-3, 2001.

2. Hägg M.  ”My Role as a Dentist in the Team at the Speech & Swallowing Centre, Gävleborg County Council”. Practices in Orofacial Therapy, ISBN 951-29-1930-3, 2001

3. Hägg M.  ”Normal Eating Development”. Practices in Orofacial Therapy, ISBN 951-29-1930-3, 2001.

4. Hägg M.  ”Orofacial regulation therapy in combination with Bensow palatal plate for patients with cerebral palsy”. Practices in Orofacial Therapy, ISBN 951-29-1930-3, 2001.

5. Carlsson E. Hägg M. ”Care for stroke patients with eating difficulties”. Ross Watson R. (ed.) “Foods and Dietary supplements in the prevention and treatment of disease in older adults”. Elsevier Inc; 2015.

6. Hägg M. Franzén T.   ”Introducing an innovative oral neuromuscular treatment of the underlying reason for reflux caused by Hiatus hernia – an aggravating factor in Esophagitis”. Esophagitis – Recent Updates, an Open Access book edited by Dr. Monjur Ahmed. 7 april, 2021. DOI: 10.5772/intechopen.96773, ISBN: 978-1-83969-059-4

7. Hägg M. Morris N.R. Introducing IQoro: A Clinically Effective Oral Neuromuscular Treatment for Dysphagia. Dysphagia – New Advances, 30 nov, 2021. DOI: 10.5772/intechopen.101144, ISBN: 978-1-83969-059-4

Presenterade posters

2020 – Telford, UK. Dec. UK Stroke Forum. Effects of oral neuromuscular training on swallowing dysfunction among older people in intermediate care — a cluster randomised, controlled trial.

2019 – Hudiksvall. Nov. “Dysphagia after stroke or hiatal hernia – research shows a new effective method that stimulates two systems”. A research day.

2018 – Telford, Storbritannien. 4-6 dec. The 13th UK Stroke Forum “Effect of IQoro training on impaired postural control and oropharyngeal motor function in patients with dysphagia after stroke”.

2018 – Cardiff, Wales, Storbritannien. Jun. Welsh Stroke Conference. Jun. “Effect of oral training in post-stroke four-quadrant facial dysfunction, and dysphagia: a comparison study”.

2018 – Linköping, 10-13 april. ENT-Days. Three abstracts presented.

2017 – Barcelona, Spanien. Okt. European Society for Swallowing Disorders (ESSD) the 7th ESSD World Congress. “The effect of IQoro training and influence of obesity on oropharyngeal dysphagia and symptoms related to hiatal hernia”.

2017 – Cardiff, Wales, Storbritannien. Jun. Welsh Stroke Conference. “Effect of IQoro training on impaired postural control and oropharyngeal motor function in patients with dysphagia after stroke”.

2017 – Belfast, NI, Storbritannien. 13 jun. Northern Ireland Stroke Conference, “Effect of IQoro training on impaired postural control and oropharyngeal motor function in patients with dysphagia after stroke”.

2015 – Istanbul, Turkiet. 20th European Association of Dental Public Health. “Oral-healthcare, eating and swallowing among elderly people in short-term accommodation in Sweden”.

2015 – Dublin, Ireland. The 21st IAGG European Congress of Gerontology and Geriatrics, “Effects of swallowing training on eating, oral health and quality of care among elderly people in short-term care units – preliminary findings”.

2014 – Göteborg. The 21st Nordic Congress of Gerontology. “Aspects of eating and quality of care among elderly in short-term accommodations – before and after an intervention”.

2013 – Malmö. European Society for Swallowing Disorders (ESSD). European Congress.

2013 – Seoul, S. Korea. The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, “Aspects of eating and quality of care among elderly in short-term accommodations – before and after an intervention”.

2012 – Barcelona, Spanien. Okt.  European Society for Swallowing Disorders (ESSD). European Congress.

1998. Wien, Österrike. European Society for Swallowing Disorders (ESSD). European Congress.

Finansierad forskning

Studie på snarkning och sömnapné

2017 – SEK 400K – Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

Kommersialisering av innovationen IQoro

2017  – SEK 400K – Innovations-stipendium 2017

2016  – SEK 200K  – Entreprenörs-stipendium 2016

Studier på aspekter av ätande och vårdkvalitet bland äldre

2013 – SEK 1,000K – FORTE

2013  – SEK 1,700K – Kamprad

2012  – SEK 25K – RFR (Startbidrag)

2012 – SEK 450K – RFR (Project manager)

2008 – SEK 300K – RFR (Project manager)

2008 – SEK 200K – RFR (Project manager)

2007 – SEK 345K – RFR (Project manager)

Studier av dysfagi, postural kontroll och ansiktspares efter stroke, och verifiering av bedömningsverktyg

2011 – SEK 100K – The Stroke Association for Research

2009 – SEK 40K – CAPIO, (Project manager)

2005 – SEK 40K – CAPIO, (Project manager)

2006  – SEK 40K – CAPIO, (Project manager)

2007 – SEK 40K – CAPIO, (Project manager)

Priser och utmärkelser

2020 – Tilldelad priset “Best Poster Prize” för ”Effects of oral neuromuscular training on swallowing dysfunction among older people in intermediate care” vid UK Stroke Forum.

2017 – Tilldelad ”Innovator’s Stipendium” 2017 (SEK 400,000)

2016 – Utnämnd till Årets Yrkeskvinna 2016 by BPW Sweden.

2016Utnämnd till en av Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer 2016

2016 – Tilldelad pris för en av Sveriges 10 bästa innovationer 2016

2016 – Tilldelad ett entreprenörsstipendium (SEK 200,000)

2013 – Tilldelad ”Best poster award”: “Aspects of eating and quality of care among elderly in short-term accommodation – before and after an intervention”. The 20th  IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics. Seoul, Korea

2013 – Nominerad till ”Årets kvinnliga innovatör 2013”

2012 – IQoro nådde den svenska finalen i ”The Best 12 Ideas of 2012”

2012 – IQoro vann andrapris i tävlingen “Venture Cup Nord

2012 – IQoro “My Innovation – a New Medical Technical Device and Training Method” valdes ut till Gävleborgs vinnare av SKAPA-stipendiet, som delar ut årligen till minne av Alfred Nobel.

2008 – Tilldelades “Athenaprisets hedersomnämnande för klinisk forskning”. Ett pris som delas ut av Sveriges regering, Näringsdepartementet, i samarbete med Dagens Medicin och läkemedelsindustrin.

2006 – Framröstad till ”Årets företagare” i Hudiksvall.

Postitioner och ansvar

2022 – Pågående Styrelsemedlem, Umeå University Holdning AB

2015 – 2019 – Handledare till logoped-doktorand Patricia Hägglund, Umeå universitet. Logoped på doktorandnivå försvarar sin avhandling den 12 april 2019:  ”Swallowing dysfunction among older people in short-term care: Prevalence, effect of intervention, and risk of mortality”. I interventionsstudien har IQoro använts. Eva Levring Jäghagen var huvudhandledare, Per Wester och jag bihandledare.

2008 – 2009 – Handledare för Cecilia Thorén, magisterstudent i logopedi Linköpings universitet

2008 – 2009 – Handledare för Mariana Pettersson, magisterstudent i logopedi, Linköpings universitet

2007 – 2010 – Styrelsemedlem, Svenska dysfagiförbundet

2000 – 2007 – Invald till vice ordförande i styrelsen för svenska dysfagiförbundet.

1974 – 1978Amanuens, Tandläkarhögskolan, Umeå. Arbetade på tre avdelningar: Institutionen för fysiologi, endodonti och kariologi

Referentgranskning av artiklar

2020 – Referentgranskning av artikel i IJMS, Irish Journal of Medical Science Springer Journals, Editorial Office

2020 – Referentgranskning av artikel i BMC Geriatric

2009 – Referentgranskning av artikel i the Journal of Oral Rehabilitation

Patent

IQoro är en oral neuromuskulär träningsprodukt, patenterad och CE-märkt av MYoroface AB med Mary Hägg krediterad som uppfinnare.

Varumärkesskydd har tilldelats i Norge, Australien, Schweiz, EU, Japan, Nya Zeeland och USA – 17 januari 2019.