MYoroface i lyckat samverkansprojekt inom äldreomsorgen

Sväljträning med IQoro och anpassade måltidskoncept motverkar undernäring.

Hösten 2016 sjösatte Hudiksvalls kommun ett pilotprojekt i samarbete med MYoroface AB. Målbilden var att skapa en effektiv modell för att motverka undernäring och skapa livskvalité bland äldre.

Slutrapporten – som kom i dagarna – visar tydligt på hur effekten av samverkan mellan olika yrkesgrupper ger resultat.

Boendeanpassade måltidskoncept i kombination med adekvat sväljträning har lett till förbättrad sväljförmåga, ökad aptit och därmed viktuppgång bland äldre.

”Förhoppningsvis kan Hudiksvallsmodellen slå rot och få spridning även utanför kommunen.” säger de projektansvariga.

Ta kontakt med oss om du är intresserad av att läsa rapporten.