Svensk medtech-innovation tar upp kampen mot onödiga kirurgiska ingrepp och allvarliga läkemedelsbiverkningar

Över 400 miljoner människor världen över lider av reflux. En svensk innovation, ett neuromuskulärt träningsredskap, tar nu upp kampen mot både kostsamma kirurgiska ingrepp och långtidsanvändning av syradämpande läkemedel, som kopplas till ett stort antal allvarliga biverkningar.

Miljoner människor använder dagligen syradämpande mediciner, så kallat protonpumpshämmare (PPI), mot problem med reflux. Under många år har vetenskaplig forskning varnat för biverkningar vid långtidsanvändning av preparaten. Bland biverkningarna återfinns allt från hjärtinfarkt och magsäckscancer till ökad risk för frakturer, tarminfektioner och lunginflammation.

I två nyligen publicerade forskningsstudier har Taher Darreh-Shori, docent vid institutionen för neurobiologi vid Karolinska Institutet, dessutom kunnat påvisa att långtidsanvändningen kraftigt ökar såväl risken att drabbas av demens som risken för manlig infertilitet.

Reflux beror på diafragmabråck

Det neuromuskulära träningsredskapet IQoro behandlar grundorsaken till reflux genom att nyttja kroppens naturliga kommunikationssystem. 90 sekunders träning om dagen ger bevisad effekt enligt mångårig vetenskaplig klinisk forskning, finansierad av bland annat svenska staten. I studier där IQoro använts har över 98 procent av användarna förbättrats signifikant och upp till 73 procent blivit helt symtomfria.

Behandla grundorsaken istället för att utsätta individen för onödiga risker

– Forskningen pekar tydligt på allvarliga risker med långtidsanvändning av PPI-läkemedel. Bara i Sverige är minst två miljoner dagligen beroende av syradämpande. De förtjänar att få information om att det går att behandla grundorsaken till reflux utan onödiga operationer och negativa läkemedelsbiverkningar. Givetvis är läkemedel bra att använda i det initiala skedet innan grundorsaken åtgärdats men långtidsanvändning bör alltid undvikas. Vi uppmanar till att bryta tystnaden och tar upp kampen för individen som lider helt i onödan, säger Linn Hägg, medgrundare av MYoroface, företaget bakom innovationen IQoro.

För mer information och bilder, vänligen kontakta
Medgrundare/Försäljnings- och marknadsdirektör Linn Hägg
linn@myoroface.com, +46 70 344 89 55