Svenska medtech-bolaget MYoroface expanderar – lanserar innovation mot reflux på hela den nordiska marknaden

Svenska medicintekniska företaget MYoroface ligger bakom den unika innovationen IQoro, som behandlar grundorsaken till bland annat reflux, sura uppstötningar och halsbränna. Nu lanseras IQoro på hela den nordiska marknaden. Genom den långsiktiga strategin med global expansion kan företaget nå ut till den femtedel av världens vuxna befolkning som lider av reflux.

Det svenska medicintekniska företaget MYoroface ligger bakom det patenterade neuromuskulära träningsredskapet IQoro. Den unika innovationen bygger på över 20 års vetenskaplig klinisk forskning och behandlar grundorsaken till bland annat reflux, sura uppstötningar och halsbränna. Fram tills nu har företagets fokus legat på de redan etablerade svenska och brittiska marknaderna. Nu expanderar företaget och lanserar e-handelssajten på hela den nordiska privatmarknaden.

Intensiv tillväxtfas och global expansion

– Vi är mitt uppe i en intensiv tillväxtfas. Nya kundgrupper som tidigare inte handlat online har under pandemin hittat ut i det digitala landskapet, vilket gör att vår kundbas har växt betydligt. Med vår fortsatta expansion i Europa under senare hälften av 2021, räknar vi med att vi kommer att nå nya försäljningsframgångar. Satsningen är en del av vår långsiktiga strategi, där en global expansion är nästa naturliga steg, säger Ylvali Gerling, vd och medgrundare på MYoroface.

Orsaken till reflux kan enkelt behandlas

Mer än 20 procent av världens vuxna befolkning beräknas lida av reflux, med symtom som halsbränna, sura uppstötningar och ret- och slemhosta. Reflux orsakas av ett diafragmabråck, där magsäcken genom försvagad muskulatur i diafragman kan tränga in i brösthålan och orsaka läckage av magsyra. Detta behandlas framgångsrikt genom neuromuskulär träning med IQoro.

– Med vår expansion kommer vi att kunna nå ut till fler som lider av problem med reflux. Vi vill att de ska kunna behandla grundorsaken istället för att bara reducera symtomen med hjälp av syrahämmande läkemedel, som dessutom kan ge allvarliga biverkningar vid långtidsanvändning. Att kunna ge över 1 miljard människor möjligheten att höja sin livskvalitet genom IQoro ger oss kraften att fortsätta ut i världen, avslutar Ylvali Gerling.