De här reflux-symtomen går inte att behandla med refluxmedicin

Refluxmedicin är det vanligaste sättet att behandla reflux-symtom som halsbränna, klumpkänsla i halsen och harklingar. Men många gånger är medicinen verkningslös. Läs mer om vilka reflux-symtom som inte går att behandla med läkemedel.

Reflux är ett vanligt hälsoproblem över hela världen. I västvärlden lider nästan 20 procent av invånarna av besvär som beror på reflux.

Vanliga symtom på reflux är:

 • En klumpkänsla i halsen
 • Hes röst
 • Segt slem i halsen
 • Långvarig rethosta

Eftersom reflux är så vanligt, är det också många som tar refluxmediciner. Den skrivs ofta ut till personer som lider av ett eller flera av symtomen ovan, men det går också att köpa receptfritt på apotek.

Refluxmediciner kan ge allvarliga biverkningar

Vanliga refluxmediciner, som protonpumpshämmare (ppi:er), bör främst användas under en kortare period.

Anledningen är att ppi:er kan ha allvarliga biverkningar om de används under en längre tid.

 • Enligt en studie bör fördelar och nackdelar noga vägas mot varandra. Det gäller speciellt vid längre tids användning.
 • I en annan studie drog man slutsatsen att ppi:er kan bidra till utveckling av demens. Därför, menar man, går det också att hindra utvecklingen av demens genom att undvika protonpumpshämmare. 
 • I en tredje studie drog man slutsatsen att ppi:er kan öka risken för tarminfektioner.
 • En fjärde studie tyder på att även en kort tids användning av ppi:er kan ha en negativ kognitiv påverkan.

Några möjliga allvarliga biverkningar av ppi:er är en ökad risk för:

 • Demens
 • Benbrott
 • Tarminfektioner
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Lunginflammation
 • Minskad upptagning av näringsämnen

Anders från The Real Group slutade med refluxmedicin

I nästan 40 år har sångaren, kompositören och arrangören Anders Edenroth turnerat världen runt med den prisbelönta sånggruppen The Real Group. Trots de stora musikaliska framgångarna har han under många år faktiskt haft problem med sitt eget instrument – rösten.

Jag är helt symtomfri och äter inga mediciner mot reflux längre. Läs Anders berättelse

Refluxmedicin har begränsad eller ingen effekt mot de här symtomen

Du kan få refluxmedicin utskrivet mot symtom som beror på reflux. Men i vissa fall hjälper inte medicinen alls – eller så hjälper den bara till en viss del.

Det här bekräftas också i en studie där forskarna drar slutsatsen att refluxmedicin inte bör användas mot ihållande halssymtom.

Klumpkänsla i halsen

Klump i halsen när jag sväljer

Medicin mot reflux hjälper inte mot klumpkänsla i halsen. Vanligtvis beror klumpkänslan på att muskler i halsen inte fungerar korrekt.

De felande musklerna kan ge känslan av kramp i halsen och göra det svårt att svälja mat.

Beror på svaga muskler

Känslan av en klump i halsen beror vanligtvis på en obalans i den muskelkedja som vi använder när vi sväljer mat. Den främsta anledningen brukar vara ett diafragmabråck – när en muskel som kallas för diafragman har blivit försvagad.

Medicin skrivs ut även när det inte fungerar

Enligt studien ovan skrivs ofta refluxmedicin ut till patienter med problem som klump i halsen, trots att medicinen inte hjälper.


Hes röst

Reflux-behandling och symtom

En hes röst kan bero på att magsyra läcker upp från magen och irriterar stämbanden.

I studien som nämns ovan fann man också att ppi:er har samma effekt på hes röst som placebo (tabletter som inte innehåller läkemedel).


Segt slem

Långvarig rethosta med segt slem

Om du har reflux eller halsbränna skapar kroppen segt slem för att skydda din matstrupe mot den frätande magsyran.

Medicin mot reflux kan minska skadan som magsyran gör på matstrupen. Det kan också minska mängden slem i halsen, men slemmet försvinner inte helt.

Du kan alltså få mindre slem i halsen men en del av dina besvär kan fortfarande kvarstå.


Långvarig rethosta

Segt slem i halsen

Långvarig rethosta kan bero på samma sak som hes röst. När magsyra irriterar stämbanden är hostningar kroppens sätt att rensa bort magsyran.


Bli av med dina reflux-symtom med IQoro

Alla symtom som nämns ovan går att behandla med IQoro. Symtomen beror i grunden på en försvagad muskel – diafragman – som stärks när du tränar med IQoro regelbundet.

Symtomen orsakas av svaga muskler

När diafragman blir försvagad kan magsyra läcka upp i matstrupen och skapa obehag. Men även andra muskler i muskelkedjan påverkas av försvagningen. Då får även dessa muskler problem och slutar fungera korrekt.

IQoro tränar de svaga musklerna

IQoro tränar de svaga musklerna och det kan hjälpa dig bli av med dina symtom. Varje träning tar 30 sekunder, och om du gör det regelbundet blir dina muskler allt starkare.

När musklerna blir starkare, minskar också symtomen.

5.0 star rating

”Mår så mycket bättre efter snart 4 månaders träning med IQoro. Den har hjälpt mig otroligt mycket med mina besvär.”

Emil G, verifierad kund.

Källor

Cognitive impact after short-term exposure to different proton pump inhibitors: assessment using CANTAB software. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26714488/

Systematic review: the use of proton pump inhibitors and increased susceptibility to enteric infection. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21999643/

Persistent throat symptoms should not be treated with pills that reduce stomach acid. https://evidence.nihr.ac.uk/alert/throat-symptoms-should-not-be-treated-with-ppis/

Association of Proton Pump Inhibitors With Risk of Dementia: A Pharmacoepidemiological Claims Data Analysis. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26882076/

Adverse Effects Associated with Proton Pump Inhibitor Use. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7887997/

Läs mer