Ont i bröstet bakom revbenen och i ryggen

Ibland upplevs smärta i bröstet, ryggen, mellangärdet och bakom revbenen i samband med, eller efter, en måltid och kan då kännas som en kramp. Har du ett eller flera av dessa symtom kan det vara ett tecken på diafragmabråck.

Om smärtan är något som nyss uppkommit, ökar i styrka och gör att du känner dig orolig bör du snarast kontakta vården. Det kan vara kärlkramp eller en hjärtinfarkt.

Men att ha ont bakom bröstbenet eller revbenen, i mellangärdet och i ryggen kan ha många förklaringar som inte är akuta eller farliga. Andra orsaker till att ha ont i bröstet kan vara inflammation, muskelvärk eller panikångest.


Varför får du ont i bröstet i samband med en måltid?

Enkelt självtest på 3 minuter.

Har du den vanligaste orsaken till detta obehag?

Du får svar direkt!


Kvinna med smärtor i bröstet orsakat av diafragmabråck

Orsak till smärta i bröstet av diafragmabråck

Diafragmabråck betyder att din diafragma är försvagad och släpper upp del av magsäcken i brösthålan.

Magsäcken trycker då undan andra organ och släpper upp magsyra som tillsammans orsakar en smärta som kan förväxlas med en hjärtinfarkt.

Behandla smärta i bröstet

Om du har ont bakom bröstbenet på grund av diafragmabråck med symtom som halsbränna, sura uppstötningar eller magkatarr behandlas du ofta med läkemedel som exempelvis: Omeprazol, Omecat, Omezolmyl, Omestad, Losec, Esomeprazol, Nexium, Lanzoprazol, Lanzo, Pantoprazol eller Pantoloc. Dessa dämpar magsäckens produktion av syra.

Däremot är det inga behandlingsmetoder som ska användas på lång sikt på grund av de många negativa biverkningarna. Behandlingen kan även gå ut på att du ändrar kost- och levnadsvanor, endast i svårare fall brukar operation erbjudas.

IQoro är en helt naturlig neuromuskulär behandling och träningsmetod, som behandlar orsaken till diafragmabråcket och inte bara symtomen. Den ger inga biverkningar och bygger på mer än 20 års evidensbaserad forskning.

Allt som krävs är att du tränar med IQoro i 90 sekunder om dagen tills du upplever att du är besvärsfri. Därefter är det viktigt att underhållsträna.

Läs mer om behandling med IQoro.

Källhänvisningar

  1. Läkemedelsvärlden (2011), PPI kopplas till allvarliga biverkningar, https://www.lakemedelsvarlden.se/ppi-kopplas-till-allvarliga-biverkningar/ Hämtad 2018-10-26 kl 14:24Region Halland, Läkemedelskommittén (2018), Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare, Att sluta med behandlingen, https://www.regionhalland.se/PageFiles/136945/724_Broschyr_A5_PPI_V6.pdf Hämtad: 2018-10-26 kl 17:16
  2. Region skåne, Terapigrupp Gastroenterologi (2017) Att sluta med protonpumpshämmare, Information till dig som skall avsluta din behandling https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/patientinformation/patientinformation-protonpumpshammare.pdf Hämtad 2018-10-26 kl 17:19 (borttagen) Ny länk: https://vardgivare.skane.se/patientadministration/patientinformation/broschyr/att-sluta-med-protonpumpshammare/
  3. Läkartidningen (2008), Ökad risk för magsjuka med protonpumpshämmare, nr 17 http://ww2.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=9323 (borttagen) Ny länk: https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/lakemedelsfragan/2008/04/okad-risk-for-magsjuka-brmed-protonpumpshammare/
  4. Landstinget Västernorrland, Läkemedelskommittén (2018), Informion om omeprazol och andra protonpumpshämmare – att sluta med behandlingen, Hämtad 2018-10-30 kl 13:25.
  5. Region Örebro län, Läkemedelskommittén (2017), Patientinformation; Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare, Att sluta med behandlingen, Hämtad 2018-10-30
  6. Neal K., Scott H., Slack R., Logan R. (1996), Omeprazole as a risk factor for campylobacter gastroenteritis:case-control study, BMJ vol.312 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8601113

Läs mer om IQoro