Vetenskapsradion i Sveriges Radio: Många äldre får svårt att svälja

Många äldre får svårt att svälja. Nu visar en ny oberoende studie att sväljförmågan kan tränas upp på ett enkelt sätt.

Personer med sväljsvårigheter (dysfagi) riskerar att förutom undernäring och risk för lunginflammation även att utveckla ett socialt handikapp. Att sätta i halsen, hosta och harkla sig upplevs av många som genant i sociala sammanhang med mat och dryck.

Nära två tredjedelar av de 391 äldre personerna på korttidsboende som deltog i logopeden Patricia Hägglunds avhandling vid Umeå Universitet, led av sväljsvårigheter.

Nu visar även denna oberoende studie att sväljförmågan kan tränas upp på ett enkelt sätt genom det neuromuskulära träningsredskapet IQoro som behandlar bland annat ät- och sväljsvårigheter.

Studien visar att de som fick behandling med IQoro (som i inslaget benämns som ”munskärm”) fick en markant förbättrad sväljfunktion jämfört med en kontrollgrupp.

Lyssna och läs repotaget från Sveriges Radio, Vetenskapsradion här.