Därför börjar du snarka – sjuksköterskan förklarar

Vilken är den vanligaste bakomliggande orsaken till snarkning? Specialistsjuksköterska Charlotte berättar hur IQoro skiljer sig från andra hjälpmedel mot snarkning och varför många snarkare får så bra resultat av sin träning med IQoro.

Den vanligaste bakomliggande orsaken till snarkning och sömnapné är försvagad inre muskulatur. När vi har försvagade muskler i tungan, mjuka gommen, svalget, strupen och överst på luftröret så finns det en risk att vi under vila drabbas av snarkning och – i värsta fall – även andningsuppehåll, så kallad sömnapné.

När man har försvagade muskler så vet vi vad man behöver göra. Man behöver träna muskulaturen för att göra någonting åt den bakomliggande orsaken.

En spray, en snarkskena eller en kudde kommer inte att stärka dina muskler.

Det finns hel del olika hjälpmedel mot snarkning. Det finns spray, plåster, kuddar och olika former av tejper. Däremot kommer dessa saker inte kunna ge dig mer än bra symtomlindring. Det är nämligen så att en spray, en snarkskena eller en kudde aldrig kommer att kunna stärka dina muskler.

IQoro är ett oralt neuromuskulärt träningsredskap. Från början togs det fram för att hjälpa personer drabbade av stroke som efteråt fått svårt att svälja. Sedan visade det sig att träningsmetoden är mycket effektiv mot diafragmabråck och symtom på diafrgmabråck.

Diafragmabråck innebär att man har en försvagad inre muskulatur i området kring just diafragman.

Vad vet du egentligen om snarkning?

Gör ett enkelt quiz på 3 minuter – du får även ny kunskap om snarkning och effektiv behandling


Så hjälper träning med IQoro mot snarkningen

När man tränar med IQoro tre gånger tio sekunder, och upprepar detta tre gånger om dagen, så stärker det samtlig muskulatur som används i sväljningsprocessen. Det är en förprogrammerad händelsekedja som vi använder oss av varje gång vi ska svälja mat eller dryck.

När vi sväljer använder vi inte bara halsen, utan även våra läppar, tungan, hårda- och mjuka gommen, svalget och strupen. Ja, även översta delen av luftstrupen för att den ska stängas så att maten och drycken går vidare ned i matstrupen. Sedan fortsätter den genom diafragman, genom övre magmunnen och ner till magsäcken.

Det är därför som så många upplever att IQoro gör stor skillnad för deras snarkning och sömnapné. Detta på grund av att de här musklerna som är försvagade vid snarkning och sömnapné aktiveras vid träningen med IQoro.

Nu vet ni hur det går till!