MYoroface bryter ny mark – IQoro lanseras inom offentlig sjukvård i Storbritannien

Från och med 1 maj 2022 har MYoroface fått förskrivningsrätt på IQoro inom hela det offentliga sjukvårdssystemet (National Health Service) i Storbritannien. Det totala värdet på den marknad där IQoro nu kan förskrivas motsvarar 2.8 miljarder GBP (34,72 miljarder SEK).

IQoro är ett innovativt neuromuskulärt träningsredskap som behandlar grundorsaken till bland annat ät- och sväljsvårigheter(dysfagi), reflux och snarkning. I Storbritannien lider minst 20 procent av befolkningen, ca 13 miljoner människor av något av dessa tre.

Förskrivningsrätten innebär att patienter som lider av problem inom något av de områden som IQoro behandlar, kan få träningsredskapet förskrivet av läkare eller annan vårdprofession med förskrivningsrätt utan någon patientkostnad. IQoro finansieras av sjukvården inom det allmänna ersättningssystemet i Storbritannien.

”Det här är en oerhörd framgång för bolaget då Storbritannien är Europas viktigaste MedTech marknad och det bekräftar även att IQoro har en självklar plats i det offentliga sjukvårdssystemet”, säger Ylvali Gerling, VD, MYoroface AB.

Den stora majoriteten av bolagets nuvarande kunder i Storbritannien har själva investerat i sin IQoro. De representerar dock bara en liten del av de som verkligen skulle vilja behandla sina problem.

”IQoro på recept kommer bidra till en betydande ökning av antalet personer vi kan hjälpa till en bättre livskvalitet”, säger Terry Morris, Business Development Manager UK, MYoroface AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Ylvali Gerling, CEO, Grundare
Mail: ylvali@myoroface.com
Telefon: +46 70 344 56 65

Terry Morris, Business Development Manager, UK
Mail: terry.morris@myoroface.com
Telefon: +46 70 837 08 37