Glädjande resultat med IQoro och barn med CP

Sammanfattning av presentationen som hölls i går av logoped Natalie Morris, Storbritannien.

Natalie Morris är logoped, kliniskt verksam och chef för för Integrated Therapy Solutions. I går 1/7-19 presenterade hon sina resultat i den studie som hon har lett under 20 veckors tid. Deltagarna på föreläsningen var logopeder från olika delar av landet.

Natalies huvudsakliga patientgrupp är barn och unga med cerebral pares. Hon har länge önskat mer effektiv träning och förbättrade träningsmetoder som leder till positiva förändringar för individen. I sin kohort-studie* har hon låtit patienter som grund av deras problem med dregling inleda träning med IQoro. Patienterna var kända sedan tidigare och hon arbetat med dem under flera års tid och med olika andra behandlingsmetoder.

Natalie presenterade först de senaste rekommendationerna från både brittiska myndigheter, amerikanska specialkliniker och granskande rapporter om effekterna av botoxinjektioner i salivkörtlarna för att minska salivproduktion. Därefter presenterade hon sina egna resultat från de tio fallstudier hon genomfört och där de som ingick i studien fick träna med IQoro 10 sekunder x 3, tre gånger om dagen.

Alla barn visade förbättring inom fyra veckor.

Samtliga barn hade dessförinnan haft en rad olika behandlingar, ibland under flera år. Vid slutet av de 20 veckorna visades signifikant förbättring av sväljning, hållning, andningskontroll, minskad dregling bland annat.

Utvärderingen efter presentationen var mycket positiv och fler av hennes kollegor inom logopedi har uttryckt ett stort intresse av att använda IQoro som en del av deras behandlingsplan och som ett viktigt och värdefullt verktyg i verktygslådan.

Har du frågor och funderingar kontakta Natalie Morris via mejl: [email protected]

*Kohort: Observationsstudie där individerna har något gemensamt t ex födda samma år, har samma diagnos eller bor på samma plats.