Mary Hägg ny docent vid Uppsala Universitet

Nyligen utnämndes forskaren, innovatören och tandläkaren Mary Hägg på Hudiksvalls Sjukhus till docent i experimentella öron-, näs- och halssjukdomar vid Uppsala Universitet. Hennes omfattande forskning handlar om neuromuskulär träning och hur den kan behandla allt från diafragmabråck, reflux och sömnapné till tal- och sväljsvårigheter och ansiktsförlamning relaterad till stroke.

Vad innebär en docenttitel?

– En docenttitel är en akademisk titel som innebär att den vetenskapliga kompetensen är högre än en doktorsexamen, som är den högsta akademiska examen. För att kunna ansöka om en docenttitel finns en mängd krav att uppfylla. Förutom doktorsexamen, den självklara ämneskompetensen och den pedagogiska erfarenheten ska även minst 15 studier ha publicerats internationellt, varav minst 11 efter själva disputationen. En självständighet i forskningsarbetet samt samarbete med andra universitet ska kunna uppvisas. Docenttiteln innebär även rätt att undervisa och handleda på alla nivåer inom universitet och högskola.

Vad betyder docenttiteln för dig?

– Det betyder väldigt mycket både för mig som forskare och person. Det är ett erkännande av att det vetenskapliga arbetet jag lagt ner har blivit högt värderat. Att jag är betydelsefull. Det öppnar också fler dörrar. Jag kan sitta med i betygsnämnder, medverka som opponent vid disputationer samt granska andras artiklar.

Kan du berätta lite om forskningen som har lett fram till din docentur?

– I mitt arbete som sjukhustandläkare upptäckte jag att det saknades en effektiv behandling för människor som på grund av olyckor eller sjukdomar hade problem att svälja. Jag insåg att munnen kunde liknas vid en bredbandsuppkoppling till hjärnan och att svaret på gåtan fanns i just neuromuskulär träning. Jag förstod också att kopplingen mot matstrupen och hela vägen ner till magsäcken fanns, varpå helt nya forskningsområden öppnade sig.

– Idag vet vi att allt hänger ihop – munnen, hjärnan, nerverna, matstrupen, diafragman – och att det går att behandla grundorsaken till en mängd problem tack vare min innovation, det neuromuskulära träningsredskapet IQoro.

Vad ska du göra nu?

– Jag ska fortsätta att arbeta med mina pågående projekt. Ett forskningsprojekt om behandling av snarkproblem och sömnapné, där hälften av patienterna behandlas med IQoro och den andra halvan med en nästejp. Utöver det ett forskningsprojekt om reflux orsakat av diafragmabråck där interventionsgruppen behandlas med IQoro och kontrollgruppen med syradämpande medicin. Till sommaren går jag i pension efter 31 år på min tjänst som Områdesansvarig vid Tal & Svälj Center vid Öron-näs-halskliniken på Hudiksvalls Sjukhus och 11 år som traditionell tandläkare. Efter det tänker jag ägna mig mer åt arbetet kring IQoro. Jag kommer också att hålla kurser för logopeder i England och föreläsa i Sverige. Det ser jag fram emot.

Grattis till docenturen, Mary!

Utdrag ur protokoll från docenturkommittén vid Uppsala Universitet:

”Eftersom det är till nytta för undervisning och forskning och den vetenskapliga och pedagogiska meriteringen är tillräcklig, föreslår docenturkommittén att Mary Hägg antas som docent i experimentella öron-, näs- och halssjukdomar vid Uppsala universitet.”

För mer information och bilder, vänligen kontakta
Medgrundare/Försäljnings- och marknadsdirektör Linn Hägg, linn@myoroface.com ,+46 70 344 89 55