Ny neuromuskulär behandling för diafragmabråck förkortar interventionstiden för vårdpersonal och patienter

Docent Thomas Franzén och docent Mary Hägg har skrivit ett bokkapitel för IntechOpen, världens ledande utgivare av Open Access-böcker. Slutsatserna i kapitlet är att reflux orsakas av ett diafragmabråck och att detta kan behandlas framgångsrikt med det neuromuskulära träningsredskapet IQoro. Behandlingen förkortar också interventionstider för såväl vårdpersonal som patienter.

IntechOpen är världens ledande utgivare av digitala böcker, så kallade Open Access-böcker. Det nyligen publicerade bokkapitlet är skrivet av docent och överläkare i kirurg Thomas Franzén, Linköpings universitet, tillsammans med docent Mary Hägg, Uppsala universitet. I kapitlet diskuteras refluxsjukdomar och deras nuvarande behandlingar. Här presenteras IQoro – ett nytt neuromuskulärt träningsredskap – och en effektiv icke-invasiv behandling som ett alternativ till långvarig medicinering eller refluxoperation.

Innan publicering granskades bokkapitlet av IntechOpens prestigefyllda panel av kliniker och akademiker.

Reflux kan behandlas framgångsrikt med neuromuskulär träning

Mer än 20 procent av befolkningen lider av reflux. De viktigaste slutsatserna i kapitlet är att reflux orsakas av ett diafragmabråck, där magsäcken genom försvagad muskulatur i diafragman kan tränga in i brösthålan; och att detta kan behandlas framgångsrikt genom neuromuskulär träning med IQoro.

– Vårt bokkapitel visar att det går att nå och aktivera glatt muskulatur genom stimulans av nervsystemet. Det sker på samma sätt som när vi aktiverar den viljestyrda tvärstrimmiga muskulaturen. Nyckeln är oral neuromuskulär träning som når och provocerar hjärnstammen, säger docent Mary Hägg.

Effektiv behandling utförd av patienten sparar värdefull tid

– Den behandling som patienten själv kan utföra är det mest hälsoekonomiska när det gäller effektiv användning av kliniska resurser. Behandlingen kan påbörjas omedelbart innan fullständiga invärtes undersökningar ens kan planeras in. Detta är särskilt relevant i den nuvarande pandemin där väntelistor för remitteringar eller eventuella operationer är långa. Det betyder att det finns värdefull tid att spara, både för vårdpersonal och för patienter, säger docent och överläkare i kirurgi, Thomas Franzén.

Läs hela bokkapitlet:
Introducing an innovative oral neuromuscular treatment of the underlying reason for reflux caused by Hiatus hernia

För mer information, vänligen kontakta
Business Development Director Terry Morris, terry.morris@myoroface.com, +46 70 837 08 37.