Snarkning + reflux = sant

Snarkning och reflux har ett samband. Båda problemen förstör effektivt nattsömnen för väldigt många. Men visste du att de har samma grundorsak: försvagad inre muskulatur? Det innebär att det är vanligt att både snarka och ha reflux. Det innebär också att snarkning och reflux kan behandlas med samma metod – samtidigt.

I den naturliga sväljningsprocessen ingår totalt 148 muskler från läpparna, munhålan, svalget, matstrupen, ner till diafragman och magsäcken.

Den här muskulaturen är central för många viktiga funktioner som att kunna andas, äta, tala och le. Därmed kan det uppstå problem om musklerna försvagas.

Snarkning uppstår i svalget

När muskulaturen i svalget är försvagad, slappnar den av för mycket när du sover. Då klarar musklerna inte av att hålla luftvägen helt öppen och det blir trångt för luften att passera när du andas.

Detta leder till att mjuka gommen börjar vibrera i luftdraget och det är vibrationerna som orsakar snarkljuden. Pröva själv att dra in luft så att du framkallar ett snarkljud. Då känner du var vibrationerna uppstår.

Det finns visserligen andra orsaker till snarkning, men försvagad och alltför avslappnad muskulatur svalget är den allra vanligaste.

Vibrationer i mjuka gommen skapar snarkning

QUIZ | Vad vet du om snarkning?

Testa dina kunskaper i ett snabbt quiz.

Orsaken till reflux sitter längre ner

Följer du matens väg till magen via matstrupen kommer du lite längre ner till diafragman. Det är en tunn och kraftfull muskel som delar överkroppen i två halvor.

Matstrupen leder genom ett hål i diafragman som heter hiatuskanalen. Under diafragman passerar maten slutligen genom magmunnen och ner i magsäcken.

Snarkning och reflux orsakas av försvagad inre muskulatur

Längs hela vägen sitter det muskler som arbetar koordinerat för att transportera maten på ett säkert och effektivt sätt ner till magen. Väl där blandas den med den frätande magsyran, och det innehållet vill du helst inte ha upp igen.

Däremot kan det vara nödvändigt att innehållet kommer upp vid vissa tillfällen – när vi ska rapa eller kräkas. Då kan magsäcken glida upp genom hiatuskanalen så att magmunnen kan släppa ut innehåll.

Problemen uppstår när diafragman är försvagad så att magsäcken tillåts glida upp okontrollerat. Det leder till läckage av magsyra, vilket vi känner av som reflux, halsbränna och sura uppstötningar.

Har du försvagad muskulatur som kan leda till reflux?

Enkelt självtest på 3 minuter visar om du har ett diafragmabråck

Bernt blev av med grav sömnapné och reflux

Bernt hade grav sömnapné, vilket upptäcktes av hans fru. Däremot var det reflux som höll honom vaken om nätterna. Han behandlade båda problemen effektivt med hjälp av IQoro.

Bättre resultat kan man inte förvänta sig i min ålder menade de. Sjuksköterskan sa att jag kunde lämna tillbaka CPAP:en, vilket kändes bra. Läs Bernts berättelse

Snarkning och reflux hänger ihop

Alla de här musklerna ingår alltså i samma process – sväljningsprocessen. Om muskulaturen i en del av muskelkedjan är försvagad och leder till problem är det inte ovanligt att det blir problem även i andra muskler i muskelkedjan. Det är därför som snarkning och reflux hänger ihop.

Det är också vanligt att din reflux blir värre när det är dags att gå och lägga sig. Smärta och obehag som refluxsjukdom orsakar kan göra det svårt att sova.

När du lägger dig ner och kroppen slappnar av ökar risken för att magsäcken ska glida upp genom hiatuskanalen och läckaget av magsyra förvärras.

Det är faktiskt många som av den anledningen bara drömmer om att kunna ligga ner och sova. Kompromissen blir nämligen att sova halvsittande för att ha något så när kontroll på magsäckens position.

Reflux gör det svårt att ligga ner och sova

Reflux gör det svårt att ligga ner och sova

Snarkning å sin sida påverkar inte alltid sömnen för den snarkande själv. Men ofta bidrar den till störd nattsömn. Snarkande kan leda till att du vaknar upp under natten och inte blir riktigt utvilad. Dessutom kan snarkningen påverka den du kanske delar sovrum med.

Det är ganska vanligt att snarkare även har sömnapné, andningsuppehåll under sömnen. Om luftvägarna kollapsar helt under sömnen och lufttillförseln stryps i minst tio sekunder när du sover definieras det som sömnapné.

Många drabbade är inte alls medvetna om det själva, men inte desto mindre kan det ha stor påverkan på hur utvilad du känner dig och vilken återhämtning sömnen ger.

Flera problem – en lösning

Fördelen med att problemen har sin grund i samma process och muskelkedja är att det även går att hitta lösningen där.

När du förbereder en sväljning skickas nervsignaler från munhålan via hjärnan ut till muskulaturen i sväljningsprocessen och talar om för musklerna att börja jobba.

Muskler som aktiveras och regelbundet får arbeta blir starkare.

IQoro är ett patenterat neuromuskulärt träningsverktyg och utnyttjar just den här processen på ett högintensivt sätt. Under intervaller om tio sekunder stimuleras nerverna som via hjärnan ger signaler till sväljningsprocessens alla 148 muskler att arbeta – det vill säga att träna.

Man skulle kunna säga att IQoro sätter igång en långdragen powersväljning. Studier vid svenska universitet har visat att det är väldigt effektivt för att träna upp försvagade muskler i sväljningsprocessen, och på så vis behandla alla de symtom som är kopplade till den försvagade muskulaturen.

Därför kan du bli av med snarkning och reflux på samma gång. Effektivt, enkelt, helt naturligt och så smart att många inte riktigt tror att det faktiskt kan fungera.