Sömnapné och andningsuppehåll

Andningsuppehåll som även kallas sömnapné beror på att muskulatur i svalget och övre luftvägar är försvagade. Det som sker när muskulaturen är försvagad är att luftvägarna inte klarar av att hålla sig öppna utan faller samman och blockerar luftvägen.

Sömnapné kan leda till flera allvarliga sjukdomar. Forskning visar ett samband med förhöjt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, diabetes och depression. Det finns också ett samband mellan sömnapné och trafikolyckor.

För att räknas som sömnapné ska andningsuppehållet hos vuxna pågå under minst 10 sekunder. Hos en person med grava andningsuppehåll kan apnéer inträffa upp till 600 gånger under en och samma natt.

Oftast är det inte du själv som upptäcker att du har sömnapné. Troligen är det en partner eller närstående som uppmärksammat att du har andningsuppehåll. Det kan också vara så att du sökt läkare på grund av exempelvis muntorrhet, dagtrötthet, huvudvärk, orolig sömn eller humörsvängningar.

Det är inte ovanligt att du känner av sura uppstötningar, vaknar av oklar anledning, går upp och kissar under natten eller vaknar på morgonen med ont i halsen.

Orsaker till sömnapné

De övre luftvägarna och svalget består av muskler och brosk. Sömnapné orsakas ofta av en försvagad muskulatur (de så kallade konstriktorerna) i de övre luftvägarna, vilket gör att musklerna under sömn faller ihop ”kollapsar” och blockerar fri luftväg.

Bakom gomspenen har du en mjuk gom. Den mjuka gommen är en muskel som tätar upp mot näsan när vi sväljer så att mat eller dryck åker ner i matstrupen istället för upp i näsan. När vi sover slappnar musklerna av och då även mjuka gommen.

Snarkljuden som du kan ha orsakas av en försvagad mjuk gom som slappnar av för mycket och vibrerar i luftdraget vid inandning. Om även tungans muskulatur är försvagad faller tungan bakåt och ökar trycket på de övre luftvägarna och täpper till, vilket leder till ett andningsuppehåll.  

Besvären kan förvärras exempelvis om du har förstorade halsmandlar, polyper i näsan, osunda alkoholvanor eller är överviktig. Kroppen reagerar på flera sätt vid ett uppehåll i andningen. Den producerar mer adrenalin, pulsen och blodtrycket ökar medan syresättningen blir lägre.

Kroppens reaktion på detta kan ge dig symptom som till exempel dagtrötthet, huvudvärk och att du kan känna dig mer lättirriterad.

Behandling av sömnapné

Det är viktigt att kontrollera orsaken till andningsuppehållen. Har du återkommande andningsuppehåll som varar längre än 10 sekunder bör du alltid boka tid hos din vårdcentral. I väntan på att få en tid och eventuell utredning kan du börja träna med IQoro.

Med det neuromuskulära träningsredskapet IQoro stärker du den försvagade muskulaturen i svalg och övre luftvägar, som är en vanlig orsak till sömnapné. Det enda som krävs är 90 sekunders träning under dagtid.

Snarkskena

Vid lindrig till måttlig sömnapné är snarkskena nattetid ett vanligt behandlingsalternativ. Den utprovas hos en tandläkare. Syftet med snarkskenan är att flytta fram underkäken och på så sätt skapa ett underbett som drar fram tungans placering och gör att den inte faller bakåt och täpper till luftvägarna.

Att under flera timmar ha ett konstruerat underbett kan leda till bestående besvär med förändrat bett. Förändringarna sker långsamt och bör följas upp av ansvarig tandläkare.

CPAP

En vanlig behandling nattetid av medelsvår till svår sömnapné är en CPAP som hjälper dig att hålla dina andningsvägar öppna. Vissa upplever masken till apparaten som obehaglig och att apparaten låter högt, vilket kan göra det svårt att sova, medan andra är väldigt nöjda med lösningen.

Även om behandlingsmetoden för din sömnapné fungerar väl, så stärker den ingen muskulatur utan ger dig en passiv hjälp under tiden den används. Vi rekommenderar att du dagtid tränar med IQoro för att stärka den försvagade muskulaturen.

I de fall behandlingseffekten av IQoro upplevs så pass bra att du önskar avsluta en eventuellt pågående behandling, med CPAP eller snarkskena, ska detta ske i samråd med ansvarig läkare. När du uppnått önskat resultat krävs underhållsträning för att behålla muskelstyrkan och bibehålla uppnådd effekt.

Läs mer och beställ din IQoro för behandling.

10 av 10 förbättrades i pilotstudie

I en svensk pilotstudie fick tio personer med obstruktiv sömnapné (OSA) träna med IQoro under tre månader. Samtliga deltagare använde sig av CPAP, vilket de fortsatte med parallellt med träningen under studien.

Av de tio deltagarna behandlades åtta för grav sömnapné, medan besvären för de övriga två klassificerades som måttliga. Deltagarna kom från åtta olika oberoende sömninstitut runtom i Sverige. 

Samtliga deltagare förbättrades väsentligt under de tre månaderna, där de följde den normala träningsrutinen med IQoro med 90 sekunders träning om dagen, uppdelat på tre tillfällen.

För de åtta deltagarna med kategoriseringen ”grav sömnapné” då studien inleddes, hade problemen minskat till en nivå där de graderades som ”måttliga” efter de tre månadernas träning.

Den åttonde deltagaren hade en mycket grav apné (AHI-värde på 59,8) innan träningen, men hade betydligt färre andningsuppehåll i slutet (AHI-värde på 35,4) även om besvären fortfarande låg inom intervallet för grav sömnapné. Även den tionde deltagaren hade förbättrat sina mätvärden under studien, men låg alltjämt inom intervallet för måttliga besvär. 

Resultaten från studien är väldigt tydliga, även om underlaget inte är tillräckligt för att kunna göra mer omfattande statistiska analyser.

Källhänvisningar

  1. Kjellén G, Tibbling L. Manometric oesophageal function, acid perfusion test and symptomatology in a 55-year-old general population. Clinical Physiology. 1981; 1:405-15
  2. Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro® training. World J Gastroenterol 2015; 21(24): 7558-7562.