Tillbaka

  Akalasi – Achalasia cardiae (latin)

  Achalasia cardiae är en sällsynt matstrupssjukdom som vanligast uppkommer i 10-30 års ålder [1]. Akalasi innebär en motorisk störning både i matstrupens inre framdrivande muskelskikt samt nedre matstrupsmunnen, också kallad övre magmunnen (s.k. LES Lower Esophageal Sphincter)1. Varför personer drabbas av sjukdomen är okänt, men varje år drabbas ca 100 personer i Sverige av båda kön (1,2–1,5/100 000 invånare och år) [1].

  Då sjukdomen är ovanlig är det svårt att direkt få rätt diagnos. I genomsnitt har en patient med akalasi en felaktig diagnos under fyra års tid, innan rätt diagnos ställs. Ibland förväxlas symptomen vid mellangärdesbråck för achalasia cardiae. Vanligt är också att sjukdomen feltolkas som anorexia eller bulimia nervosa.[1] Därför kommer vi här att belysa viktiga skillnader samt även kortfattat beskriva olika behandlingar som finns för akalasi.

   

  Vanliga symptom akalasi

  • Alltid problem att få ner maten vid viss storlek på tuggan.
  • Vill gärna stå upp under måltid och hoppa ner maten.
  • Mat ligger obearbetad kvar i matstrupen, känns som ett tryck vilket gör att du gärna vill kräkas. Maten kommer vid kräkningar upp helt obearbetad och smakar som när du svalde den. Kan hos ungdomar lätt missuppfattas som bulimi eller anorexi.
  • Krampkänslor i bröstet.
  • Vanligt med upprepade lunginflammationer.
  • Hastig viktnedgång.

  Vanligt är att symptomen för akalasi förväxlas med mellangärdesbråck (Hiatus hernia). Läs mer om symptomen vid mellangärdesbråck här.

  Misstänks akalasi skall du omgående be om en remiss till öron-, näsa-, halsläkare, mag-tarmkirurg, barnkirurg eller gastroenterolog. Läs mer nedan under Undersökning – om du misstänker akalasi.[1]
   

  Akalasi och mellangärdesbråck – så skiljer de sig åt

  Akalasi är en ovanlig typ av esofageal dysfagi, men kan i vissa fall påminna om symptomen för mellangärdesbråck som är betydligt vanligare. Gäller det diagnosen Akalasi skall hela den latinska benämningen användas i journalen achalasia cardiae, inget annat.
   

  Missuppfattningar och feldiagnostisering

  Det är tyvärr inte ovanligt att mellangärdesbråck (hiatus hernia) och akalasi förväxlas, vilket kan leda till en feldiagnostisering vid ett läkarbesök. Det kan även uppstå missförstånd mellan läkare och patient då läkaren för att beskriva ett stopp, t.ex. vid övre matstrupsmunnen (s.k. matstrupssfinkern), använder sig av det latinska ordet akalasi som betyder stopp/förträngning. Mellangärdesbråck kan också upplevas som en stoppkänsla i

  Drift & produktion:  Wikinggruppen