Cancer och dysfagi

Här beskriver vi kortfattat hur sväljsvårigheter (dysfagi) kan uppträda som ett symtom på cancer. Vidare går vi in på hur IQoro – en neuromuskulär behandlingsmetod – kan hjälpa dig som fått problem i ansiktet, mun-, huvud-, svalg- och halsområdet i samband med en cancerbehandling.

Skräcken för cancer sitter djupt rotad. Bland det första en person med begynnande sväljsvårigheter, dysfagi, ofta kanske först tänker på är cancer. I vissa fall kan det vara symtom på cancer, men de vanligaste orsakerna till dysfagi är sviter efter en stroke eller ett diafragmabråck.

Behandling av cancer i ansikte-, mun-, huvud-, svalg- och halsområdet kan  däremot ge upphov till skador som påverkar tal-, ät och sväljfunktionen i olika grad. 

Nedan beskriver vi kortfattat hur dysfagi kan uppträda som ett symtom på cancer. Vidare går vi in på hur IQoro – en neuromuskulär behandlingsmetod – kan hjälpa dig som fått problem i ansikte, mun-, huvud-, svalg- och halsområdet i samband med en cancerbehandling.

I Sverige insjuknar cirka 1000 personer årligen i cancer inom mun-, svalg- eller strupområdet. Dessa cancerformer tillhör de mer ovanliga. Män äldre än 65 år är överrepresenterande bland de som insjuknar och motsvarar 70 procent av alla drabbade, men även yngre och kvinnor drabbas. Av de som insjuknar utgör cirka 50 procent cancer i munhålan, 25 procent i svalget och cirka 25 procent i strupen.[1]

Vanliga symtom vid munhåls-, svalg- och strupcancer

De första symtomen kan vara heshet, knölar, vårtor eller sår i munnen som inte vill läka. Det kan även handla om en ständig, konstant klumpkänsla i halsen, svårigheter att äta, tugga och svälja som kan vara mer eller mindre diffusa. Allmänt råd enligt Cancerfonden är att söka läkare om symtomen kvarstår i 4–5 veckor, eller efter 3 veckor vid heshet.[2] 

Blir det alltid stopp vid viss storlek på tuggan som du sväljer kan det bero på någon form av förträngning, till exempel ärrbildning, fickor längs matstrupen eller tumör – så kallad konstant dysfagi. Misstänks denna typ ska du omgående be om remiss till specialistläkare; kirurg eller gastroenterolog.[3]

Cancer i munhålan – oral dysfagi

 • Svårigheter att röra tungan, tugga och svälja.
 • Förändringar i talet.
 • Irritation på läppar eller inne i munhålan till exempel sår, vårta eller knöl som inte försvinner. 
 • Tandproteser som inte passar längre.

Cancer i svalget – faryngeal dysfagi

 • Sväljsvårigheter, med felsväljningar
 • Hosta och heshet.

Ibland förekommer: 

 • Problem med talet.
 • Väsande visslande ljud vid in- och utandning.

Strupcancer – ovanligare med dysfagi

 • Heshet eller röstförändringar – om cancern sitter på stämbanden.

Ibland förekommer diffusa symtom av: 

 • Lätta sväljbesvär.
 • Klumpkänsla i halsen. 
 • Smärta som ibland strålar ut mot ena örat.

Matstrupscancer – konstant esofageal dysfagi

Drabbar i Sverige cirka 400 personer årligen, framförallt män. Personer som drabbas har ofta varit rökare under många år och eller överkonsumerat alkohol.

 • Sväljsvårigheterna, dysfagi, yttrar sig som ett stopp i bröstet vid viss storlek på tuggan. 
  Överskrids denna storlek blir det alltid stopp. 
 • Viktnedgång.

Kan förekomma:

 • Smärta vid sväljning.
 • Blödning.
 • Heshet.

Får du alltid stopp vid en viss tuggstorlek ska du söka läkare. Det behöver dock inte betyda cancer. En godartad förträngning kan uppstå på grund av ärrbildningar, efter sår som orsakats av tabletter eller för mycket magsyra.[4]

För mer information angående dessa cancerformer, symtom och behandling hänvisar vi till:

Sväljsvårigheter efter operation och cancerbehandling

Efter en operation – där del av till exempel tunga, käke eller ansikte avlägsnats med cancertumören – strålnings- eller cytostatikabehandling är det vanligt att svälj- och talsvårigheter uppstår i någon form.

Även vid exempelvis hudcancer i ansiktet eller tumörer i hjärnan kan komplikationer under eller efter behandling ge upphov till tal- och sväljsvårigheter och eller en ansiktsdysfunktion/ -förlamning.

På grund av komplikationer vid behandling, som till exempel nerv- och vävnadsskador eller blödningar, kan funktionen i ansikte, mun, svalg och hals påverkas och orsaka problem som svälj- och talsvårigheter. 

Vid dylika skador handlar det framförallt om att muskelstyrkan samt att koordinationen mellan olika muskelgrupper för talet samt för de olika sväljfaserna under sväljningsprocessen påverkas och rubbas.

Sväljningsprocessen från mun till mage är komplicerad och komplex med 148 muskler, flera salivkörtlar och fem hjärnnerver (CN, cranial nerve, Trigeminus, Facialis, Glossopharyngeus, Vagus och Hypoglossus) – ett system som också vid liten skada ger begränsningar med påverkan på livskvaliteten. 

Sväljsvårigheter i varierande grad

Problemen kan variera från svårigheter att sluta munnen, en icke tillförlitlig sväljreflex till problem som sitter längre ner i svalget eller matstrupen. Det är också vanligt att salivproduktionen blir påverkad och leder till muntorrhet, som ger svårigheter att bearbeta och bryta ner maten i munhålan samt att svälja den.

Inte sällan sätter du i halsen med också risk för att få maten ner i luftstrupen, med hostattacker som följd. En felsväljning kan också ske utan efterföljande hosta så kallad ”tyst aspiration”, vilket är allvarligare, eftersom hostan annars hjälper dig att få upp det som hamnat fel. 

För att minimera risken för lunginflammation är det mycket viktigt att alltid hålla god munhygien. Borsta tänderna med mjuk tandborste och rengör mellan tänderna med till exempel tandtråd eller tandsticka. Det som orsakar lunginflammation är nämligen inte felsväljningen i sig utan bakterier som vid dålig munhygien dras med ner i lungorna.   

Tips för en säkrare sväljning efter cancerbehandling

För att underlätta sväljningen samt minimera risken att svälja fel efter en cancerbehandling i ansikte, mun, huvud och hals, läs nedanstående tips:

 1. Vätskor bör blandas ut med förtjockningsmedel eller gelatinprodukter för att ge en mer trögflytande form. Det är även viktigt att inte blanda mat med olika konsistens i samma tugga till exempel om du äter gröt med mjölk, bör mjölken tas för sig. 
 2. Anpassa sittställningen;
  Sitt upprätt, titta rakt fram och håll huvudet lätt nedåt bockat.
 3. Före sväljning andas du in och håller andan kraftigt, då stängs stämbanden.
 4. Efter sväljning gör du en kort hoststöt för att tvinga bort eventuella matrester som lagt sig ovanför stämbanden.   

Sväljsvårigheter efter munhålecancer

De flesta med cancer strålbehandlas innan eller efter operation. Detta kan slå ut salivkörtlarna och orsaka torra, irriterade eller till och med såriga munslemhinnor. Det gör ont att äta och du kan behöva bedöva munnen med till exempel Xylocain gel. Du kan också behöva dricka mycket vatten för att skölja ned maten. 

Motverka muntorrhet

För att motverka muntorrhet kan du smörja läppar med exempelvis bivax och fukta munhålan med olika typer av geler eller saliversättningsmedel, gärna oljiga innehållande till exempel solrosolja. Välj ett medel utan fluor, för att kunna använda det så ofta du behöver. Salivproduktionen är även viktig för tänderna, håll därför god munhygien och drick ordentligt med vatten. 

Om del av tungan avlägsnats vid operation

Tungan är viktig både för tal och sväljfunktionen. Även om nära hälften av tungan blir bortopererad kan ändå en stor del av funktionerna bibehållas.

Om däremot större delen av tungbasen avlägsnas vid operation uppstår ordentliga sväljsvårigheter. Vätska kan då rinna ner okontrollerat i svalget och hamna i luftvägarna samt orsaka hosta.

Vid strålnings- eller operationsskador på främre gombågar

Sväljreflexen initieras när tuggan passerar de främre gombågarna. Om dessa skadats efter operation eller utsatts för strålskador är det svårt att utlösa sväljningen. Du kan då vara hjälpt av att ligga ner med kudde under huvudet i nivå med hjässan, gärna med nedbockad haka mot bröstet när du ska svälja.

Du bör ha det lugnt omkring dig och du bör absolut inte tala med någon när du äter. Det kan också vara en fördel om du andas in och håller andan hårt innan du sväljer. Det är även viktigt att inte blanda mat med olika konsistens i samma tugga till exempel om du äter gröt med mjölk, bör mjölken tas för sig. 

Sväljsvårigheter efter strupcancer

Om struphuvudet avlägsnats vid operation

Om hela struphuvudet opererats bort har i regel också muskulaturen i svalget och övre matstrupsmunnen påverkats. Mat kan då lätt stanna upp i svalget och också komma upp i näsan. Däremot är förbindelsen till luftvägen stängd, vilket förhindrar felsväljning och eller kvävningsattack.

Bästa sättet att undvika stopp i svalget är att konsistensanpassa maten. En mixer eller matberedare kan vara till stor hjälp. Ju slätare och mjukare mat desto lättare går det.[3] 

Om översta delen av struphuvudet är bortopererad

En del personer med strupcancer får översta delen av struphuvudet och struplocket bortopererat, medan stämbanden finns kvar.

Struplocket används normalt för att skydda luftvägarna i samband med sväljning. I avsaknad av struplock har du därmed ett mycket dåligt skydd och riskerar felsväljning och kvävningsattacker.

Sväljsvårigheter efter cancer i halslymfkörtlar

Om du drabbats av cancer i halslymfkörtlar, till exempel dottersvulster på halsen, har du i regel fått kraftig strålning mot detta område på halsen. En strålbehandling kan liknas vid en brännskada i vävnaden, som orsakar ärrbildning i underhuden och underliggande vävnader.

Detta kan, utöver eventuella nervskador, medföra låsningar i svalgmuskulaturen som försvårar sväljningen och kan innebära felsväljningar. [3]

Behandling med IQoro

Träning med IQoro, under 30 sekunder tre gånger dagligen, kan förbättra muskelstyrka och koordination för en säkrare och effektivare sväljfunktion.

Då träningen även når muskler i ansikte, munhåla, svalg, matstrupe ner till diafragman innebär detta en möjlighet att många olika funktioner kan förbättras även för dig som drabbats av cancer i ansikte-, mun- huvud och hals. Det kan röra sig om bättre förmåga att kunna använda ansiktets mimiska muskulatur, att bättre kunna tala, äta och svälja.

IQoro mot muntorrhet

Träning med IQoro bidrar ytterligare till att stimulera körtlar (i underläpp och gomtak) som producerar den smörjande saliven samt spottkörtlar (i kinder och under tungan) som producerar den tunnflytande saliven. Detta skulle kunna lindra muntorrheten. 

Under stimulering av sväljningsprocessen med IQoro leds signaler via olika fibrer (motorneuron) i hjärnstammen, ner till muskler och körtlar som aktiveras.

Det finns tre olika typer av fibrer varav den tredje typen, Generella Vicerala Efferenta (GVE), ingår i hjärnnerverna CN Facialis och Glossopharyngeus och skickar signaler till bland annat tårkörtlar och spottkörtlar.  Detta förklarar varför behandling med IQoro även skulle kunna ha en positiv effekt på muntorrheten.  

Vetenskaplig grund

Om träning med IQoro har en effekt även efter komplikationer vid behandling av cancer i ansikte, mun, huvud, hals är inte vetenskapligt säkerställd. Att IQoro kan fungera som ett behandlingsalternativ eller komplement är dock troligt utifrån tidigare klinisk erfarenhet och över 20 års forskning, som bland annat visar att muskulatur i ansikte, munhåla, svalg, och matstrupe ner till diafragman får en förbättrad funktion genom träning med IQoro. 

Forskningen visar att IQoro aktivt stimulerar munnen och på så sätt når styrsystemet för sväljningsprocessen, vilken också är tätt kopplad till styrsystemet för de andra kroppsfunktionerna däribland ansiktsmimik, förmågan att forma ljud (tal) och kroppshållning (postural kontroll)[5] med mera.

Läs mer om forskningen här.

Viss känsel bibehållen – en förutsättning för optimal effekt

Då både nervsystem och muskulatur triggas genom stimulering via känselnerverna innebär det att känseln är viktig för optimal effekt vid träning med IQoro. Förutsättningen för att behandlingen ska fungera är att viss känsel, som via tryck, beröring, smak och temperatur, finns bibehållen i ansikte, munhåla eller svalg. 

Har du känsel i ansikte, munhåla och svalg?

Du kan själv, eller med hjälp av någon annan, testa om du har känsel kvar genom att till exempel känna utanpå kinderna med händerna på var sin sida. Du kan även testa din känsel i läppar, tunga, kindernas insida, svalget (främre gombågen) på höger och vänster sida, genom att använda en tandborste.

Finns viss känsel bibehållen i något område, finns goda förutsättningar till att förbättra hela eller delar av muskelkedjan från ansikte, munhåla, svalg, matstrupe ner till diafragman och magsäcken. 

Vid osäkerhet kontakta ÖNH läkare för en bedömning av känsel i ansikte, munhåla, svalg för att kunna  avgöra huruvida behandling med IQoro skulle kunna fungera för dig. 

Källhänvisningar

 1. Cancerfonden, (2015), munhåle-svalg-strupcancer.
  https://www.cancerfonden.se/om-cancer/cancersjukdomar/huvud-hals-cancer
   
 2. Tibbling Grahn L., Med dr., professor emerita, (2004), Svenska dysfagiförbundet – Cancer och dysfagi, pdf.
   
 3. Cancerfonden.se (2014), Matstrupscancer, text granskad, Jesper Lagergren Professor, Karolinska universitetssjukhuset
  https://www.cancerfonden.se/om-cancer/cancersjukdomar/matstrupscancer
   
 4. Hägg M., Tibbling L. Effect of IQoro training on impaired postural control and oropharyngeal motor function in patients with dysphagia after stroke. Acta Otolaryngol 2016; 136 (7):742-748. DOI:10.3109/00016489.2016.1145797 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/00016489.2016.1145797 
   
 5. Forskning bakom IQoro® – se separat artikellista

Läs mer om IQoro