Svensk forskare tilldelad pris för bästa vetenskapliga studie vid UK Stroke Forum

UK Stroke Forum, ett av Europas största forum för forskare inom strokevård, ägde rum i december 2020. Bland de 230 vetenskapliga studier som valdes ut till evenemanget utsågs en studie om sväljsvårigheter av Dr Mary Hägg från Uppsala Universitet till vinnare.

UK Stroke Association är en brittisk organisation som stödjer strokedrabbade och hjälper människor att återuppbygga sina liv. Det är en av de största organisationerna i världen i sitt slag. Varje år anordnar organisationen ”UK Stroke Forum” för vårdpersonal och forskare inom strokevård. I december 2020 lockade evenemanget 1 850 delegater från hela Europa.

Studie om sväljsvårigheter prisades

Forskare uppmuntrades att skicka in sina senaste internationellt publicerade studier och 230 vetenskapliga artiklar valdes slutligen ut för presentation. Studierna deltog även i en tävling där studiens innehåll och standard, författarens förmåga att presentera sitt arbete samt design av poster bedömdes av en jury bestående av en kommitté från UK Stroke Association samt framstående forskare inom stroke. Den studie som presenterades av Dr Mary Hägg från Uppsala Universitet har nu tilldelats priset ”Best Abstract” tillsammans med en studie från Universitet i Aberdeen.

Ett viktigt erkännande för Dr Mary Hägg

Den vinnande studien; ”Effects of oral neuromuscular training on swallowing dysfunction among older people in intermediate care” undersökte förekomsten av sväljsvårigheter hos äldre människor samt i vilken utsträckning de framgångsrikt kunde behandlas med hjälp av det neuromuskulära träningsredskapet IQoro.

– Jag känner mig hedrad över att ha vunnit det här priset. Forskning om dysfagi är mycket viktigt och detta erkännande ger mig ännu mer energi att fortsätta mitt arbete. Mest glädjande är att vår forskning visade mycket lovande resultat som har stor betydelse för den framtida behandlingen av äldre med sväljsvårigheter efter stroke och andra neurologiska diagnoser, säger Dr Mary Hägg.

https://www.stroke.org.uk/professionals/uk-stroke-forum/uksf-abstracts

En poster som sammanfattar studien