Vårdgivare – referenskunder

Här nedan kan du läsa och se några av de vårdgivare som köpt in IQoro till sin mottagning för att erbjuda behandlingsmetoden till sina patienter. 

IQoro lanserades i juni 2014 efter mer än 20 års forskning, vi arbetar kontinuerligt för att fler vårdgivare runt om i landet ska kunna erbjuda behandlingsmetoden till sina patienter. 

Vi har initialt till största del informerat logopeder och tandläkare, både inom privat och offentlig sektor, om behandlingsmetoden. Vi vet även att många av de patientgrupper som bl a kommer i kontakt med öron-näsa-hals (ÖNH), dietister, kirurger samt arbetsterapeuter, också i flera fall skulle vara i stort behov av behandlingen. 

IQoro är det självklara valet i mitt yrke

Tandhygienisten Ella Strömnberg använder IQoro dagligen i sitt arbete.

”Jag hade inte hört så mycket om IQoro innan jag blev tillfrågad om att delta i forskningsstudien SOFIA, i egenskap av tandhygienist. Jag arbetar inom Folkhälsofunktionen på Folktandvården i Gävleborg med inriktning mot äldre. Jag är även ute och föreläser mycket, bland annat om vikten av god munhälsa för de äldres välmående.

Det här uppdraget bestod i att besöka flera korttidsboende i Hälsingland för att intervjua äldre avseende munhälsa och sväljförmåga. Syftet var, bland annat, att utröna vilken rehabiliterande effekt munskärmen IQoro kunde tänkas ha på de boendes sväljförmåga.

Inledningsvis hade jag vissa farhågor över att personal och boende eventuellt skulle tycka att det blev besvärligt. Men de korttidsboenden som jag besökt – bland annat Fredens Kulle i Hudiksvall, Västerbacken i Söderhamn och Ängslunda i Bollnäs – var det bara positiva tongångar.

Sammanlagt intervjuade jag 127 äldre mellan 65 och 95 år. De hade olika diagnoser såsom stroke, Parkinsson, MS eller fallolyckor. De äldre blev så glada när jag kom. De berättade om sina liv, sin skolgång och vad de jobbat med. Det var en ynnest att få en inblick i deras liv.

Jag hade också ett gediget frågebatteri gällande munhygien, matsituationer och aptit. Därefter undersökte jag deras tandstatus och munhygien. Jag testade även – efter utbildning av forskaren Mary Hägg – deras sväljförmåga. Uppdraget bestod i att hitta 20 personer, tio till behandlingsgruppen som kunde börja träna med IQoro under fem veckor, och tio till kontrollgruppen som inte fick träna.

Det var många som led av dysfagi, sväljsvårigheter. Det kändes lite tufft att bara välja ut tio som skulle få träna med munhanteln. Men när det är en studie måste den ju genomföras enligt vetenskapliga kriterier. Kontrollgruppen, som inte fick träna, upplystes dock efter mitt avslut var de kunde få tag i munhanteln.  Efter fem veckor gjordes en uppföljning. Alla, som tränat med munhanteln hade förbättrat sin sväljförmåga. I vissa fall – såsom strokedrabbade – handlade det om avsevärda förbättringar. Strokedrabbade får ju ofta en förlamningsproblematik exempelvis i ansiktet. Efter fem veckor hade läppstyrkan ökat markant, deras ansikten var mer symmetriska och därtill hade ät-, tal- och sväljförmåga förbättrats.  Också de med kroniska grundsjukdomar, såsom Parkinsson, ALS och MS hade ökat sina resultat, om än inte i samma utsträckning.

Efter sex månader gjorde jag en förnyad uppföljning. I fler fall kvarstod den förbättrade effekten trots avslutat träning, medan den försämrats för vissa. Nu är inte studien riktigt klar, men för mig råder det ingen tvekan om effekten av IQoro. Munhanteln har blivit en riktig Aha-upplevelse för mig. Äntligen har jag ett konkret verktyg i mitt yrke, som jag vet hjälper och det är fantastiskt. Vart jag än kommer har jag med IQoro och informerar om den. Den här kunskapen borde tveklöst ingå i grundutbildning för tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister.

Fick jag råda skulle IQoro finnas på vartenda landsting och tandklinik i Sverige. Jag hoppas den kommer ersätta den munskärm som ofta används inom vården idag och ser ut som en napp. Den har inte alls samma djupgående effekt som IQoro, vilket patienter också bekräftar. Med IQoro stimuleras ju hela muskelkedjan på djupet, upp till hjärnan och ner till magen. Behandlingsmetoden är både enkel och lättillgänglig, helt utan biverkningar. Det borde vara allas rätt, även på ålderns höst, att få möjlighet att njuta av en god måltid i samvaro med andra.”

Ella, Strömberg, tandhygenist med 40 år inom tandvården.